Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 12:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүрҝүн һагда пејғәмбәрлик (1—20)

    • Сүрҝүн үчүн боғча јығылаҹаг (1—7)

    • Башчы гаранлыгда сүрҝүнә ҝедәҹәк (8—16)

    • Тәшвишлә чөрәји је (17—20)

  • Дилләрдә ҝәзән мәсәл јох олаҹаг (21—28)

    • Сөзләрим тәхирә дүшмәјәҹәк (28)

12  Јенидән мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, сән асиләр евиндә јашајырсан. Онларын ҝөзү вар, амма ҝөрмүрләр, гулаглары вар, амма ешитмирләр,+ чүнки үсјанкар гөвмдүрләр.+  Сән исә сүрҝүнә ҝедирмиш кими боғчаны јығ. Сонра ҝүн ҝүнорта оланда онларын ҝөзүнүн габағында елә һәрәкәт ет ки, санки, сүрҝүнә ҝедирсән. Онларын ҝөзүнүн гаршысында сүрҝүнә ҝедирмиш кими евиндән чых, башга јерә ҝет. Бәлкә, онлара нәсә чатды, һәрчәнд үсјанкар гөвмдүрләр.  Сүрҝүнә ҝетмәк үчүн һазырладығын шејләри ҝүнорта вахты, онлар баха-баха бајыра чыхарт, ахшам, јенә дә ҝөзләринин габағында сүрҝүнә апарылан адам кими чых ҝет.+  Онларын ҝөзү гаршысында диварда дешик ач, әшјаларыны орадан чыхарт.+  Әшјалары онларын ҝөзләри өнүндә чијниндә бајыра дашы. Буну гаранлыг вахты елә. Үзүнү өрт ки, јери ҝөрмәјәсән. Мән сәни Исраил еви үчүн бир әламәт едирәм».+  Мәнә нә бујурулмушдуса, һамысыны етдим. Ҝүнорта вахты әшјаларымы — сүрҝүнә ҝедәндә апарылан шејләри чыхартдым, ахшам исә әлимлә диварда дешик ачдым. Гаранлыг дүшәндә дүз онларын ҝөзү өнүндә әшјалары чијнимә ҝөтүрүб бајыра чыхартдым.  Сәһәр јенә дә мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Бәни-адәм, Исраил әһли, о үсјанкар гөвм сәндән: “Бу нәдир белә едирсән?” — сорушмады? 10  Онлара де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бу һөкм Јерусәлимдә отуран башчыја вә орадакы бүтүн Исраил әһлинә аиддир”.+ 11  Онлара де ки, сән бир әламәтсән.+ Етдијин шејләр онларын башына ҝәләҹәк. Онлар сүрҝүнә, әсирлијә ҝедәҹәкләр.+ 12  Араларында јашајан башчы әшјаларыны чијниндә дашыјаҹаг вә гаранлыгда чыхыб ҝедәҹәк. О, диварда дешик ачыб әшјаларыны орадан чыхараҹаг.+ Үзүнү өртәҹәк ки, јери ҝөрмәсин. 13  Мән торуму онун үстүнә атаҹағам вә о, Мәним ов торума дүшәҹәк.+ Сонра ону Бабилә, кәлданиләрин өлкәсинә апараҹағам, амма о, ораны ҝөрмәјәҹәк, елә орада да өләҹәк.+ 14  Онун јан-јөрәсиндә оланлары, көмәкчиләрини вә гошунуну дөрд бир јана сәпәләјәҹәјәм.+ Гылынҹымы сијириб изләринә салаҹағам.+ 15  Онлары халглар арасына сәпәләјәндә, өлкәләрә пәрән-пәрән саланда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам. 16  Лакин бир нечә адамы гылынҹдан, аҹлыгдан, хәстәликдән гуртарыб сағ сахлајаҹағам ки, мурдар әмәлләри һагда ҝедәҹәкләри јерләрдә јашајан халглара данышсынлар. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам». 17  Мәнә бир даһа Јеһованын сөзү назил олду: 18  «Еј бәни-адәм, чөрәјини әсә-әсә је, сујуну тәшвиш, сәксәкә ичиндә ич.+ 19  Өлкәнин ҹамаатына де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын Исраилдә, Јерусәлимдә јашајанлара сөзү будур: “Онлар чөрәкләрини тәшвишлә јејәҹәк, суларыны горха-горха ичәҹәкләр, чүнки онларын өлкәси сакинләринин төрәтдији зоракылыг сәбәбиндән+ кор галаҹаг.+ 20  Јашадыглары шәһәрләр виранә галаҹаг, өлкә чөл-бијабана чевриләҹәк.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”».+ 21  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 22  «Еј бәни-адәм, бу нә мәсәлдир Исраилдә дилләрдә ҝәзир: “ҝүнләр кечир, пејғәмбәрликләр һеч-пуч олуб ҝедир”?+ 23  Онлара сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бу мәсәли Исраилдән јох едәҹәјәм, даһа һеч ким ону дилә ҝәтирмәјәҹәк”. Де ки, әксинә, о ҝүнләр јахынлашыр,+ бүтүн пејғәмбәрликләр ҝерчәк олаҹаг. 24  Артыг Исраил евиндә јалан пејғәмбәрлик, ҹамааты аздыран* фалчылыг олмајаҹаг.+ 25  “Чүнки данышан Мән Өзүм олаҹағам, Јеһова. Вә һәр дедијим сөз јубанмадан јеринә јетәҹәк.+ Сизин ҝүнләриниздә,+ еј аси гөвм, сөзүмү дејәҹәјәм дә, јеринә јетирәҹәјәм дә”. Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир». 26  Мәнә бир дә Јеһованын сөзү назил олду: 27  «Еј бәни-адәм, Исраил ҹамааты дејир ки, сәнин алдығын вәһјләрин ҝерчәкләшмәсинә һәлә чох вар, пејғәмбәрликләрин узаг ҝәләҹәјә аиддир.+ 28  Буна ҝөрә онлара де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Сөзләримин һеч бири тәхирә дүшмәјәҹәк, дедијим һәр шеј һәјата кечәҹәк”. Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир».

Һашијәләр

Јахуд гулаға хош ҝәлән.