Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 21:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бинјамин гәбиләси мәһв олмур (1—25)

21  Исраиллиләр: «Һеч биримиз бинјаминлиләрә гыз вермәјәҹәјик», — дејә Миспаһда+ анд ичмишдиләр.+  Халг Бејтелә ҝәлиб+ ахшамадәк Аллаһын гаршысында отурду, ағлајыб аһ-вај еләди.  Онлар дејирдиләр: «Еј Исраилин Аллаһы Јеһова, нијә Исраилдә белә бир шеј баш верди? Нә үчүн бу ҝүн Исраилин бир гәбиләси әскилди?»  Ертәси ҝүн ҹамаат тездән дуруб јандырма гурбаны вә үнсијјәт гурбаны+ ҝәтирмәк үчүн орада гурбанҝаһ тикди.  Сонра Исраил халгы деди: «Исраил гәбиләләриндән Јеһованын өнүндәки топлантымыза ким ҝәлмәмишди?» Онлар анд ичмишдиләр ки, Миспаһа, Јеһованын өнүнә ким ҝәлмәсә, һөкмән өлдүрүләҹәк.  Исраиллиләр өз сојдашлары бинјаминлиләрлә баш верәнләрә ҝөрә һејифсиләнирдиләр. Онлар дејирдиләр: «Бу ҝүн Исраилдән бир гәбилә гопарылды.  Бәс онлардан сағ галанлар үчүн һарадан арвад тапаг? Ахы онлара гыз вермәмәк үчүн Јеһоваја анд ичмишик».+  Онлар сорушдулар: «Исраил гәбиләләриндән Миспаһа, Јеһованын өнүнә ким ҝәлмәмишди?»+ Мәлум олду ки, топланты дүшәрҝәсинә Јабеш-Ҝиладдан һеч ким ҝәлмәмишди.  Халгы сајаркән ҝөрдүләр ки, Јабеш-Ҝиладдан һеч кәс јохдур. 10  Иҹма 12 000 ән иҝид адамы ҝөндәриб әмр етди: «Ҝедин, Јабеш-Ҝилад әһлини гадынлы-ушаглы гылынҹдан кечирин.+ 11  Белә едәрсиниз: бүтүн кишиләри вә киши әли дәјмиш гадынларын һамысыны мәһв един». 12  Јабеш-Ҝилад әһли арасында киши әли дәјмәмиш 400 гыз тапдылар. Онлары Кәнан торпағына, Шилодакы+ дүшәрҝәјә ҝәтирдиләр. 13  Бүтүн иҹма Риммун гајасындакы бинјаминлиләрә хәбәр ҝөндәриб+ онлары барышыға чағырды. 14  Онда бинјаминлиләр ҝери гајытдылар. Исраиллиләр Јабеш-Ҝиладдан сағ галмыш гызлары онлара вердиләр,+ лакин һамысына гыз чатмады. 15  Халг бинјаминлиләрдән өтрү мәјус олду,+ чүнки Јеһова Исраил гәбиләләри арасында парчаланма салмышды. 16  Иҹма ағсаггаллары деди: «Бәс галан бинјаминлиләр үчүн неҹә арвад тапаг? Ахы Бинјаминдәки бүтүн гадынлар һәлак олуб». 17  Онлар дедиләр: «Бинјаминдән сағ галанлара ирс верилмәлидир ки, Исраилин бүтөв бир гәбиләси итиб-батмасын. 18  Анҹаг биз онлара гыз верә билмәрик, чүнки Исраил халгы: “Бинјаминә гыз верәнә ләнәт олсун”, — дејә анд ичиб».+ 19  Сонра онлар дедиләр: «Бејтелдән шималда, Бејтелдән Сиһама ҝедән јолун шәргиндә, Ләбнадан ҹәнубда јерләшән Шилода+ һәр ил Јеһоваја бајрам кечирилир». 20  Онлар бинјаминлиләрә тапшырдылар: «Ҝедин үзүм бағларында ҝизләнин. 21  Шило гызлары рәгс етмәјә ҝәләндә бағлардан чыхын. Гој һәр кәс Шило гызларындан бирини тутуб Бинјамин торпағына гајытсын вә өзүнә арвад етсин. 22  Әҝәр онларын аталары, јахуд гардашлары үстүмүзә шикајәтә ҝәлсәләр, биз дејәҹәјик: “Бизим хатиримизә онлары бағышлајын. Чүнки мүһарибәдә әсир алдығымыз гызлар һамысына чатмады.+ Сиз дә онлара гыз верә билмәздиниз, чүнки ҝүнаһа батардыныз”».+ 23  Бинјаминлиләр елә дә етдиләр. Һәр бири рәгс едән гызларын арасындан өзүнә бир гыз гачыртды. Сонра онлар өз торпагларына гајытдылар, шәһәрләри бәрпа едиб+ орада јашадылар. 24  Онда исраиллиләр дағылышдылар, һәр кәс өз гәбиләсинә, өз аиләсинә гајытды. Һәр бири өз јурдуна дөндү. 25  О дөврдә Исраилдә падшаһ јох иди.+ Һәр кәс өз билдијини едирди.

Һашијәләр