Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 15:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шимшон филиштлиләрдән интигам алыр (1—20)

15  Бир мүддәт сонра, буғда бичини мөвсүмүндә Шимшон бир оғлаг ҝөтүрүб арвадыны ҝөрмәјә ҝетди. О деди: «Арвадымын јанына, ҝәрдәјә ҝирмәк истәјирәм». Лакин гајынатасы ону ичәри бурахмајыб  деди: «Елә билдим, гыздан зәһлән ҝедир,+ буна ҝөрә ону сәнин сағдышына вердим.+ Бах, кичик баҹысы ондан да гәшәнҝдир. Онун јеринә буну ал».  Онда Шимшон деди: «Инди филиштлиләрин башына бир ојун ачым ки! Даһа мәни һеч ким ҝүнаһландыра билмәз!»  Шимшон ҝедиб 300 түлкү тутду вә мәшәлләр ҝөтүрдү. Түлкүләри ҹүт-ҹүт гујруг-гујруға бағлајыб гујругларын арасына мәшәл гојду.  Сонра мәшәлләри одлајыб түлкүләри филиштлиләрин зәмиләринә бурахды. Беләҹә, дәрзләри, зәмиләри, үзүмлүкләри вә зејтун бағларыны јандырды.  Филиштлиләр: «Буну ким еләјиб?» — дејә сорушдулар. Дедиләр: «Буну тимнаһлынын күрәкәни Шимшон едиб, чүнки о, Шимшонун арвадыны ҝөтүрүб сағдышына вериб».+ Филиштлиләр ҝедиб гызы вә атасыны јандырдылар.+  Шимшон онлара деди: «Инди ки белә еләдиниз, сиздән интигам алмамыш үрәјим сакитләшмәјәҹәк».+  О аман вермәдән онлары гырыб бир-бир јерә сәрди. Сонра ениб Етам гајасындакы ојугда галды.  Бундан сонра филиштлиләр ҝәлиб Јәһудада дүшәрҝә салдылар вә Леһидә+ сојғунчулуг еләмәјә башладылар. 10  Јәһудалылар дедиләр: «Биздән нә истәјирсиниз?» Онлар: «Биз ҝәлмишик ки, Шимшону тутаг вә бизә етдијини она едәк», — дедиләр. 11  Онда 3000 јәһудалы Етам гајасындакы ојуға ҝедиб Шимшона деди: «Мәҝәр билмирсән ки, филиштлиләр үстүмүздә ағалыг еләјир?+ Бу нә ишдир башымыза ҝәтирмисән?» Шимшон онлара деди: «Онларын мәнә етдикләрини өз башларына ҝәтирдим». 12  Јәһудалылар она дедиләр: «Биз ҝәлмишик сәни тутуб филиштлиләрә верәк». Онда Шимшон деди: «Анд ичин ки, мәнә һеч нә етмәјәҹәксиниз». 13  Онлар дедиләр: «Јох, сәнә һеч нә етмәјәҹәјик, тәкҹә әл-голуну бағлајыб филиштлиләрә верәҹәјик». Онлар ики тәзә кәндир ҝөтүрүб ону сарыдылар вә гајадан чыхартдылар. 14  Шимшону Леһијә ҝәтирәндә филиштлиләр ону ҝөрүб шадлыгларындан гыј чәкдиләр. Онда Јеһованын руһу Шимшона ҝүҹ верди+ вә голларындакы кәндирләр јанмыш кәтан ип кими олду, әлләринин бухову ачылды.+ 15  О, тәзә өлмүш бир ешшәјин чәнә сүмүјүнү тапды. Сүмүјү әлинә алыб мин нәфәри гырды.+ 16  Сонра Шимшон деди: «Ешшәјин чәнә сүмүјү илә бир галаг, ики галаг! Ешшәјин чәнә сүмүјү илә мин нәфәри гырдым».+ 17  Шимшон буну дејиб гуртарандан сонра сүмүјү туллады вә һәмин јери Рамат-Леһи*+ адландырды. 18  Сонра о, бәрк сусады вә Јеһованы чағырыб деди: «Сән гулуна мөһтәшәм бир гәләбә вердин. Инди сусузлугдан өлүб сүннәтсизләрин әлинә дүшәҹәјәм?» 19  Аллаһ Леһидә ојуг јарды вә орадан су чыхды.+ Шимшон ичди, өзүнә ҝәлиб ҹанланды. Буна ҝөрә дә о јерин адыны Ејн-Һаггур* гојду. О, бу ҝүнәдәк Леһидәдир. 20  Шимшон филиштлиләрин дөврүндә ијирми ил Исраилин һакими олду.+

Һашијәләр

Мәнасы: чәнә сүмүјү тәпәси.
Мәнасы: фәрјад едәнин чешмәси.