Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Јандырма гурбаны (1—17)

 • 2

  • Тахыл тәгдимәси (1—16)

 • 3

  • Үнсијјәт гурбаны (1—17)

   • Пиј вә ган јемәк гадаған олунур (17)

 • 4

  • Ҝүнаһ гурбаны (1—35)

 • 5

  • Ҝүнаһ вә гурбанлар (1—6)

   • Ҝүнаһын шаһиди (1)

  • Касыбын ҝүҹү чатаҹағы гурбанлар (7—13)

  • Билмәдән ишләнмиш ҝүнаһлар үчүн гурбан (14—19)

 • 6

  • Тәгсир гурбаны тәләб олунан диҝәр һаллар (1—7)

  • Гурбанларла бағлы ҝөстәришләр (8—30)

   • Јандырма гурбаны (8—13)

   • Тахыл тәгдимәси (14—23)

   • Ҝүнаһ гурбаны (24—30)

 • 7

  • Гурбанларла бағлы ҝөстәришләр (1—21)

   • Тәгсир гурбаны (1—10)

   • Үнсијјәт гурбаны (11—21)

  • Пиј вә ган јемәк гадағандыр (22—27)

  • Каһин пајы (28—36)

  • Гурбанларла бағлы ганунун јекуну (37, 38)

 • 8

  • Һарунла оғулларынын каһинлијә тәјин олунма мәрасими (1—36)

 • 9

  • Һарун каһинлик гурбаны ҝәтирир (1—24)

 • 10

  • Јеһованын һүзурундан алов чыхыб Надабла Абиһуну өлдүрүр (1—7)

  • Јемәк вә ички илә бағлы каһинләрә верилән ҝөстәришләр (8—20)

 • 11

  • Һалал вә һарам һејванлар (1—47)

 • 12

  • Заһы гадын үчүн ҝөстәришләр (1—8)

 • 13

  • Ҹүзамла бағлы ҝөстәришләр (1—46)

  • Палтарда ҹүзам ләкәси (47—59)

 • 14

  • Ҹүзамдан пакланма гајдасы (1—32)

  • Еви ҹүзамдан паклама гајдасы (33—57)

 • 15

  • Тәнасүл үзвүнүн ифразатлары (1—33)

 • 16

  • Кәффарә ҝүнү (1—34)

 • 17

  • Чадыр — гурбан ҝәтирмәк үчүн јер (1—9)

  • Ган јемәк гадағандыр (10—14)

  • Өлү һејванын әти илә бағлы ҝөстәриш (15, 16)

 •  18

  • Ганундан кәнар ҹинси әлагә (1—30)

   • Кәнаниләрин әмәлләрини тәкрарламамалы (3)

   • Јахын гоһумларла ҹинси јахынлыг барәдә (6—18)

   • Ајбашы заманы (19)

   • Кишибазлыг (22)

   • Һејванла ҹинси әлагә (23)

   • Торпағы мурдарламајын, јохса дәрбәдәр оларсыныз (24—30)

 • 19

  • Мүгәддәсликлә бағлы ганунлар (1—37)

   • Бичин гајдалары (9, 10)

   • Кар вә кор адамла рәфтар (14)

   • Бөһтан (16)

   • Кин сахламајын (18)

   • Сеһрбазлыг вә ҹиндарлыг гадағандыр (26, 31)

   • Бәдәнә тәсвир дөјдүрмәк гадағандыр (28)

   • Гоҹалара һөрмәт (32)

   • Јаделлиләрлә рәфтар (33, 34)

 • 20

  • Молекә сәҹдә; ҹиндарлыг (1—6)

  • Мүгәддәслик вә валидејнә һөрмәт (7—9)

  • Зинакар өлмәлидир (10—21)

  • Дәрбәдәр олмамаг үчүн халг мүгәддәс олмалыдыр (22—26)

  • Ҹиндарлыг едән өлмәлидир (27)

 • 21

  • Каһинләр мүгәддәс вә пак олмалыдыр (1—9)

  • Баш каһинин паклығы (10—15)

  • Каһинин бәдәниндә гүсур олмамалыдыр (16—24)

 • 22

  • Каһинин паклығы вә мүгәддәс тәгдимәләрдән јемәк барәдә (1—16)

  • Гурбан гүсурсуз олмалыдыр (17—33)

 • 23

  • Мүгәддәс ҝүн вә бајрамлар (1—44)

   • Шәнбә (3)

   • Пасха (4, 5)

   • Мајасыз чөрәк бајрамы (6—8)

   • Нүбар тәгдимәси (9—14)

   • Һәфтәләр бајрамы (15—21)

   • Бичин гајдалары (22)

   • Кәрәнајла чағырылан топланты ҝүнү (23—25)

   • Кәффарә ҝүнү (26—32)

   • Чардаглар бајрамы (33—43)

 • 24

  • Чадырдакы чыраглар үчүн јағ (1—4)

  • Тәгдимә чөрәкләри (5—9)

  • Аллаһын адына күфр едән дашгалаг олунур (10—23)

 • 25

  • Шәнбә или (1—7)

  • Азадлыг или (8—22)

  • Мүлкү ҝери алмаг һүгугу (23—34)

  • Касыбларла рәфтар барәдә (35—38)

  • Гулларла бағлы ганун (39—55)

 • 26

  • Бүтпәрәстлик ҝүнаһдыр (1, 2)

  • Итаәткарлығын мүкафаты (3—13)

  • Итаәтсизлијин ҹәзасы (14—46)

 • 27

  • Верилән әһдин ләғв едилмә шәртләри (1—27)

   • Инсан үчүн верилән әһд (1—8)

   • Әһд едилән һејван (9—13)

   • Әһд едилән ев (14, 15)

   • Әһд едилән тарла (16—25)

   • Һејванын әһд едилән илк баласы (26, 27)

  • Јеһова үчүн гејд-шәртсиз ајрылан шејләр (28, 29)

  • Ондабири сатын алма шәрти (30—34)