Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 6:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гуртулуш барәдә вәд тәкрарланыр (1—13)

    • «Өзүмү онлара Јеһова ады илә танытмамышдым» (2, 3)

  • Муса илә Һарунун нәсил шәҹәрәси (14—27)

  • Муса јенидән Фиронун һүзуруна ҝәлир (28—30)

6  Онда Јеһова Мусаја деди: «Фирона нә едәҹәјими ҝөрәҹәксән.+ Әлимин ҝүҹү гаршысында мәҹбур галыб онлары бурахаҹаг, нәинки бурахаҹаг, һәтта говаҹаг өлкәсиндән».+  Сонра Аллаһ Мусаја деди: «Мән Јеһовајам.  Ибраһимә, Исһага вә Јагуба Гадир Аллаһ+ кими ҝөрүнсәм дә, Өзүмү онлара Јеһова ады+ илә танытмамышдым*.+  Онларла әһд бағламышдым ки, гәриб кими јашадыглары Кәнан торпағыны онлара верәҹәјәм.+  Инди исә мисирлиләрин көлә етдији исраиллиләрин фәрјадыны ешитдим вә әһдими хатырладым.+  Буна ҝөрә дә исраиллиләрә белә де: “Мән Јеһовајам. Сизи мисирлиләрин зүлмүндән, онларын көләлијиндән азад едәҹәјәм.+ Чыхардығым бөјүк һөкмләрлә, гүввәтли әлимлә сизи гуртараҹағам.+  Сизи Өзүмә халг едәҹәјәм, сизин Аллаһыныз олаҹағам.+ Биләҹәксиниз ки, Мән Аллаһыныз Јеһовајам, сизи Мисирин зүлмүндән азад едән Аллаһ.  Сизи Ибраһимә, Исһага вә Јагуба анд ичиб вәд етдијим дијара апараҹағам. Бу торпаглары сизә мүлк верәҹәјәм.+ Мән Јеһовајам”».+  Муса бу сөзләри исраиллиләрә чатдырды, анҹаг онлар руһдан дүшдүкләринә вә ағыр көләлик бојундуруғу алтында әзилдикләринә ҝөрә Мусаны ешитмәдиләр.+ 10  Онда Јеһова Мусаја деди: 11  «Мисир падшаһы фиронун һүзуруна ҝет вә она сөјлә ки, исраиллиләри өлкәсиндән бурахсын». 12  Муса исә Јеһоваја деди: «Һеч исраиллиләр мәнә гулаг асмадылар,+ галмышды ки фирон. Ахы мән ҝүҹ-бәла илә данышырам».+ 13  Амма Јеһова Муса илә Һаруна халгын Мисир торпағындан чыхмасы илә бағлы исраиллиләрә вә Мисир падшаһы фирона чатдыраҹаглары әмрләри бир даһа тәкрар етди. 14  Исраиллиләрин нәсил башчылары бунлардыр: Исраилин илк оғлу Рубәнин+ оғуллары: Һәнуг, Фәллу, Һәсрун вә Гарми.+ Бунлар Рубәндән төрәјәнләрдир. 15  Шәмунун оғуллары: Јәмуил, Јәмин, Әһәд, Јакин, Зоһар вә кәнани гадындан доғулмуш Шаул.+ Бунлар Шәмундан төрәјәнләрдир. 16  Лавинин+ оғуллары: Һирсән, Кәһат вә Мерар. Онлардан төрәјән аиләләр онларын адыны дашыјырды.+ Лави јүз отуз једди ил јашамышды. 17  Һирсәнин оғуллары Либни вә Шимај иди. Онлардан төрәјән аиләләр онларын адыны дашыјырды.+ 18  Кәһатын оғуллары: Имран, Исһар, Һәбрун вә Үззиил.+ Кәһат јүз отуз үч ил јашамышды. 19  Мерарын оғуллары: Мәһли вә Муши. Бу, Лавидән төрәјәнләрин нәсил шәҹәрәсидир.+ 20  Имран бибиси Јуһабидлә евләнмишди.+ Јуһабид она Һаруну вә Мусаны доғмушду.+ Имран јүз отуз једди ил јашамышды. 21  Исһарын оғуллары: Гарун,+ Нафиг вә Зәкри. 22  Үззиилин оғуллары: Мүсаил, Әлсәфан+ вә Зитри. 23  Һарун Илсәба илә евләнмишди. Илсәба Әминәдабын гызы вә Нәһсунун+ баҹысы иди. О, Һаруна Надабы, Абиһуну, Әлјазары вә Исамары доғмушду.+ 24  Гарунун оғуллары: Әсир, Әлгәна вә Әбиасәф.+ Бунлар Гарундан төрәјәнләрдиләр.+ 25  Һарунун оғлу Әлјазар+ Фәтаилин гызларындан бири илә евләнмишди. О, Әлјазара Фәнһасы+ доғмушду. Бунлар Лави оғулларынын нәсил башчыларыдыр.+ 26  Јеһованын «исраиллиләри дәстә-дәстә Мисирдән чыхарын» дедији Һарун вә Мусанын сој-көкү будур.+ 27  Исраиллиләри Мисирдән чыхармаг үчүн мәһз бу Муса вә Һарун Мисир падшаһы фиронла данышмышды.+ 28  Јеһова Мисир торпағында Муса илә данышмышды. 29  Мусајла данышдығы ҝүн Јеһова она демишди: «Мән Јеһовајам. Сәнә дедијим бүтүн сөзләри Мисир һөкмдары фирона сөјлә». 30  Муса исә Јеһоваја демишди: «Мән ҝүҹ-бәла илә данышырам. Фирон мәнә гулаг асаҹаг?»+

Һашијәләр

Јахуд там танытмамышдым.