Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сәфәнја 3:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гијамчы вә позғун Јерусәлим (1—7)

  • Һөкм вә бәрпа (8—20)

    • Саф дил (9)

    • Садә вә фағыр адамлар сағ галаҹаг (12)

    • Јеһова Сиона ҝөрә шадланаҹаг (17)

3  Гијамчы, мурдар, зүлмкар шәһәрин вај һалына!+   О, сөзә гулаг асмады,+ тәрбијәни гәбул етмәди,+ Јеһоваја архаланмады,+ Аллаһына јахынлашмады.+   Онун бәјләри нәрилдәјән аслан кимидир.+ Һакимләри ахшам ҝәзән ҹанавартәкСәһәрә гәдәр һәр шеји ҝәмириб гуртарар.   Пејғәмбәрләри һәјасыз, хаин адамлардыр.+ Каһинләри мүгәддәс шејләри мурдарлајыр,+Гануну позур.+   Адил Јеһова сәнинләдир;+ О, һагсызлыг етмир. Һәр ҝүн сүбһ тездән һөкмләрини изһар едир,+Онлар сүбһ шәфәгитәк һәмишә вардыр. Пис адам исә абыр-һәја билмир.+   «Үммәтләри гырдым, күнҹ бүрҹләрини виран етдим, Күчәләрини бомбош гојдум, орадан ҝәлиб-ҝедән јохдур. Шәһәрләри харабазара дөнүб, бир инс-ҹинс галмајыб.+   Ҝүнаһларына ҝөрә онунла һагг-һесаб чәкәҹәјәм.+ Јурду дағылмасын дејә, Мән дедим:+“Мәндән горх, тәрбијәми гәбул ет”. Онлар исә рәзил әмәлләрә даһа да һәвәсләндиләр.+   Јеһова бәјан едир:“Буна ҝөрә гәнимәт үчүн* галхаҹағым ҝүнә гәдәр Мәни ҝөзлә.+Һөкмүм будур ки, халглары јығым, сәлтәнәтләри бир јерә топлајым,Һиддәтими, гәзәбими бүтүн шиддәти илә онларын үзәринә төкүм.+Гејрәтимин аловундан бүтүн јер үзү јанаҹаг.+   Онда Мән халгларын дилини дәјишиб онлара саф дил верәҹәјәм ки,Һамысы Јеһованын адыны чағырсын,Чијин-чијинә Она гуллуг етсин”.+ 10  Һәбәш чајлары бөлҝәләриндәнМәнә үз тутуб јалваранлар, јәни пәрән-пәрән дүшмүш халгымын гызы Мәнә совгат ҝәтирәҹәк.+ 11  Әмәлләринлә Мәнә асилик етдијинә ҝөрәО ҝүн хәҹаләтли олмајаҹагсан.+Чүнки ловға-ловға өјүнәнләри ичиндән ҝөтүрәҹәјәм.Сән бир даһа мүгәддәс дағымда ловғаланмајаҹагсан.+ 12  Сәнин ичиндә садә вә фағыр адамлары сағ гојаҹағам.+Онлар Јеһованын адына пәнаһ ҝәтирәҹәкләр. 13  Исраилин сағ галанлары+ артыг һагсызлыг етмәјәҹәк.+Онлар јалан данышмајаҹаг, дилләриндә јалан олмајаҹаг.Онлар јејиб дојаҹаг, узаныб динҹәләҹәкләр, онлары үркүдән олмајаҹаг».+ 14  Гој севинҹ сәдаларын јүксәлсин, еј Сион гызы! Севинҹдән һајгыр, сән еј Исраил!+ Еј Јерусәлим гызы, гој үрәјин севинҹдән ашыб-дашсын!+ 15  Јеһова сәнин әлејһинә чыхардығы һөкмләри ләғв етди.+ Дүшмәнини ҝери дөндәрди.+ Исраилин падшаһы Јеһова сәнинләдир.+ Дәрд-бәла бир даһа сәни горхутмајаҹаг.+ 16  О ҝүн Јерусәлимә дејиләҹәк: «Горхма, еј Сион!+ Әлләрин јанына дүшмәсин. 17  Аллаһын Јеһова сәнинләдир.+ О, Гадир Аллаһдыр, сәнә ниҹат верәҹәк. Сәнә ҝөрә шадланаҹаг, севинҹи јерә-ҝөјә сығмајаҹаг.+ Сәнә бәсләдији мәһәббәтдән мәмнунлуг дујаҹаг, Сәнә бахыб шадланаҹаг, севинҹ сәдалары уҹалдаҹаг. 18  Бајрамларынын һәсрәтини чәкәнләри бир јерә јығаҹағам.+Онлар хәҹаләт јүкү дашыдыглары үчүн сәндән узаг дүшдүләр.+ 19  О заман сәнә зүлм едәнләрин үстүнә галхаҹағам,+Ахсајаны гуртараҹағам,+Дидәрҝин дүшмүшләри топлајаҹағам.+ Үзүгара јашадыглары өлкәдә онларын шәнинә тәрифләр уҹалтдыраҹағам,Онлары шанлы, шөһрәтли едәҹәјәм. 20  О заман сизи јурдунуза гајтараҹағам,Сизи бир јерә топлајаҹағам. Әсирликдә оланларынызы ҝери гајтаранда бүтүн халгларын ичиндә сизи шанлы, шөһрәтли едәҹәјәм,+Сизин шәнинизә тәрифләр уҹалтдыраҹағам», — дејир Јеһова.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: буна ҝөрә шаһидтәк.