Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 8:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һарун једди чырағы јандырыр (1—4)

  • Лавилиләр пакланыр; хидмәтә башлајыр (5—22)

  • Лавилиләрин хидмәти үчүн јаш һәдди (23—26)

8  Јеһова Муса илә данышыб деди:  «Һаруна белә сөјлә: “Чырагдандакы једди чырағы јандыранда онлары елә гој ки, ишыг чырагданын габағына дүшсүн”».+  Һарун елә дә етди: о, чыраглары јандыранда Јеһованын әмр етдији кими, чырагданын гаршысы ишыгланды.+  Чырагдан ҝөвдәсиндән тутмуш ҝүлләринә кими дөјмә гызылдан дүзәлдилмишди.+ Ону Јеһованын Мусаја вәһјдә ҝөстәрдији нүмунәјә ујғун дүзәлтмишдиләр.+  Јеһова јенә дә Муса илә данышыб деди:  «Лавилиләри исраиллиләрдән ајырыб пак ет.+  Онлары пак етмәк үчүн белә ет: үстләринә ҝүнаһдан тәмизләјән су чилә. Гој бүтүн бәдәнләрини үлҝүҹлә гырхыб палтарларыны јусунлар вә беләҹә паклансынлар.+  Сонра ҹаван бир буға+ вә онунла бирликдә тәгдим олунан, нарын уна јағ гатылараг јоғрулмуш тахыл тәгдимәси+ ҝөтүрсүнләр. Сән исә ҝүнаһ гурбаны үчүн башга бир ҹаван буға ҝөтүр.+  Лавилиләри Һүзур чадырынын гаршысына ҝәтир вә бүтүн Исраил иҹмасыны да ора топла.+ 10  Лавилиләр Јеһованын өнүнә ҝәләндә исраиллиләр әлләрини онларын башына гојмалыдырлар.+ 11  Һарун лавилиләри исраиллиләрдән алынмыш јелләтмә тәгдимәси+ кими Јеһоваја тәгдим етмәлидир. Онлар Јеһоваја хидмәт етмәклә мәшғул олаҹаглар.+ 12  Лавилиләр әлләрини буғаларын башына гојуб лавилиләрин кәффарәсини вермәк үчүн буғалардан бирини ҝүнаһ гурбаны кими, диҝәрини исә јандырма гурбаны кими Јеһоваја тәгдим етсинләр.+ 13  Лавилиләри Һарунун вә оғулларынын гаршысына ҝәтир вә онлары јелләтмә тәгдимәси кими Јеһоваја тәгдим ет. 14  Лавилиләри исраиллиләрдән ајыр. Онлар Мәнә мәхсус олаҹаглар.+ 15  Бундан сонра лавилиләр Һүзур чадырында хидмәт етмәјә башлајаҹаглар. Онлары бу ҹүр пакламалы вә јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим етмәлисән. 16  Чүнки онлар исраиллиләрин арасындан Мәнә верилмиш кәсләрдир. Онлары исраиллиләрин бүтүн илкинләринин+ јеринә Өзүмә ҝөтүрүрәм. 17  Исраиллиләрин бүтүн илкинләри, һәм инсанларын илк өвлады, һәм дә һејванларын биринҹи баласы Мәнимдир.+ Мисир дијарындакы бүтүн илкинләри гыранда онлары Өзүм үчүн ајырдым.+ 18  Исраиллиләрин бүтүн илкинләринин јеринә лавилиләри ҝөтүрүрәм. 19  Онлары исраиллиләрдән ајырыб Һарунла оғулларына верирәм. Лавилиләр исраиллиләрин адындан Һүзур чадырында хидмәт етмәли+ вә исраиллиләр үчүн кәффарә вермәлидирләр ки, исраиллиләр мүгәддәс мәкана јахынлашдыглары үчүн бәлаја дүчар олмасынлар».+ 20  Муса, Һарун вә бүтүн Исраил иҹмасы лавилиләрлә бағлы һәр шеји јеринә јетирдиләр. Исраиллиләр Јеһованын лавилиләрлә бағлы Мусаја вердији бүтүн әмрләри иҹра етдиләр. 21  Лавилиләр пакландылар вә палтарларыны јудулар.+ Һарун онлары Јеһованын өнүндә јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим етди+ вә онлары пакламаг үчүн кәффарәләрини верди.+ 22  Бундан сонра лавилиләр Һарунла оғулларынын өнүндә хидмәтләрини иҹра етмәк үчүн Һүзур чадырына ҝәлдиләр. Јеһова лавилиләрлә бағлы Мусаја нә әмр етмишдисә, һамысы јеринә јетирилди. 23  Јеһова Мусаја деди: 24  «Лавилиләрә аид белә ҝөстәриш верирәм: лавили ијирми беш јашындан башлајараг, Һүзур чадырында хидмәт едәнләрә гошулмалыдыр. 25  Әлли јашдан сонра исә хидмәтдән азад олмалы, даһа хидмәт етмәмәлидир. 26  О, Һүзур чадырында вәзифәләрини иҹра едән гардашларына көмәк едә биләр, амма орада хидмәт едә билмәз. Лавилиләрин вәзифәләрини бу ҹүр низамла».+

Һашијәләр