Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 29:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүхтәлиф гурбанлар үчүн ҝөстәришләр (1—40)

    • Кәрәнајла чағырылан мүгәддәс топланты үчүн гурбанлар (1—6)

    • Кәффарә ҝүнү гурбанлары (7—11)

    • Чардаглар бајрамы гурбанлары (12—38)

29  Једдинҹи ајын биринҹи ҝүнүндә мүгәддәс топланты кечирин. Һеч бир ағыр иш ҝөрмәјин.+ Һәмин ҝүн кәрәнај чалмалысыныз.+  Јеһоваја хош әтир олсун дејә, јандырма гурбаны олараг 1 ҹаван буға, 1 гоч, 7 еркәк тоғлу тәгдим етмәлисиниз. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.  Онларын јанында нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси ҝәтирилмәлидир. Буға үчүн ефанын онда үчү гәдәр, гоч үчүн ефанын онда икиси гәдәр,  једди тоғлунун һәр бири үчүн исә ефанын онда бири гәдәр ун ҝөтүрүн.  Һәмчинин кәффарәниз үчүн ҝүнаһ гурбаны олараг 1 ҹаван тәкә ҝәтирин.  Бунлар гајда-гануна ујғун олараг ҝәтирилән ајлыг јандырма гурбаны илә онун тахыл тәгдимәси,+ ҝүндәлик јандырма гурбаны илә онун тахыл тәгдимәси,+ еләҹә дә онларын јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ Бу, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир.  Једдинҹи ајын онунҹу ҝүнү мүгәддәс топланты кечирин+ вә ҹаныныза ҹәфа верин*. Һеч бир иш ҝөрмәјин.+  Әтри Јеһоваја хош олан јандырма гурбаны кими 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 7 еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+  Онларын јанында нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси ҝәтирилмәлидир. Буға үчүн ефанын онда үчү гәдәр, гоч үчүн ефанын онда икиси гәдәр, 10  једди тоғлунун һәр бири үчүн исә ефанын онда бири гәдәр ун ҝөтүрүн. 11  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин. Бунлар кәффарә үчүн ҝәтирилән ҝүнаһ гурбанына,+ ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онларын јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир. 12  Једдинҹи ајын он бешинҹи ҝүнү мүгәддәс топланты кечирин. Һеч бир ағыр иш ҝөрмәјин. Једди ҝүн Јеһованын шәрәфинә бајрам кечирин.+ 13  Јандырма гурбаны+ — әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимә кими 13 ҹаван буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 14  Онларын јанында нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси ҝәтирилмәлидир. Он үч буғанын һәр бири үчүн ефанын онда үчү гәдәр, ики гочун һәр бири үчүн ефанын онда икиси гәдәр, 15  он дөрд тоғлунун һәр бири үчүн исә ефанын онда бири гәдәр ун ҝөтүрүн. 16  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 17  Икинҹи ҝүн 12 ҹаван буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 18  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 19  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онларын јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 20  Үчүнҹү ҝүн 11 буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 21  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 22  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 23  Дөрдүнҹү ҝүн 10 буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 24  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 25  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 26  Бешинҹи ҝүн 9 буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 27  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 28  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 29  Алтынҹы ҝүн 8 буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 30  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 31  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 32  Једдинҹи ҝүн 7 буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 33  Буғалар, гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 34  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 35  Сәккизинҹи ҝүн тәнтәнәли мәҹлис кечирин. Һеч бир ағыр иш ҝөрмәјин.+ 36  Јандырма гурбаны — әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимә кими 1 буға, 1 гоч вә 7 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам һејван олмалыдыр.+ 37  Буға, гоч вә тоғлулар үчүн гајда-гануна мүвафиг олараг, сајларына ҝөрә тахыл тәгдимәси вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин. 38  Һәмчинин ҝүнаһ гурбаны олараг 1 кечи ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јандырма гурбаны илә тахыл тәгдимәсинә вә онун јанында ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә әлавә олараг тәгдим едилмәлидир.+ 39  Бунлары јандырма гурбаны,+ тахыл тәгдимәләри,+ шәраб тәгдимәләри+ вә үнсијјәт гурбанлары+ кими тәгдим етдијиниз нәзирләрә+ вә көнүллү тәгдимәләрә+ әлавә олараг бајрамларда+ Јеһоваја тәгдим етмәлисиниз”». 40  Муса Јеһованын она әмр етдији һәр шеји исраиллиләрә чатдырды.

Һашијәләр

Еһтимал ки, бурада сөһбәт оруҹ вә бу гәбил мәһрумијјәтләрдән ҝедир.