Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Колослулара 3:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Көһнә вә јени шәхсијјәт (1—17)

    • Бәдәнин мејилләрини өлдүрүн (5)

    • Мәһәббәт инсанлар арасында камил бирлик јарадыр (14)

  • Аиләләр үчүн мәсләһәтләр (18—25)

3  Анҹаг әҝәр сиз Мәсиһлә бирликдә дирилмисинизсә,+ онда сәмави шејләрә ҹан атын, чүнки Мәсиһ ҝөјдә, Аллаһын сағында әјләшиб.+  Бәли, һәмишә сәмави шејләр һаггында дүшүнүн,+ јерә аид шејләр һаггында јох.+  Чүнки сиз артыг өлмүсүнүз. Сизин һәјатыныз Аллаһла вәһдәтдә олан Мәсиһдәдир.  Бизим һәјатымыз олан Мәсиһ+ зүһур едәндә сиз дә онунла бирликдә зүһур едәҹәк вә онун ҹалалына шәрик олаҹагсыныз.+  Буна ҝөрә дә јердәки бәдәнинизин үзвләриндә+ олан мејилләри — әхлагсызлыға*, натәмизлијә, шәһвәтә,+ нәфсә вә бүтпәрәстлик олан тамаһкарлыға мејилләри өлдүрүн.  Бүтүн бунлардан өтрү Аллаһын гәзәби тезликлә ҝәләҹәк.  Вахтилә сиз өзүнүз дә бу ҹүр јашајыр вә белә ишләр ҝөрүрдүнүз.+  Анҹаг инди бүтүн бунлары: гәзәби, һирси, пислији+, тәһгирамиз данышығы+ кәнара гојун вә дилинизә налајиг сөзләр+ ҝәтирмәјин.  Бир-биринизә јалан данышмајын.+ Көһнә шәхсијјәти әмәлләри илә бирҝә әјниниздән чыхарыб,+ 10  јени шәхсијјәти ҝејинин.+ Бу шәхсијјәт дәгиг билик сајәсиндә јениләшәрәк ону јараданын сурәтини әкс етдирир.+ 11  Бурада јунан вә ја јәһуди, сүннәтли вә ја сүннәтсиз, әҹнәби, скиф*, гул, азад јохдур. Мәсиһ һәр шејдир вә һамыдадыр.+ 12  Беләликлә, Аллаһын сечилмишләри+, мүгәддәс вә севимли бәндәләри кими шәфгәти+, һәмчинин хејирхаһлығы, тәвазөкарлығы+, мүлајимлији+ вә сәбри+ ҝејинин. 13  Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун, биринизин диҝәриндән шикајәти олса да,+ бир-биринизи үрәкдән бағышлајын.+ Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз.+ 14  Бүтүн бунлардан зијадә, мәһәббәтә бүрүнүн,+ чүнки мәһәббәт инсанлар арасында камил бирлик јарадыр.+ 15  Гој Мәсиһин сүлһү үрәјиниздә һөкм сүрсүн,+ чүнки сиз бу сүлһә бир бәдән олмаг үчүн чағырылмысыныз. Шүкүр едәнләрдән олун. 16  Гој Мәсиһин сөзү бүтүн һикмәтилә үрәјинизә долуб сиздә мәскән салсын. Бир-биринизә мәзмурлар+, мәдһләр вә миннәтдарлыгла охунан руһани маһныларла өјүд-нәсиһәт верин, Јеһованы үрәјиниздә тәрәннүм един.+ 17  Һәр нә данышырсынызса, һәр нә едирсинизсә, Ағамыз Исанын ады илә един вә онун васитәсилә Атамыз Аллаһа һәмд един.+ 18  Еј гадынлар, әрләринизә Ағанын давамчыларына јарашан тәрздә табе олун.+ 19  Еј әрләр, арвадларынызы һәмишә севин+ вә онларла сәрт давранмајын.+ 20  Еј ушаглар, һәр шејдә валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын,+ чүнки бу, Ағаја хош ҝедир. 21  Еј аталар, ушагларынызы гәзәбләндирмәјин,+ јохса онлар руһдан дүшәрләр. 22  Еј гуллар, јердәки ағаларыныза һәр бир мәсәләдә итаәт един+ вә буну онлар сизи ҝөрәндә, инсанлары разы салмаг үчүн јох, сидги-үрәкдән, Јеһовадан горхараг един. 23  Һәр нә едирсинизсә, ҹанла-башла един, санки, инсанлар үчүн јох, Јеһова үчүн едирсиниз.+ 24  Ахы билирсиниз ки, мүкафат олараг мирасы Јеһовадан алаҹагсыныз.+ Аға Мәсиһә хидмәт един. 25  Һагсызлыг едәнә исә әвәзи вериләҹәк,+ чүнки Аллаһ ајры-сечкилик етмир.+

Һашијәләр

Вәһши, мәдәнијјәтдән узаг адам мәнасында.