Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәкәријјә 14:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

 • Һагг дин зәфәр чалаҹаг (1—21)

  • Зејтун дағы ики јерә бөлүнәҹәк (4)

  • Тәк Јеһова олаҹаг вә тәк Онун ады олаҹаг (9)

  • Јерусәлимлә вурушанларын ҹанына бәла (12—15)

  • Чардаглар бајрамы (16—19)

  • Һәр бир газан мүгәддәс әшја олаҹаг (20, 21)

14  «Будур, о ҝүн ҝәлир, Јеһованын ҝүнү ҝәлир! Гарәт олунмуш малларын сәнин* ичиндәҹә бөлүшдүрүләҹәк.  Мән бүтүн халглары Јерусәлимә гаршы мүһарибәјә топлајаҹағам. Шәһәр ишғал едиләҹәк, евләр гарәт олунаҹаг, гадынлар зорланаҹаг. Шәһәрин јарысы сүрҝүн едиләҹәк, амма галан халгын көкү шәһәрдән кәсилмәјәҹәк.  Јеһова чыхаҹаг вә дөјүш ҝүнүндә олдуғу кими бу халгларла+ вурушаҹаг.+  О ҝүн Онун ајаглары шәрг тәрәфдән Јерусәлимин өнүндә олан Зејтун дағы+ үзәриндә дураҹаг. Зејтун дағы шәргдән гәрбәдәк ортадан бөлүнәҹәк вә бөјүк бир дәрә әмәлә ҝәтирәҹәк. Дағын јарысы шимала, јарысы исә ҹәнуба чәкиләҹәк.  Сиз дағларымын арасындакы дәрәјә гачаҹагсыныз, чүнки бу дәрә Азилә гәдәр узанаҹаг. Јәһуда падшаһы Үзијјәнин вахтында зәлзәләдән гачдығыныз кими гачмалы олаҹагсыныз.+ Аллаһым Јеһова ҝәләҹәк, бүтүн мүгәддәсләр дә јанында.+  О ҝүн парлаг ишыг олмајаҹаг,+ һәр шеј донуб галаҹаг.  О ҝүн әламәтдар бир ҝүн олаҹаг, Јеһованын ҝүнү кими танынаҹаг.+ О ҝүн нә ҝүндүз, нә дә ҝеҹә олаҹаг, ахшам дүшәндә дә ишыг олаҹаг.  О ҝүн Јерусәлимдән дирилик сулары+ ахаҹаг,+ јарысы шәрг дәнизинә*,+ јарысы гәрб дәнизинә* төкүләҹәк.+ Јај-гыш белә олаҹаг.  Јеһова бүтүн дүнја үзәриндә падшаһ олаҹаг.+ О ҝүн тәк Јеһова олаҹаг+ вә тәк Онун ады олаҹаг.+ 10  Ҝибадан+ Јерусәлимин ҹәнубундакы Риммуна+ гәдәр һәр јер Әрәбә+ кими олаҹаг. Јерусәлим тикиләҹәк, сакинләри Бинјамин дарвазасындан+ та Биринҹи дарвазаја вә Күнҹ дарвазаја гәдәр, Һәнанил гүлләсиндән+ та падшаһын үзүмсыханына гәдәр өз јурдунда мәскунлашаҹаг.+ 11  Ҹамаат Јерусәлимдә мәскунлашыб асајиш ичиндә јашајаҹаг,+ бу шәһәр бир дә ләнәтләниб мәһвә дүчар олмајаҹаг.+ 12  Јеһова Јерусәлимлә вурушан бүтүн халглары бах бу бәла илә ҹәзаландыраҹаг:+ бәдәнләри елә ајаг үстәҹә чүрүјәҹәк, ҝөзләри јувасында, дилләри ағызларында чүрүјәҹәк. 13  О ҝүн Јеһова онларын арасына бөјүк чахнашма салаҹаг, һәр бири јолдашынын әлини тутуб она әл галдыраҹаг.+ 14  Јәһуда да Јерусәлимдәки дөјүшә гатылаҹаг, бүтүн әтраф халгларын сәрвәти, сајсыз-һесабсыз гызыл-ҝүмүш, пал-палтар топланаҹаг.+ 15  Атлары, гатырлары, дәвәләри, ешшәкләри вә дүшмән ордуҝаһындакы бүтүн мал-гараны ејни бәла јахалајаҹаг. 16  Јерусәлимин үстүнә галхан бүтүн халглардан сағ галан һәр кәс Падшаһа, ордулар Аллаһы Јеһоваја+ сәҹдә етмәк вә Чардаглар бајрамыны+ гејд етмәк үчүн һәр ил Јерусәлимә галхаҹаг.+ 17  Әҝәр јер үзүндәки тајфаларын ичиндә кимсә Падшаһа, ордулар Аллаһы Јеһоваја сәҹдә етмәк үчүн ҝәлмәсә, онун үзәринә јағыш јағмајаҹаг.+ 18  Әҝәр Мисир халгы шәһәрә галхыб ора ҝирмәсә, онун да үзәринә јағыш јағмајаҹаг. Јеһова онлара Чардаглар бајрамыны кечирмәк үчүн Јерусәлимә ҝәлмәјән халглара вердији ҹәзаны верәҹәк. 19  Мисирин вә Чардаглар бајрамыны гејд етмәјә ҝәлмәјән бүтүн халгларын ҝүнаһынын ҹәзасы бу олаҹаг. 20  О ҝүн атларын зынгыровлары үзәриндә: “Мүгәддәслик Јеһоваја мәхсусдур!”+ — јазылаҹаг. Јеһованын евиндәки газанлар+ гурбанҝаһын өнүндәки ләјәнләр+ кими олаҹаг. 21  Јерусәлимдә вә Јәһудада олан һәр бир газан ордулар Аллаһы Јеһоваја мәхсус мүгәддәс әшја олаҹаг. Гурбан кәсмәјә ҝәләнләр бу газанларда әт биширәҹәкләр. О ҝүн ордулар Аллаһы Јеһованын евиндә бир нәфәр дә кәнани* галмајаҹаг».+

Һашијәләр

Јәни 2-ҹи ајәдә сөзү ҝедән шәһәрин.
Өлү дәниз.
Аралыг дәнизи.
Диҝәр вариант: таҹир.