Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 35:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дүшмәнләрин әлиндән имдад дуасы

    • Дүшмәнләр говулсун (5)

    • Аллаһ ҹамаат арасында мәдһ едилир (18)

    • Наһаг јерә нифрәт едирләр (19)

Давудун мәзмуру. 35  Еј Јеһова, мәнимлә чәкишәнләрлә чәкиш,+Дөјүшәнләрлә дөјүш.+   Сипәр-галханыны* ҝөтүр,+Ҝәл, гору мәни.+   Низәни, балтаны далымҹа дүшәнләрин үстүнә галдыр,+ «Сәнин ниҹатынам» де мәнә.+   Гој ҹаныма гәсд едәнләр рүсвај олсунлар, алчалсынлар,+ Мәнә гаршы пис нијјәти оланлар биабыр олуб ҝери чәкилсинләр.   Күләјин совурдуғу саман чөпү кими олсунлар,Јеһованын мәләји онлары габағына гатыб говсун.+   Гој јоллары сүрүшкән олсун, зүлмәт олсун,Јеһованын мәләји онлары гованда.   Наһагдан ҹаным үчүн чала газдылар,Үзәринә тор сәрдиләр.   Гој башларына гәфил фәлакәт ҝәлсин,Гурдуглары тора өзләри дүшсүн,Чалаја јыхылыб тәләф олсунлар.+   Гәлбимин севинҹи Јеһова олаҹаг,Көнлүм Онун вердији гуртулуша шадланаҹаг. 10  Бүтүн варлығымла дејим: «Еј Јеһова, мәзлуму голузорлунун әлиндән,+ Бичарәни, касыбы гәсбкардан гуртаран,+Сәнин кимиси вармы?» 11  Фитнәкар шаһидләр галхыр,+Билмәдијим шејләри сорушурлар. 12  Ҹаным матәм ичиндәдир,Јахшылығымын әвәзиндә јаманлыг едирләр.+ 13  Анҹаг онлар хәстәләнәндә мән чула бүрүнәрдим,Оруҹ тутуб ҹаныма гәсд едәрдим,Дуам ҹавабсыз галанда, 14  Санки, достум, гардашымдан өтрү гәмә батардым;Анасына јас тутан адам кими кәдәрдән гәддим бүкүләрди. 15  Онлар исә мән ахсајанда севиндиләр, топлашдылар,Топлашыб бирләшдиләр, мәни хәлвәтдән вурмаг үчүн.Мәни парчаладылар, мәнә һеј бөһтан атдылар. 16  Аллаһсызлар мәни лаға гојурлар*.Мәнә диш гыҹајырлар.+ 17  Еј Јеһова, нә вахтадәк дуруб бахаҹагсан?+ Ҹанымы онларын һәмләсиндән,+Ширин ҹанымы ҝәнҹ асланын пәнҹәсиндән гуртар.+ 18  Онда бөјүк мәҹлис ичрә Сәнә һәмд едәрәм,+Ҹамаат арасында Сәни мәдһ едәрәм. 19  Гојма наһагдан мәнә дүшмән кәсиләнләр һалыма севинсин,Наһаг јерә мәнә нифрәт едәнләр+ бир-биринә ҝөз вурсун.+ 20  Чүнки онларын дилиндән хош сөз* чыхмаз,Дүнјанын динҹ сакинләринә гаршы фитнә-фәсад гурарлар.+ 21  Мәни иттиһам етмәк үчүн ағызларыны ҝениш ачыр,«Аһа! Ҝөзүмүзлә ҝөрдүк!» — дејирләр. 22  Еј Јеһова, бүтүн бунлары ҝөрүрсән, сусма.+ Јеһова, мәндән узаг дурма.+ 23  Галх, мәни мүдафиә ет,Еј Аллаһым Јеһова, мәһкәмәдә тәрәфими тут. 24  Мәни әдаләтинлә мүһакимә ет,+ еј Аллаһым Јеһова,Гој онлар һалыма севинмәсин. 25  Үрәкләриндә: «Охај! Мурадымыза чатдыг», — демәсинләр, «Әҹәб онун башыны једик», — сөјләмәсинләр.+ 26  Пис ҝүнүмә севинәнләринҺамысы хәҹил, биабыр олсун. Өнүмдә гүррәләнәнләр рүсвајчылыға, рәзиллијә бүрүнсүнләр. 27  Гој салеһлијимә севиниб-шадлананларДурмадан десинләр: «Гулунун әмин-аманлығына севинән Јеһоваја ешг олсун!»+ 28  Онда әдаләтин дилимдән дүшмәз,+Бүтүн ҝүнү Сәнә алгыш едәрәм.+

Һашијәләр

Јахуд кичик галханыны вә бөјүк галханыны.
Диҝәр вариант: аллаһсызлар бир көкәјә мәни лаға гојурлар.
Һәрфән: сүлһ сөзләри.