Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 18:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһин вә лавилиләрин пајы (1—8)

  • Сеһрбазлыг гадағандыр (9—14)

  • Мусаја бәнзәр пејғәмбәр (15—19)

  • Сахта пејғәмбәри неҹә танымаг олар (20—22)

18  Лавили каһинләрин, үмумијјәтлә, бүтүн Лави гәбиләсинин исраиллиләрлә бирҝә пајы олмајаҹаг, онлара ирс верилмәјәҹәк. Онлар Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәләрлә, Онун пајы илә доланаҹаглар.+  Беләликлә, онлара гардашлары арасында ирс верилмәјәҹәк. Јеһова неҹә ки сөз вермишди, Өзү онларын ирси олаҹаг.  Каһинләрә чатаҹаг шејләр бунлардыр: буға, јахуд гојун гурбан ҝәтирән адам онун күрәјини, чәнәсини, гарныны каһинә вермәлидир.  Тахылынызын, шәрабынызын, јағынызын нүбарыны, гојунларыныздан илк дәфә гырхдығыныз јуну она вермәлисиниз.+  Аллаһыныз Јеһова бүтүн гәбиләләринизин ичиндән лавилиләри сечиб ки, һәмишә Јеһованын адындан хидмәт етсинләр.+  Әҝәр лавили Исраилдә јашадығы шәһәрдән+ чыхыб Јеһованын сечдији јерә*+ ҝетмәк истәсә,  орада Јеһованын һүзурунда дуран гардашлары лавилиләр кими Аллаһы Јеһованын адындан хидмәт едә биләр.+  О, ата-баба мүлкүнүн сатышындан әлдә етдији вәсаитлә јанашы, онлара дүшән гәдәр јемәк пајы да алаҹаг+.  Аллаһыныз Јеһованын сизә верәҹәји дијара дахил оланда орадакы халгларын ијрәнҹ әмәлләрини ҝөтүрмәјин, онлары тәкрар етмәјин.+ 10  Аранызда оғлуну вә ја гызыны одда јандыран*+, рәммал+, сеһрбаз+, фала бахан+, ҹадуҝәр+, 11  овсунчу, ҹиндар јанына ҝедән+, ҝәләҹәји дејән+, өлүләри чағыран+ олмамалыдыр. 12  Чүнки бу ишләри ҝөрән һәр кәс Јеһованын ҝөзүндә мәнфурдур вә бу ијрәнҹ әмәлләрә ҝөрәдир ки, Аллаһыныз Јеһова о халглары өнүнүздән говур. 13  Сиз Аллаһыныз Јеһованын гаршысында ләкәсиз олмалысыныз.+ 14  Торпагларыны тутаҹағыныз халглар сеһрбазлара, фалчылара гулаг асырлар,+ лакин сизә Аллаһыныз Јеһова белә шејләри гадаған едир. 15  Аллаһыныз Јеһова сизә сојдашларынызын* арасындан мәним кими бир пејғәмбәр јетирәҹәк. Она гулаг асмалысыныз.+ 16  Чүнки Һурибдә, дағын әтәјиндә топлашдығыныз ҝүн+ Аллаһыныз Јеһовадан хаһиш едиб демишдиниз: “Гој бир дә Аллаһымыз Јеһованын сәсини ешитмәјәк, бу бөјүк алову ҝөрмәјәк, јохса өләрик”. + 17  Онда Јеһова мәнә деди: “Чох пакизә. 18  Мән онлара сојдашларынын арасындан сәнин кими бир пејғәмбәр ҝөндәрәҹәјәм.+ Сөзләрими онун дилинә гојаҹағам.+ О әмр етдијим һәр шеји онлара чатдыраҹаг.+ 19  Мәним сөзләримә, Онун Мәним адымла сөјләдикләринә гулаг асмајан адам Мәнә ҹаваб вермәли олаҹаг.+ 20  Әҝәр бир пејғәмбәр өзбашыналыг едиб Мәним адымдан она бујурмадығым сөзләри сөјләјәрсә, јахуд башга аллаһларын адындан данышарса, һәмин пејғәмбәр өлмәлидир.+ 21  Анҹаг сиз фикирләшә биләрсиниз: “Бәс биз һарадан биләҹәјик ки, бу, Јеһованын сөзү дејил?” 22  Әҝәр пејғәмбәрин Јеһованын адындан дедикләри јеринә јетмәзсә, сөзләри дүз чыхмазса, демәли, һәмин сөзү Јеһова демәјиб. Пејғәмбәр өзбашыналыг едиб. Ондан горхмајын”.

Һашијәләр

Јәни Јеһованын ибадәт оҹағы кими сечдији јерә.
Һәрфән: оддан кечирән.
Һәрфән: гардашларынызын.