Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 16:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пасха; Мајасыз чөрәк бајрамы (1—8)

  • Һәфтәләр бајрамы (9—12)

  • Чардаглар бајрамы (13—17)

  • Һакимләр тәјин едилмәлидир (18—20)

  • Ситајиши гадаған шејләр (21, 22)

16  Әвив* ајыны јаддан чыхармајын вә Аллаһыныз Јеһованын шәрәфинә Пасханы гејд един,+ чүнки мәһз әвив ајында Аллаһыныз Јеһова сизи ҝеҹәјлә Мисирдән чыхартмышды.+  Јеһованын Өз адына мәскән сечдији јердә+ Аллаһыныз Јеһоваја мал-гараныздан вә гојун-кечиниздән+ Пасха гурбаны тәгдим етмәлисиниз.+  Гурбан әтилә мајалы һеч нә јемәмәлисиниз.+ Мисирдән тәләм-тәләсик чыханда+ једијиниз чөрәк кими, једди ҝүн мајасыз чөрәк, әзијјәт чөрәји јемәлисиниз. Белә един ки, Мисирдән чыхдығыныз ҝүн бүтүн өмрүнүз боју јадынызда олсун.+  Једди ҝүн өлкәнизин һеч бир јериндә мајалыг хәмир олмамалыдыр.+ Биринҹи ҝүн ахшам гурбан кәсдијиниз һејванын әтиндән сәһәрә сахламамалысыныз.+  Пасха гурбаныны Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији шәһәрләрин һансында ҝәлди кәсмәмәлисиниз.  Гурбаны Аллаһыныз Јеһованын Өз адына мәскән сечдији јердә кәсмәлисиниз. Пасха гурбаны Мисирдән чыхдығыныз вахт, ахшам, ҝүн батан кими кәсилмәлидир.+  Ону Аллаһыныз Јеһованын сечәҹәји јердә+ бишириб јемәлисиниз+. Сәһәр исә чадырларыныза гајыда биләрсиниз.  Алты ҝүн мајасыз чөрәк јемәлисиниз, једдинҹи ҝүн Аллаһыныз Јеһоваја һәср олунмуш тәнтәнәли мәҹлис гурулаҹаг. Һәмин ҝүн һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз.+  Тарланыздакы зәмиләрә ораг вурдуғунуз илк ҝүндән башлајараг, једди һәфтә сајын.+ 10  Сонра Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији бәрәкәтә ҝөрә+ көнүллү тәгдимә ҝәтириб Аллаһыныз Јеһованын шәрәфинә Һәфтәләр бајрамы кечирин+. 11  Һамыныз Аллаһыныз Јеһованын Өз адына мәскән сечдији јердә, Аллаһыныз Јеһованын өнүндә севиниб-шадланын, өзүнүз дә, оғлунуз да, гызыныз да, гул-гарабашыныз да, шәһәрләриниздә јашајан лавили дә, аранызда олан јаделли дә, јетим дә, дул да.+ 12  Унутмајын ки, бир заманлар Мисирдә гул идиниз,+ она ҝөрә дә бу ганунлара әмәл един. 13  Хырманыныздан, зејтунсыханыныздан вә үзүмсыханыныздан мәһсул ҝөтүрәндән сонра једди ҝүн Чардаглар бајрамыны гејд един+. 14  Бајрам вахты һамыныз севиниб-шадланын,+ өзүнүз дә, оғлунуз да, гызыныз да, гул-гарабашыныз да, шәһәрләриниздә јашајан лавили дә, јаделли дә, јетим дә, дул да. 15  Једди ҝүн Јеһованын сечдији јердә Аллаһыныз Јеһованын шәрәфинә бајрам кечирин,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова бүтүн мәһсулунуза бәрәкәт верәҹәк, әл атдығыныз һәр иши аванд едәҹәк,+ сиз дә севиниб-шадланаҹагсыныз+. 16  Илдә үч дәфә, Мајасыз чөрәк бајрамында+, Һәфтәләр бајрамында+ вә Чардаглар бајрамында+ бүтүн кишиләр Аллаһыныз Јеһованын сечдији јердә Онун һүзуруна ҝәлмәлидир. Һеч ким әлибош ҝәлмәмәлидир. 17  Һәр кәс Аллаһы Јеһованын она вердији бәрәкәтә ҝөрә бәхшиш ҝәтирмәлидир.+ 18  Аллаһыныз Јеһованын вердији бүтүн шәһәрләрдә һәр гәбилә үчүн һакимләр+ вә мәмурлар тәјин един. Онлар халга әдаләтлә һакимлик етмәлидирләр. 19  Һагг-әдаләти тапдаламајын,+ тәрәфкешлик етмәјин,+ рүшвәт алмајын, чүнки рүшвәт һикмәтлинин ҝөзүнү кор едәр,+ дүрүст адамын фикрини дәјишдирәр. 20  Әдаләтә, јалныз әдаләтә ҹан атмалысыныз ки,+ сағ галыб Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији дијара саһиб оласыныз. 21  Аллаһыныз Јеһованын адына дүзәлдәҹәјиниз гурбанҝаһын јанында ибадәт етмәк үчүн* ағаҹ әкмәјин.+ 22  Өзүнүз үчүн дик дашлар гојмајын,+ Аллаһыныз Јеһова онлардан икраһ едир.

Һашијәләр

Һәрфән: Ашера бүтү олараг.