Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 9:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Фәрасәтли ҝибјонлулар сүлһ истәјирләр (1—15)

  • Ҝибјонлуларын фәндинин үстү ачылыр (16—21)

  • Ҝибјонлулар одун јараҹаг, су чәкәҹәкләр (22—27)

9  Иорданын гәрбиндә+ — дағлыг бөлҝәдә, Шәфлада, Бөјүк дәниз*+ саһилиндә вә Ливанын гаршысында јашајан бүтүн падшаһлар — һет, амори, кәнани, фәризи, һиви вә јәбуси+ падшаһлары баш верән вагиәни ешидәндә  Јушәјә вә исраиллиләрә гаршы чыхмаг үчүн иттифаг бағладылар.+  Ҝибјон+ әһалиси дә Јушәнин Әриһа+ вә Ај+ шәһәрләринә нә етдијиндән хәбәр тутду.  Онлар ағыллы тәрпәндиләр. Азугәләрини көһнә-јыртыг һејбәләрә јығдылар вә јыртыглары јаманмыш шәраб тулуглары илә бирликдә улаглара јүкләдиләр.  Ајагларына көһнә-күрүш, јаманмыш сәндәлләр, әјинләринә сүзүлмүш палтар ҝејиндиләр. Ҝөтүрдүкләри чөрәкләр елә гуру иди ки, овхаланырды.  Онлар Ҝилгалдакы дүшәрҝәјә+, Јушәнин јанына ҝәлдиләр. Она вә исраиллиләрә дедиләр: «Биз узаг бир дијардан ҝәлмишик. Бизимлә әһд кәсин».  Амма Исраил кишиләри һивиләрә+ сөјләдиләр: «Сизинлә неҹә әһд кәсәк?+ Бәлкә, бураларда јашајырсыныз?»  Онлар Јушәјә: «Биз сәнин гулунуг», — дедиләр. Јушә сорушду: «Кимсиниз? Һарадан ҝәлмисиниз?»  Онлар ҹаваб вердиләр: «Биз гулларыны узаг дијардан+ бура ҝәтирән сәнин Аллаһын Јеһованын адыдыр. Онун шан-шөһрәти, Мисирдә етдији ишләрин сорағы гулағымыза чатыб.+ 10  Иорданын о тајындакы* амориләрин ики падшаһынын, Һәшбун падшаһы Сиһунун+ вә тахты Әштәрутда олан Башан падшаһы Огун+ башына нә ҝәтирдијиндән хәбәримиз вар. 11  Буна ҝөрә елимизин ағсаггаллары вә сојдашларымыз тапшырдылар ки, јола азугә ҝөтүрүб сизин гаршыныза чыхаг вә сизә: “Гулунузуг+, бизимлә әһд кәсин”,+ — дејәк. 12  Евдән чыханда јемәјә ҝөтүрдүјүмүз бу чөрәкләр исти иди. Амма бахын, инди һамысы гупгурудур, овхаланыр.+ 13  Тулуглары шәрабла долдуранда тәзә идиләр, амма инди партлајыблар.+ Сәфәримиз узун чәкдијиндән палтарымыз да, сәндәлләримиз дә көһнәлиб». 14  Онда исраиллиләр азугәдән бир аз ҝөтүрүб јохладылар. Амма Јеһовадан мәсләһәт алмадылар.+ 15  Јушә онларла сүлһ бағлады+ вә сөз верди ки, онларын ҹанына дәјмәјәҹәк. Халгын башчылары да анд ичиб сөз вердиләр.+ 16  Әһд кәсиләндән үч ҝүн сонра исраиллиләр хәбәр тутдулар ки, сән демә, бу адамлар јахынлыгда, гоншу мәмләкәтдә јашајырлар. 17  Исраиллиләр јола чыхдылар вә үчүнҹү ҝүн онларын јашадығы шәһәрләрә — Ҝибјона+, Кәфирәјә, Биирота вә Кирјат-Јаримә+ ҝәлиб чатдылар. 18  Исраиллиләр онлара әл дәјмәдиләр, чүнки халгын башчылары Исраилин Аллаһы Јеһоваја анд ичиб+ онлара сөз вермишди. Буна ҝөрә бүтүн ҹамаат башчылардан ҝилеј-ҝүзар етмәјә башлады. 19  Башчылар халга дедиләр: «Биз онлара Исраилин Аллаһы Јеһованын ады илә анд ичмишик, онлара әл дәјә билмәрик. 20  Буна ҝөрә онлары сағ сахлајаг, јохса Аллаһын гәзәбинә туш ҝәләрик, чүнки анд ичмишик».+ 21  Сонра дедиләр: «Ҝәлин онлары сағ сахлајаг, гој онлар бүтүн иҹма үчүн одун јарсынлар вә су чәксинләр». Башчылар онлара буну вәд етмишди. 22  Јушә ҝибјонлулары чағырыб деди: «Нијә бизә кәләк ҝәлдиниз? Гоншулугда јашаја-јашаја нијә бизә “узаг дијардан ҝәлмишик” дединиз?»+ 23  Бу ҝүндән сизләр ләнәтлисиниз,+ даим көлә олаҹагсыныз. Аллаһымын еви үчүн одун јараҹагсыныз, су чәкәҹәксиниз». 24  Онлар Јушәјә дедиләр: «Бу гулларын ешитди ки, Аллаһын Јеһова гулу Мусаја бүтүн бу мәмләкәти сизә вермәји, әһалисини исә гырмағы әмр едиб.+ Одур ки, ҹанымыз үчүн горхдуг+ вә белә еләдик+. 25  Инди сәнин ихтијарындајыг, сәнә нә хошдурса, неҹә лазым билирсәнсә, елә дә елә». 26  Јушә белә еләди: онлары исраиллиләрин әлиндән гуртарды, гојмады ки, онлары өлдүрсүнләр. 27  Амма о ҝүн онлары иҹма+ үчүн вә Јеһованын сечәҹәји+ јердәки гурбанҝаһ үчүн одун јаран, су чәкән тәјин етди. Онлар бу ҝүнә гәдәр бу иши ҝөрүрләр.+

Һашијәләр

Аралыг дәнизи.
Јәни шәрг тәрәфиндәки.