Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 33:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јагубун Ејслә ҝөрүшү (1—16)

  • Јагуб Сиһама ҝедир (17—20)

33  Јагуб бир дә бахыб ҝөрдү ки, Ејс ҝәлир, јанында да дөрд јүз нәфәр адам.+ Онда о, Ләјанын, Рәһиләнин вә ики кәнизин ушагларыны ајырды.+  Кәнизләри ушаглары илә бирликдә габаға,+ Ләја илә ушагларыны онлардан сонра,+ ән ахырда исә Рәһилә+ илә Јусифи гојду.  Өзү исә габаға кечди вә гардашына јахынлашанадәк једди дәфә тәзим етди.  Ејс исә онун габағына гачды, бојнуна сарылыб өпдү. Икиси дә зүлүм-зүлүм ағлады.  Ејс башыны галдырыб гадынлары вә ушаглары ҝөрәндә сорушду: «Бунлар кимдир?» Јагуб деди: «Аллаһын сәнин гулуна бәхш етдији өвладлардыр».+  Онда кәнизләр ушаглары илә ирәли чыхыб тәзим етдиләр.  Ләја да ушаглары илә габаға чыхыб тәзим етди. Ән ахырда Јусифлә Рәһилә јахынлашыб тәзим етдиләр.+  Ејс сорушду: «Габағыма чыхан о адамлар, сүрүләр нә иди белә?»+ Јагуб: «Сәнин илтифатыны газанмаг истәјирдим, ағам»,+ — дејә ҹаваб верди.  Онда Ејс деди: «Мәним бәс дејинҹә малым-мүлкүм вар, гардаш.+ Гој сәнин малын өзүнә галсын». 10  Јагуб исә хаһиш етди: «Илтифат ејлә, аға, һәдијјәләри гәбул ет. Сән ки мәни меһрибанлыгла гаршыладын, сәнин үзүнү ҝөрәндә, елә бил, Аллаһын үзүнү ҝөрмүш олдум.+ 11  Бу һәдијјәләрсә сәнә бәсләдијим хош арзуларын изһарыдыр.+ Нә олар, онлары ҝөтүр, чүнки Аллаһын лүтфү сајәсиндә һәр шејим вар».+ Јагуб о гәдәр тәкид етди ки, ахырда Ејс һәдијјәләри ҝөтүрдү. 12  Сонра Ејс деди: «Ҝәл јола дүшәк. Мән сизин габағынызҹа ҝедәрәм». 13  Јагуб исә деди: «Ағам, ҝөрүрсән ушаглар балаҹадыр.+ Үстәлик, мал-гаранын ичәрисиндә јаныбалалылары вар. Сүрүләри бир ҝүн бәрк говсалар, һамысы гырылар. 14  Гој ағам ҝетсин, биз исә јаваш-јаваш сүрүнүн, ушагларын ајағы илә јеријиб Саирә, ағамын јанына ҝәләрик».+ 15  Ејс деди: «Онда гој адамларымдан бир нечәси сәнин јанында галсын». Јагуб исә ҹаваб верди: «Буна нә ҝәрәк вар? Сән ки мәнә илтифат ҝөстәрдин, бу, мәним бәсимдир». 16  Беләликлә, Ејс һәмин ҝүн Саирә гајытды. 17  Јагуб Суггута+ ҝетди. Орада өзүнә ев, сүрүләри үчүн чардаглар тикди. Буна ҝөрә дә о јерин адыны Суггут* гојду. 18  Фәддан-Арамдан+ чыхдыгдан сонра Јагуб сағ-саламат Кәнан+ дијарындакы Сиһам+ шәһәринә ҝәлиб чыхды. Орада шәһәрин јахынлығында чадырларыны гурду. 19  О, Сиһамын атасы Һамурун оғулларына јүз геситаһ* вериб чадырларыны гурдуғу торпағын бир һиссәсини алды.+ 20  Сонра орада бир гурбанҝаһ дүзәлдиб она Ил-Илаһ-Исраил* адыны верди.+

Һашијәләр

Мәнасы: чардаглар.
Дәјәри мәлум олмајан пул ваһиди.
Мәнасы: Аллаһ — Исраилин Аллаһы.