Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

 ҜҮРҸҮСТАН

Дүшүнүрдүм бәхтәвәр инсанам

Мадона Канкија

Дүшүнүрдүм бәхтәвәр инсанам
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1962

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1990

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: Ҝүрҹүстанда Коммунист партијасынын кечмиш үзвү олуб. Чох адама Јеһова Аллаһы танымаға көмәк едиб. 2015-ҹи илдә Тбилисидә кечирилән Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәбинин биринҹи синфинин мәзунудур.

МӘН һәгигәти 1989-ҹу илдә ешитмишәм. О вахт Сенаки шәһәриндә Коммунист партијасынын танынмыш үзвү идим вә индики парламентә бәрабәр олан Ҝүрҹүстанын Али Советиндә отурурдум. Һәмин вахт нишанлы идим. Дүшүнүрдүм бәхтәвәр инсанам.

Анамла атам мәнә ушаглыгдан Аллаһа мәһәббәт ашыламышдылар. Буна ҝөрә дә коммунист олмағыма бахмајараг, Аллаһа инанырдым. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда өз суалларыма ҹаваб тапдым. Бу сәбәбдән һәјатымы Јеһова Аллаһа һәср етмәк гәрарына ҝәлдим. Амма аиләм, дост-танышым, иш јолдашларым вә нишанлым вердијим гәрара гаршы чыхдылар.

Јени әгидәмә ҝөрә гоһумларым мәндән үз дөндәрди. Бундан әлавә, ишим дә әгидәмә ујғун ҝәлмирди. Буна  ҝөрә дә тәк чыхыш јолум евдән чыхмаг, нишанлымдан ајрылмаг, Коммунист партијасындан вә Али Советдән истефа етмәк иди. Вәфтиз оландан сонра јахынларым вә аилә үзвләрим мәнә даһа чох тәзјиг ҝөстәрмәјә башлады. Јашадығым шәһәрдә һамы мәни таныдығы үчүн Кутаисијә көчдүм. Ора ҝедән кими өнҹүл хидмәтинә башладым.

Бәзән мәндән сорушурлар: «Әгидәнә ҝөрә бу гәдәр әзијјәтә дөзмәјә дәјәрдими?» Мән тәрәддүд етмәдән дејирәм ки, вердијим гәрара ҝөрә гәтијјән пешман дејиләм. Валидејнләрим мәни баша дүшмәсәләр дә, онлара миннәтдарам ки, мәнә Аллаһы вә инсанлары севмәји өјрәдибләр. Бунун мәнә чох көмәји дәјди.