Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 96

Иса хәстәләри сағалдыр

Иса хәстәләри сағалдыр

ИСА шәһәр вә кәндләри ҝәздикҹә, бүтүн хәстәләри сағалдыр. Бу мөҹүзәләрдән әтрафдакы кәнд вә гәсәбәләрдә јашајанлар хәбәр тутур. Ҹамаат шикәстләри, корлары, карлары вә башга хәстәлији оланлары Исанын јанына ҝәтирир. Иса да онларын һамысыны сағалдыр.

Исанын вәфтиз олунмасындан үч илдән артыг вахт кечиб. Иса о вахтдан бәри хәстәләри сағалдыр. О, һәмчинин һәвариләринә бир гәдәр вахтдан сонра Јерусәлимә ҝедәҹәји, орада өлдүрүләҹәји, сонра да дириләҹәји барәсиндә данышыр.

Бир шәнбә ҝүнү Иса ҹамааты өјрәдирди. Шәнбә јәһудиләрин истираһәт ҝүнүдүр. Шәкилдә ҝөрдүјүн бу гадын бәрк хәстәдир. Онун бели 18 илдир ки, бүкүлүдүр вә дүз дајана билмир. Буна ҝөрә дә Иса әлләрини гадынын үзәринә гојур вә гадын дүз дурур. Гадын сағалыр!

Дин башчылары буна бәрк һирсләнирләр. Онлардан бири ҹамаатын үстүнә гышгырыб дејир: ‘Иш ҝөрмәк үчүн алты ҝүн вар. Сағалмаг истәјирсиз, бу алты ҝүн әрзиндә ҝәлин, шәнбә ҝүнү јох!’

Иса исә онлара ҹаваб верир: ‘Еј, икиүзлүләр! Шәнбә ҝүнү һәр бириниз ешшәјини ҝөтүрүб су ичирмәјә апарырсыныз. Мәҝәр 18 ил хәстә олан бу јазыг гадыны шәнбә ҝүнү сағалтмаг сәһв ишдир?’ Исанын сөзләриндән бу пис адамлар утанырлар.

Бир мүддәтдән сонра Иса һәвариләри илә Јерусәлимә јолланыр. Јерихо шәһәриндән чыхдыглары заман ики кор диләнчи ешидир ки, Иса онларын јанындан өтүб кечир. Онлар гышгырырлар: ‘Иса, бизә көмәк ет!’

Иса корлары јанына чағырыб сорушур: ‘Сиз мәндән нә истәјирсиниз?’ Онлар ҹаваб верирләр: ‘Аға, ҝөзләримизи ач’. Иса онларын ҝөзләринә тохунур вә һәмин ан онларын ҝөзләри ачылыр! Һеч билирсән Иса бу мөҹүзәләри нәјә ҝөрә едирди? О инсанлары чох севирди вә истәјирди ки, һамы она инансын. Буна ҝөрә дә биз әмин ола биләрик: Иса Падшаһ оланда јер үзүндә һеч ким хәстәләнмәјәҹәк!

Әлава мәлумат

ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ

Мөҹүзәнин мәнбәји

Иса пејғәмбәрин гардашлары һесаб едирләр ки, онун башына һава ҝәлиб.