Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 20

Динаја бәдбәхтлик үз верир

Динаја бәдбәхтлик үз верир

ҜӨРҮРСӘН Дина һара ҝәлир? О, Кәнан торпағында јашајан гызларын јанына ҝәлир. Сәнҹә, атасы Јагуб буну билсәјди, онун хошуна ҝәләрдими? Буна ҹаваб вермәк үчүн ҝәл Ибраһимлә Исһагын кәнанлы гадынлар һаггында нә дүшүндүкләрини хатырлајаг.

Ибраһим оғлу Исһагын кәнанлы гызла евләнмәсини истәјирдими? Әлбәттә, јох. Бәс Исһагла Ривга неҹә? Оғуллары Јагубун кәнанлы гыз алмасыны истәјирдиләрми? Хејр. Һеч билирсән нәјә ҝөрә?

Она ҝөрә ки, кәнанлылар јаланчы аллаһлара ибадәт едирдиләр. Кәнанлылардан нә јахшы әр, нә јахшы арвад, нә дә јахын дост чыхарды. Беләликлә, әмин ола биләрик ки, Јагуб гызы Динанын кәнанлы гызларла достлуг етмәсинә разы олмазды.

Амма Дина өз башына бәла ачыр. Шәкилдә Динаја бахан кәнанлы кишини ҝөрүрсәнми? Онун ады Шекемдир. Бир ҝүн Дина гызларын јанына ҝәләндә Шекем Динаны апарыр вә өзү илә јатмаға мәҹбур едир. Бу, чох пис ишдир, чүнки јалныз евли киши вә гадын бир јердә јата биләрләр. Шекемин Динаја етдији бу пис һәрәкәт даһа чох бәлалара сәбәб олур.

Динанын гардашларына бу һадисә чох пис тәсир едир. Онлардан икиси — Шимеон вә Леви о гәдәр гәзәбләнир ки, гылынҹларыны ҝөтүрүб, ҝөзләнилмәдән шәһәрә дахил олурлар. Гызын гардашлары Шекеми вә бүтүн кишиләри өлдүрүрләр. Оғулларынын бу ҹүр пис һәрәкәтинә Јагубун бәрк гәзәби тутур.

Бәс бүтүн бу бәлалар нәдән башланыр? Динанын Аллаһын ганунларына әмәл етмәјән инсанларла достлуг етмәсиндән. Биз белә инсанларла дост олмаг истәмирик, елә дејилми?