Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 41

Давуд вә Талут

Давуд вә Талут

Давуд Ҹалуту өлдүрәндән сонра Талут падшаһ ону ордуја башчы гојур. Давуд дөјүшләрдә чохлу гәләбә чалыр вә ад-сан газаныр. Ҝүнләрин бир ҝүнү Давуд дөјүшдән гајыданда гадынлар рәгс едә-едә ону гаршылајыб охујурлар: «Талут гырды минләри, Давудса он минләри!» Бу сөзләри ешидән Талутун Давуда пахыллығы тутур. Ону өлдүрмәк истәјир.

Давуд јахшы чәнҝ чалыр. Бир ҝүн Давуд Талут үчүн чәнҝ чаланда Талут она низә атыр. Давуд ҹәлд чәкилир вә низә дивара батыр. Бундан сонра да Талут Давуду өлдүрмәјә чалышыр. Давуд мәҹбур галыб чөллүкдә ҝизләнир.

Талут 3000 нәфәрлик гошун ҝөтүрүб Давуду тәгиб едир. Талут ҝәлиб Давуд вә адамларынын ҝизләндији мағараја ҝирир. Адамлары Давуда астадан дејир:  «Талуту өлдүрмәјин әсл вахтыдыр». Давуд хәлвәтҹә Талута јахынлашыб онун падшаһлыг хәләтинин әтәјиндән кәсир. Талут исә буну һисс етмир. Амма сонрадан Давуд Јеһованын сечдији падшаһа һөрмәтсизлик етдијинә ҝөрә чох пешман олур. О, адамларынын Талута һүҹум етмәсинә иҹазә вермир. Давуд һәтта Талуту сәсләјиб дејир: «Сәни өлдүрә биләрдим, амма өлдүрмәдим». Бәс Талут Давуду өлдүрмәк фикриндән дашыныр?

Хејр. Талут Давуду јенә дә тәгиб едир. Бир ҝеҹә Давуд вә силаһдашы Абшај хәлвәтҹә Талутун дүшәрҝәсинә ҝирир. Һәмин ҝеҹә һәтта Талутун кешикчиси Абнур да јатыр. Абшај дејир: «Әла фүрсәтдир! Изин вер ону өлдүрүм». Давуд ҹаваб верир: «Јеһова Өзү онунла һагг-һесаб чәкәҹәк. Ҝәл онун низәсини вә су кузәсини ҝөтүрәк».

Давуд Талутун дүшәрҝәсинин ҝөрүндүјү јахынлыгдакы даға галхыр. О гышгырыр: «Абнур, нијә падшаһыны горумурсан? Талутун кузәси вә низәси һаны?» Талут Давудун сәсини таныјыр вә дејир: «Сән мәни өлдүрә биләрдин, амма өлдүрмәдин. Билирәм, Исраилин нөвбәти падшаһы сән олаҹагсан». Талут сарајына ҝери дөнүр. Талутун аиләсиндә Давуду чох истәјән инсанлар да вар.

«Имкан дахилиндә, әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын. Әзизләрим, сиз гисасынызы алмајын, Аллаһын гәзәбинә јер верин» (Ромалылара 12:18, 19)

Әлава мәлумат