Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 9

Һәсрәтлә ҝөзләнилән оғул!

Һәсрәтлә ҝөзләнилән оғул!

Ибраһим пејғәмбәрлә Сара узун илләрдир евлидирләр. Онлар Урдакы раһат евләрини гојуб, чадырларда јашајырлар. Сара вәзијјәтиндән шикајәтчи дејил. О, Јеһоваја ҝүвәнир.

Сара өвладынын олмасыны о гәдәр чох истәјир ки, Ибраһимә дејир: «Гуллугчум Һәҹәрин ушағы олса, һеч олмаја бу јолла өвлад саһиби оларам». Бир мүддәтдән сонра Һәҹәрин оғлу олур. Онун адыны Исмајыл гојурлар.

Узун илләр сонра, Ибраһимин 99, Саранын исә 89 јашы оланда онлара үч гонаг ҝәлир. Ибраһим онлары дәвәт едир ки, ҝәлиб ағаҹын дибиндә динҹәлсинләр, бир тикә чөрәк јесинләр. Билирсән, бу гонаглар кимләр олур? Онлар мәләкләр олур! Мәләкләр Ибраһимә дејирләр: «Ҝәлән ил бу вахты сизин бир оғлунуз олаҹаг». Һәмин вахт Сара чадырда олур. О, үрәјиндә ҝүлүб дејир: «Һај-һајым ҝедиб, вај-вајым галыб».

Бир илдән сонра, Јеһованын мәләјинин дә дедији кими, Саранын оғлу олур. Ибраһим онун адыны «ҝүлүш» мәнасыны верән Исһаг гојур.

 Исһаг беш јашында оланда Сара Исмајылын ону әлә салдығыны ҝөрүр. О, өз оғлуну горумаг үчүн Ибраһимә дејир ки, Һәҹәрлә Исмајылы узаглара ҝөндәрсин. Әввәл-әввәл Ибраһим буну етмәк истәмир. Анҹаг Јеһова Ибраһимә дејир: «Сараја гулаг ас. Мән Исмајылын гајғысына галаҹағам. Амма вердијим сөзү Исһаг васитәсилә јеринә јетирәҹәјәм».

«Сара да, иманы сајәсиндә... ушаға галмаг үчүн ҝүҹ алды, чүнки вәд верәнин етибарлы олдуғуна инанырды» (Ибраниләрә 11:11)