Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дүнја кимин әлиндәдир?

Дүнја кимин әлиндәдир?

Неҹә фикирләширсиниз...

  • Аллаһын?

  • инсанларын?

  • Шејтанын?

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (Инҹил, 1 Јәһја 5:19).

«Аллаһын Оғлу мәһз Иблисин ишләрини дағытмаг үчүн ҝәлмишди» (Инҹил, 1 Јәһја 3:8).

БУ СИЗИН ҮЧҮН НӘ МӘНА КӘСБ ЕДИР?

Дүнјадакы проблемләрин әсил сәбәбини өјрәнәҹәксиниз (Инҹил, Вәһј 12:12).

Јер үзүндә вәзијјәтин тамамилә јахшылашаҹағына инанмаға әсасыныз олаҹаг (Инҹил, 1 Јәһја 2:17).

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛӘНЛӘРӘ ИНАНМАГ ОЛАРМЫ?

Бәли, олар, ән азы үч сәбәбә ҝөрә:

  • Шејтанын һакимијјәти девриләҹәк. Јеһова Аллаһ Шејтанын бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлығына сон гојмаг нијјәтиндәдир. О, Иблиси мәһв едәҹәјини вә онун вурдуғу бүтүн зәрәри арадан галдыраҹағыны вәд едир (Инҹил, Ибраниләрә 2:14).

  • Дүнјаны идарә етмәк ишини Аллаһ Иса Мәсиһә тапшырыб. Иса Мәсиһ һал-һазырда бәшәријјәти идарә едән гәддар, худбин Шејтан Иблисдән тамамилә фәргләнир. Аллаһ вәд вериб ки, Мәсиһ идарә едәҹәји дөврдә «фағыр-фүгәранын һалына аҹыјаҹаг... ҹанларыны зүлмдән, зоракылыгдан гуртараҹаг» (Зәбур 72:13, 14).

  • Аллаһ јалан данышмыр. Мүгәддәс Китабда ачыг-ајдын дејилир ки, Аллаһын «јалан данышмасы мүмкүн» дејил (Инҹил, Ибраниләрә 6:18). Јеһова Аллаһ нәсә вәд едәндә ону артыг јеринә јетмиш һесаб етмәк олар! (Пејғәмбәрләрин китабы, Әшија 55:10, 11). «Бу дүнјанын һөкмдары девриләҹәк» (Инҹил, Јәһја 12:31).

 ДҮШҮНҮН

Бу дүнјанын индики һөкмдары девриләндән сонра јер үзүндә вәзијјәт неҹә олаҹаг?

Бу суалын ҹавабы Мүгәддәс Китабын ашағыдакы ајәләриндә јазылыб: ЗӘБУР 37:10, 11; ВӘҺЈ 21:3, 4

Әлава мәлумат

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Аллаһын бәшәријјәт үчүн нијјәти

Мүгәддәс Китабда Аллаһын јери нә үчүн јаратдығы, әзабларын нә вахт битәҹәји, ҝәләҹәкдә јер үзүндә олаҹаг дәјишикликләр вә орада јашајаҹаг инсанлар һагда бәһс олунур.