Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) ијун 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил ијулун 27-дән августун 30-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Мәсиһ. Аллаһын гүдрәти

Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләр јалныз гәдим Исраилдә јашајанлара фајда вермәди, бу һәм дә онун јахын ҝәләҹәкдә бәшәријјәт үчүн нә едәҹәјинә ишарә едирди.

О, инсанлары севирди

Исанын мөҹүзәләри неҹә ҝөстәрмәси онун һиссләри һагда нә дејир?

Тәмиз галмаг мүмкүндүр

Мүгәддәс Китаб әхлагсыз истәкләрә гаршы дурмаг үчүн үч көмәк тәгдим едир..

«Әҝәр Кингзли баҹардыса, мән дә баҹарарам!»

Шри-Ланкада јашајан Кингзли бир нечә дәгигәлик тапшырығы јеринә јетирмәк үчүн бөјүк чәтинликләри дәф етмәли олду.

Мәсиһин өјрәтдији дуаја ујғун јашајын. I һиссә

Нәјә ҝөрә Мәсиһ бу дуаја «Атам» јох, «Атамыз» дејә башламышды?

Мәсиһин өјрәтдији дуаја ујғун јашајын. II һиссә

Аллаһдан ҝүндәлик рузини диләмәк садәҹә өзүмүз үчүн гида истәмәк демәк дејил.

«Сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз»

Јеһова дөрд үсулла сәнә сынаглара вә ја чәтинликләрә дөзмәјә көмәк едир.

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.