Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! № 6, 2016 | Хәстәликдән горунмағын јоллары

Јени јаранан вә јенидән пејда олунан хәстәликләр сағламлығымыз үчүн ҹидди тәһлүкә јарада биләр? Онлардан өзүмүзү неҹә горуја биләрик?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Хәстәликдән горунмағын јоллары

Организмимиз һәр ҝүн ҝөзлә ҝөрүнмәјән, амма олдугҹа тәһлүкәли «дүшмәнләрлә» мүбаризә апарыр.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өзүнүзү хәстәликдән горујун

Сәһһәтимизә тәһлүкә јарадан беш амил вә онлардан горунмағын јоллары.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Дәниз мидијасынын ифраз етдији сап

Дәниз мидијасы сәтһә саплары васитәсилә јапышыр. Бу сапларынын гурулушу гурғулары биналара јапышдырмаг, сүмүјү вәтәрә бирләшдирмәк үчүн јени вә даһа јахшы үсуллар тапмаға неҹә көмәк едә биләр?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Араныздакы һөрмәти горујун

Аиләдә һөрмәти ајда илдә бир дәфә јох, һәмишә ҝөстәрмәк лазымдыр. Һәјат јолдашыныза неҹә һөрмәт ҝөстәрә биләрсиниз?

PORTRAITS FROM THE PAST

Дезидери Еразм

О, «буҝүнкү дүнја шөһрәтинин интибаһ дөврү еквиваленти» адландырмышды. Она мәшһурлуг ҝәтирән нә иди?

Гејри-ади клоун балығы

Ал-әлван рәнҝдә олан бу балаҹа балыг актинија илә чох ҝөзәл јола ҝедир Бу достлуғу гејри-ади едән нәдир?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Дәгиглик

Дәгиг инсан олуб-олмадығын башгаларынын јанында газандығын ада тәсир едир. Бу дәјәрли хүсусијјәт барәдә Мүгәддәс Китабда нә дејилир? Неҹә дәгиг инсан ола биләрсән?

«Ојанын!» журналынын 2016-ҹы ил үчүн тематик индекси

«Ојанын!» журналынын 2016-ҹы илдә чыхан мәгаләләринин сијаһысы.

Әлавә олараг сајтда

Тәмизкар вә сәлигәли ол

Јеһова һәр шеј үчүн јер ајырыб. Бәс сән тәмизлијә вә сәлигә-сәһмана неҹә риајәт едә биләрсән?

Мүгәддәс Китабда Милад бајрамы һагда нә дејилир?

Милад бајрамынын алты мәшһур әнәнәсинин тарихчәси сизи тәәҹҹүбләндирә биләр.