Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 2, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ФӨВГӘЛТӘБИИ ҺАДЫСӘЛӘР. ОНЛАРЫН АРХАСЫНДА НӘ ДУРУР?

Фөвгәлтәбии һадисәләрә мараг

Фөвгәлтәбии һадисәләрә мараг

«Вампирләр, гурд адамлар вә зомбиләрлә бағлы әјләнҹәләрин јерини ҝетдикҹә ҹинә тутулмуш инсанлары вә екзорсизми нүмајиш етдирән әјләнҹәләр тутур» («The Wall Street Journal»)

ҸАВАН вә јашлы сеһрбазлар, ҹазибәдар ҹадуҝәрләр, ҝөзәл вә јарашыглы вампирләр. Бунлар китабларда, филмләрдә вә видео-ојунларда мәшһур олан фөвгәлтәбии * гәһрәманлардан јалныз бәзиләридир. Инсанлар онлара нәјә ҝөрә бу гәдәр мараг ҝөстәрир?

Сосиолоҝија профессору Клод Фишер јазыр: «Әҝәр әввәлләр руһлара он америкалыдан бири инанырдыса, инди үч америкалыдан бири инаныр. Фалчылара, екстрасенсләрә мүраҹиәт едән, руһлара вә кабус евләрә инанан америкалы ҝәнҹләрин сајы јашлылара нисбәтән тәхминән ики дәфә чохдур».

Руһларын инсанларын һәјатына тәсири илә бағлы һекајәләрин јенидән дәбә минмәси тәәҹҹүблү дејил. Мајкл Калиа јазыр: «Ҹинләрин инсанларла тәмасы һагда мөвзунун јенидән ҝүндәмә ҝәлмәсинә сәбәб өтән он ил әрзиндә зомби, гурд адам вә вампирләрә марағын артмасыдыр» («The Wall Street Journal»).

Бир һесабата ҝөрә, «бүтүн дүнјада руһлара инанан инсанларын сајы 25 фаиздән 50 фаизә галхыб вә әксәр халгларын әдәбијјатында руһларла бағлы мөвзулар ҝениш јајылыб». Сосиолоҝија профессору Кристофер Бедер вә Карсон Манкенин Бирләшмиш Штатларда апардығы сорғуја әсасән, «мәлум олуб ки, америкалыларын 70—80 фаизи паранормал һадисәләрин ән азы бир нөвүнә инаныр».

Ҹиндарлыға вә паранормал һадисәләрә мараг зәрәрсиздирми?

^ абз. 4 Фөвгәлтәбии: тәбии јолла изаһ олуна билмәјән, тәбиәтин ганунларына табе олмајан («Азәрбајҹан дилинин изаһлы лүғәти»).