Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) март 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил мајын 1-дән 28-дәк олан арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

LIFE STORY

Һикмәтли инсанларла отуруб-дурмаг мәнә хејир ҝәтирди

Вилјам Самуелсон таммүддәтли хидмәтдә олдуғу илләр әрзиндә мүхтәлиф, ејни заманда чәтин тәјинатлар алмышды.

Кимләрә һөрмәт етмәлијик?

Кимләр һөрмәтә лајигдир вә нәјә ҝөрә? Һөрмәтә лајиг инсанлара һөрмәт етмәк һансы бәһрәләри ҝәтирир?

Јеһова Аллаһа ҝүвәнәрәк дүзҝүн гәрарлар верин

Дүзҝүн гәрар верәндә һәјатымыз нисбәтән раһат вә фираван кечир, јанлыш гәрарлар исә бизә проблемләрлә вә мәјуслугла долу һәјат јашадыр. Бизә дүзҝүн гәрар вермәјә нә көмәк едәр?

Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт един!

Бу Јәһуда падшаһларын һәр бири: Аса, Јәһушафат, Һизгијјә вә Јушијјә сәһвләр едирди. Амма Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, онлар Аллаһа сидги-үрәкдән ибадәт едирди. Нәјә ҝөрә Јеһова онларын ибадәтинә бу ҹүр јанашырды?

Кечмишдән ибрәт ҝөтүрәк

Биз башгаларынын, һәмчинин Мүгәддәс Китабда ады чәкилән инсанларын сәһвләриндән дәрс ҝөтүрә биләрик.

Дост доста тән ҝәрәк...

Һәрдән достунуза дирчәлмәк үчүн көмәк лазым ола биләр? Онда сиз неҹә көмәк едә биләрсиниз?

Гәдим күпә һәкк олунмуш ад

3000 ил јашы олан сахсы күпүн гырынтылары археологларын диггәтини чәкир. Нәјә ҝөрә бу тапынты онларда мараг ојатмышды?