Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 5, 2017 | Мәләкләр. Билдикләримиз вә билмәдикләримиз

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСҮНҮЗ?

Сизҹә, мәләкләр бу ҝүн бизә көмәк едир? Мүгәддәс Китабда јазылыб:

«Мәҝәр онларын һамысы мүгәддәс хидмәти иҹра едән, хиласы мирас алаҹаг адамлара хидмәт етмәк үчүн ҝөндәрилән руһани варлыглар дејилләр?» (Ибраниләрә 1:14).

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајында мәләкләрлә бағлы Мүгәддәс Китаба әсасланмыш мәлуматы охуја биләрсиниз.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мәләкләрин һәјатымыза тәсири

Бәзи инсанлар мәләкләрлә бағлы јајылан мүхтәлиф әһвалатлара әсасән, онларын һәјатымыза ҝүҹлү тәсир етдијинә инаныр.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китабда мәләкләр барәдә нә јазылыб?

Мәләкләрлә бағлы ән доғру мәлуматы Мүгәддәс Китабда тапмаг олар.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Горујуҹу мәләкләр

Сизҹә, доғруданмы, мәләкләр бизи горујур?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Шәр мәләкләр

Мүгәддәс Китабда мәләкләр барәдә әтрафлы мәлумат ала биләрсиниз.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мәләкләр бизә неҹә көмәк едир?

Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан бир сыра һадисәләрдән ҝөрмәк олар ки, Аллаһ бәзи мәгамларда мәләкләрини бәндәләринин көмәјинә ҝөндәрмишди

Билирсиниз?

Нәјә әсасән демәк олар ки, Иса Мәсиһин гејри-јәһудиләрә хитабән күчүкләр сөзүнү ишләтмәси тәһгир дејил?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Аллаһын варлығына инанмырдым

Бу мәгаләдә атеизм вә коммунизм идеолоҝијасынын тәсири алтында бөјүмүш бир ҝәнҹин сонрадан Мүгәддәс Китаба инандығы барәдә охуја биләрсиниз.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

Әсилзадә гадын

Аллаһ нәјә ҝөрә Сарајын адыны дәјишиб Сара гојду?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, әзаб-әзијјәт вә һагсызлыгла долу олан бу дүнјада гәлб раһатлығы тапмаг мүмкүн дејил. Амма Аллаһ-Таала вәд едир ки, зүлм-ситәми вә әдаләтсизлији арадан галдыраҹаг

Әлавә олараг сајтда

Һансыса бир динин үзвү олмаг шәртдир?

Инсан өзү билдији кими Аллаһа ибадәт едә биләр?