Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! № 2, 2016 | Мүгәддәс Китабын башга китаблардан фәрги нәдир?

Бу китабын бүтүн дөврләрин ән ҝениш јајылмыш вә ән чох дилә тәрҹүмә олунмуш китаб олмасына ҹидди сәбәбләр вар.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китабын башга китаблардан фәрги нәдир?

Нәјә ҝөрә инсанлар Мүгәддәс Китаба саһиб олмаг вә ја ону охумаг үчүн һәјатларыны тәһлүкәјә атырдылар?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Өвладынызы ҹинси јеткинлик дөврүнә һазырлајын

Мүгәддәс Китаба әсасланан беш мәсләһәт бу чәтин дөврү асан кечмәјә көмәк едә биләр.

INTERVIEW

Ембриолог иманы һагда данышыр

Профессор Јан-Де-Ксү бир вахтлар тәкамүлә инанырды. Лакин елми тәдгигатчы оландан сонра фикри дәјишди.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Нараһатчылыг

Лазымлы шејләрә ҝөрә нараһат олмаг фајдалыдыр, лазымсыз шејләрә ҝөрә исә нараһат олмаг зәрәрлидир. Нараһатчылығын өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар?

Фүсункар макаолар

Бу һејранедиҹи гушларын һәјатыны гысаҹа нәзәрдән кечирин.

WATCHING THE WORLD

Мүнасибәтләр диггәт мәркәзиндә

Сон арашдырмалар Мүгәддәс Китабдакы мүдриклији сүбут едир.

Әлавә олараг сајтда

Бу ҹүр јашамагдан безмишдим

Дмитри Коршунов ички дүшҝүнү иди, анҹаг сонра Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға башлады. Бәс ону һәјатында бу ҹүр ҝүҹлү дәјишиклик етмәјә вә хошбәхтлији тапмаға нә тәшвиг етди?

Мәһбусун үзәринә доған ҝүнәш

Кечмиш мәһбус Доналд Мүгәддәс Китабын она Аллаһы танымагда, һәјатыны дәјишмәкдә вә јахшы аилә башчысы олмагда неҹә көмәк етдијиндән нәгл едир.