Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Чохарвадлылыг ҹаиздирми?

Чохарвадлылыг ҹаиздирми?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Гәдим заманларда Аллаһ бир кишинин бир нечә арвад алмасына бир мүддәт јол вермишди (Төврат, Јарадылыш 4:19; 16:1—4; 29:18—29). Амма бунун тәмәлини гојан Аллаһ дејилди. О, Адәм үчүн јалныз бир арвад јаратмышды.

Аллаһ елчиси олан Иса Мәсиһә никаһ үчүн әзәли гајдасыны, јәни тәкарвадлылығы бәрпа етмәк сәлаһијјәтини вермишди (Инҹил, Јәһја 8:28). Бир дәфә никаһла әлагәдар она верилән суала Иса пејғәмбәр белә ҹаваб верди: «Јарадан башланғыҹдан онлары киши вә гадын олараг јарадыб вә белә дејиб: “Буна ҝөрә дә инсан өз ата-анасындан ајрылыб арвадына бағланаҹаг вә икиси бир бәдән олаҹаг”» (Инҹил, Матта 19:4, 5).

Мүгәддәс Јазыларын диҝәр ајәсиндә дә дејилир: «Гој һәр кишинин өз арвады, һәр гадынын да өз әри олсун» (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 7:2). Аллаһын Кәламында һәмчинин гејд олунур ки, Аллаһа ибадәт едән вә Ону разы салмаг истәјән киши «бир гадынла евли олмалыдыр» (Инҹил, 1 Тимотејә 3:2, 12).