Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса Мәсиһи «Аллаһ» һесаб етмәк дүзҝүндүрмү?

Иса Мәсиһи «Аллаһ» һесаб етмәк дүзҝүндүрмү?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Иса пејғәмбәрә гаршы чыханлар ону өзүнү Аллаһа тај тутмагда иттиһам едирдиләр (Инҹил, Јәһја 5:18; 10:30—33). Амма Иса Мәсиһ һеч вахт өзүнү Аллаһа бәрабәр тутмурду. Әксинә, о демишдир ки, Аллаһ «мәндән бөјүкдүр» (Инҹил, Јәһја 14:28).

Исанын ән биринҹи давамчылары да ону Аллаһа тај тутмурдулар. Мәсәлән, онлардан бири, һәвари Павел јазыр ки, Иса Мәсиһ Аллаһын дәрҝаһына галдырыланда «Аллаһ ону даһа јүксәк мөвгејә уҹалтды». Ајдын ҝөрүндүјү кими о да Иса Мәсиһин Аллаһ вә ја Аллаһа бәрабәр бир шәхс олдуғуну инанмырды. Әҝәр Иса Мәсиһ артыг Аллаһ олсајды, бундан да јүксәк мөвгејә ону неҹә галдырмаг оларды? (Инҹил, Филипилиләрә 2:9).