Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһ-Таала Шејтаны бизи сынамаг үчүн јарадыб?

Аллаһ-Таала Шејтаны бизи сынамаг үчүн јарадыб?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазылара әсасән, Аллаһ Шејтан јаратмајыб. Онун јаратдығы мәләкләрдән бири сонрадан өзү Шејтан олду. Мүгәддәс Јазыларда Аллаһ-Таала һагда дејилир ки, «бүтүн јоллары һагдыр, садиг Аллаһдыр, һеч заман һагсызлыг етмәз, адил вә доғру олан Одур» (Төврат, Ганунун тәкрары 32:3—5). Бу ајәләрдән белә гәнаәтә ҝәлмәк олар ки, Аллаһ әзәлдән Шејтан Иблиси дә камил вә гүсурсуз јаратмышды.

Јәһја 8:44 ајәсиндә Иса пејғәмбәр дејир ки, Шејтан «һәгигәтә бағлы галмады». Демәли, бир вахт о, салеһ вә нөгсансыз иди.

Јеһованын јаратдығы бүтүн шүурлу варлыглар кими, сонрадан Шејтан олан бу мәләјин дә хејирлә шәр арасында сечим етмәк азадлығы варды. Бу мәләк Аллаһа гаршы чыхмагла вә илк инсанлары бу ишдә она гошулмаға тәһрик етмәклә «дүшмән» мәнасыны дашыјан Шејтан олду (Төврат, Јарадылыш 3:1—5; Инҹил, Вәһј 12:9).