Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 SARNAQÄWI

Jehová Diosaw jupat jan jitheqtañatakejj yanaptʼawayitu

Jehová Diosaw jupat jan jitheqtañatakejj yanaptʼawayitu

“Guerrar jan sarañ munatajatwa mä kutejj carcelan jistʼantapjjetu. ¿Jichhajj mayampit jistʼantapjjetäta?” sasaw soldadonakan pʼeqtʼiripar sayäta. Ukampejj pä kutiw Estados Unidos markankir mä cuartelar mantañajataki mayipjjetäna.

KHÄ 1926 maranwa Crooksville (Ohio, Estados Unidos) markan nasiwayta. Awk taykajajj janis kuna religionar sarapjjerïkchïnjja, nayampiru jil kullakanakajampirojj Metodista iglesiaruw khitapjjetäna. 14 maranïkayäta ukhajja, marpacha sapa domingo jan faltasis iglesiar saratajatwa pastorajj mä premio churitäna.

Margaret Walker kullakaw Jehová Diosar uñtʼañatak yanaptʼawayitu (jupajj kupi toqet payïrïkis ukawa)

Uka maranakanjja, utaj jakʼan jakiri Margaret Walker kullakaw taykajar Bibliat yatichañataki visittʼäna, jupajj Jehová Diosan Testigopänwa. Mä urojja, jupanakar istʼañatakiw qontʼasiyäta. Taykajasti, “mistum, janiw sum istʼaykitätati” sasaw sitäna. Ukhampachas parlatanakap kunjamats istʼapuniyätwa. Mamajar niya kimsa kuti visittʼjjäna ukhajja, Margaret kullakajj akham sasaw jisktʼitäna: “¿Diosan sutip yattati?” sasa. “Jïsa, taqeniw uk yatipjje, Dios satawa” sasaw sayäta. Jupasti, “Bibliaman Salmo 83:18 qellqat thaqtas liytʼam” sasaw sitäna. Diosan sutip yatisajja, ukspachaw amigonakajar thaqher sarayäta. Jupanakarojj sistwa: “Jichha jaypʼpachaw utanakamar purisajj Biblianakaman Salmo 83:18 qellqat thaqtapjjäta, ukhamat Diosan sutip yatipjjañamataki” sasa. Ukhamwa Diosan arunakap yatiyañ qalltawayta.

 Bibliat yateqasajj 1941 maranwa bautisasiwayta. Qhepatjja, Librot Yateqañataki Taman Tantachäwi sarayjjayäta. Ukarojj taykajampiru jil kullakanakajampiruw invittʼayäta, jupanakasti jutapjjänwa. Tatajakiw jan jutañ munkänti.

TATAJAW JARKʼAPJJETU

Sapürutjamaw tamanjj jukʼamp luräwinak churapjjetäna. Bibliat apstʼata qellqatanakas waljaw utj-jjetäna. Mä urojja, awkijajj akham sitänwa: “Uka libronakam apthapisisin utajat saram” sasa. Ukatwa Zanesville jiskʼa markar sarjjayäta, uka markajj jakaskayäta ukhat janiw jayäkänti. Ukampis taykajampiru jil kullakanakajampiru chʼamachtʼañatakejj utar sarapunirïtwa.

Tatajajja, janiw taykajarojj tantachäwinakar khitañ munirïkiti. Awisajj chika thakitwa utar kuttʼayaniri. Taykajasti maysa punkut mistusaw tantachäwir sarirïna. Juparojj sirïtwa: “Jan llakisimti, tiempompejj janiw jarkʼjjätamti” sasa. Qhepatjja, awkijajj janiw tantachäwinakar sarañat jarkʼjjänti.

Khä 1943 maranjja, Diosan Arunakap Yatiyañatak Escuela sat tantachäwiw taman apasiñ qalltäna. Ukan arstʼirïta ukhajj ewjjtʼapjjerïtuwa, ukaw jukʼamp sum arstʼañatak yanaptʼawayitu.

GUERRA TIEMPONS JANIW DIOSAT JITHEQTKTI

Uka pachanjj Payïr Jachʼa Chʼajjwäwiw utjäna. Ukatwa 1944 maranjja, cuartelar sarañajatak mayipjjetäna. Columbus (Ohio) markan mä jachʼa cuartelajj utjkäna ukaruw presentasir sarayäta. Ukanjja, cuartelankañajatakejj kʼumaräsktti janicha uk yatiñatakiw cuerpo revisapjjetäna, ukatsti mä qawqha documentonakwa phoqhantayapjjetäna. Nayajj jupanakar akham sayätwa: “Janiw cuartelar mantkäti” sasa. Uka cuartelat sarjjayäta uka mä qawqha urunakatjja, mä policiaw nayar katuntañatakejj utajar purinïna.

Pä semana qhepatjja, juesajj akham sitänwa: “Carcelat jan mayampi mistuñamatakiw llawintirismajja, ¿kunampch sañ munta?” sasa. Nayasti sayätwa: “Diosan Arup parliri jaqëtwa, * utat utajj walja jaqenakaruw Diosan Reinopat yatiyawayta” sasa. Juesasti juradonkirinakarojj * akham sänwa: “Jumanakajj janiw aka waynajj Diosan Arup parliriti janicha uk yatiñatakejj akankapktati, jan ukasti ejercitor cheqapunit jan mayachasiñ muni uk yatiñatakiw akankapjjtajja” sasa. Janiw media horas paskänti ukhaw juradonkirinakajj juchañchapjjetäna. Juesajj Ashland (Kentucky) markan phesqa mara carcelankañajatakiw arsüna.

JEHOVÁ DIOSAW CARCELAN YANAPTʼITÄNA

Columbus markankir carcelaruw qalltan pä seman llawintapjjetäna. Nayrïr urojj mä jiskʼa cuartoruw jornälpach jistʼantapjjetäna. Ukankkasajj akham sasaw Diosar mayisiyäta: “Akan janiw phesqa maranak jistʼantatäkiristti... ¿Kunsa akan luräjja?” sasa.

Qhepürusti cárcel uñjirinakajj uka jiskʼa cuartot mistuyapjjetänwa. Mistusinjja, mä ventana toqeruw sarta, ukansti chʼamani mä jachʼa jaqew ukankaskatayna, jupasti Paul satänwa. Anqa uñtkasajj akham sasaw sitäna: “¿Kunatarak jumarusti akar llawintapjjtam?” sasa. “Jehová  Diosan Testigopätajatwa” sasaw sayäta. “¿Ukatti akar llawintapjjtam?” sarakitänwa. “Jïsa, Jehová Diosan Testigonakapajj janiw jiwayapkti ni guerrarus sarapkti” sarakiyätwa. Jupasti sitänwa: “Akanjja, jaqe jiwayirinakarukiw llawintapjje, ¿kunjamarak jumar llawintapjjätamsti? ¿Janejjay walïkitejja?” sasa. “Jïsa, janiwa” sasaw sarakiyäta.

Paul chachajj sitänwa: “Yaqha carcelan 15 maranakaw llawintatäyäta, ukanwa jumanakankir mä qawqha libronak liytʼayäta” sasa. Ukspachaw mä oracionan akham sista: “Jehová Dios Tata, aka chachampi yanaptʼatäñwa munta” sasa. Jupajj saskakitänwa: “Mayninakatï jan wal lurañ munapjjätam ukhajja, artʼanitätawa. Nayaw jupanakar kuns luraskä” sasa. Llawintapkitäna ukanjja 50 presonakaw utjäna, jupanakajj janiw kuna jan wals lurapkitänti.

Guerrar jan sarañ munapjjatajatjja waljaniw Ashland (Kentucky) markankir carcelan jistʼantata uñjasipjjayäta

Qhepatsti Ashland markankir carcelaruw apapjjetäna, ukanjja experienciani walja jilatanakampiw jikisiyäta. Jupanakaw Diosamp sum apasiskakiñatak yanaptʼawayapjjetu. Uka jilatanakajja Bibliat liytʼasin jisktʼanakampi qhanañchtʼäwinakampi wakichtʼapjjañajatakiw mayipjjetäna.Ukampiw sapa semanajj tantachäwinakan yatjjatapjjerïta. Ukatjja, yatiyañ toqet uñjir mä jilataw utjarakïna. Ikipkayäta uka jachʼa utajj walja ikiñ catrenakanïnwa. Yatiyañ toqet uñjir jilatajj sitänwa: “Robison jumarojj aka ikiñanakaw yatiyañ waktʼtam, janïr sarapkipanwa taqenimpis parltʼäta” sasa. Yatiyañatakejj suma wakichtʼatäpjjayätwa.

CARCELAT MISTJJASINA

Payïr Jachʼa Chʼajjwäwejj 1945 maransa tukuyjjchïnjja, carcelankaskakiyätwa. Taykajatsa jil kullakanakajatsa wal llakisiyäta. Tatajajj utat janïr alisnukkitäna ukhajj sitänwa: “Jumarutï alispayämajj mayninakar Diosat jitheqtayañajj janiw chʼamäkaniti” sasa. Carcelat utar kuttʼjjayäta ukhajja, tatajan jarkʼatpachas paqallqoniw tantachäwinakar sarjjapjjatayna, mä kullakajas bautisasitaynawa. Janiw cheqaw sañjamäkänti.

Demetrius Papageorge jilatampiw yatiyir sarasipkta, jupajj 1913 maranwa Jehová Diosar serviñ qalltäna, alajjpachar sarañatak ajllitarakïnwa

Khä 1950 maranwa guerrajj Corea markan qalltäna, Estados Unidos markas ukan yanaptʼarakïnwa. Ukatwa Columbus markankir cuartelar mayamp sarañajatak jawsayapjjetäna. Ukanjja, kunsa sum lurañ yatta uk yatiñatakejj mä examen churayapjjetäna. Uka qhepatjja, soldadonakan mä pʼeqtʼiripajj sitänwa: “Jumajja, jila notanak apsurinakat maynïrïtawa” sasa. Nayasti 2 Timoteo 2:3 qellqatat aytasajj akham sayätwa: “Ukajj walikiwa, nayajj Criston soldadopäjjtwa, janipuniw cuartelar mantkäti” sasa. Mä jukʼa amuktʼasajj akham sitänwa: “Sarjjasmawa” sasa.

 Mä qawqha tiempotjja, Cincinnati (Ohio) markan apaskäna uka jachʼa tantachäwiruw sarta. Ukanjja, Betelar sarañ munirinakatak tantachäwejj apaski ukaruw sararakta. Ukanjja, Milton Henschel sat jilatajj akham sasaw sapjjetäna: “Reinotak jukʼamp irnaqtʼañ munapjjstajja, Diosan markapajj Betelan irnaqapjjañamatakiw mayipjjeristam” sasa. Solicitud phoqantayäta uka qhepatjja Brooklyn markankir sucursalaruw jawsayapjjetäna. Ukarojj agosto, 1954 maranwa purta. Uka marat aksaruw Betelan irnaqaskta.

Betelanjja kunayman lurañanakaw utjiri. Imprentansa, oficinanakansa jachʼa maquinanakaw utjäna. Nayaw ukanak apnaqayäta, askicharakiyäta. Nueva York markanjja Jachʼa Tantachäwinak apañatak utjki uka utansa irnaqarakiyätwa.

Brooklyn markankir Betel utanwa jachʼa maquinanak askichaskta

Kunanakatï Betel utan luraski ukanakajj nayatak wali askiwa. Mä qawqhajj akanakawa: Diosar yupaychañataki alwa tantachäwi, Yatiyañataki revistat yatjjataña, tamamp chik yatiyir saraña. Taqe cristiano familianakaw ukanak lurapjjarakispa. Awk taykanakatï wawanakapampi Diosan Arupat sapüru yatjjatañataki folletot yatjjatapjjani, Bibliatsa familpach yatjjatapjjani, tantachäwinakan arstʼañatakis chʼamachasipjjani, yatiyiris sarapjjarakini ukhajja, familpachaw Diosampejj sum apasipjjani.

Tiempompejj Betel utansa tamansa, walja amigonakwa jikjjatawayta. Yaqhepajj alajjpachar sarañatak suytʼäwinïpjjänwa, jupanakajj alajjpachankjjapjjewa. Yaqhepajj aka Oraqen jakañwa suytʼapjjarakïna. Jehová Diosan Testigonakapajj pantjasirïtanwa, ukhamajj maynimpi jan waltʼayasiñajj utjakipuniwa. Betelitanakas pantjasirïpjjaraktwa. Ukhamajj jan waltʼayasiñ utjki ukhajja, jankʼakiw perdón mayisiñatakejj chʼamachasta. Uksti, Mateo 5:23, 24 qellqatarjama ukatjja kuntï Diosajj maykistu uka toqet lupʼisaw lurta. Perdón mayisiñajj chʼamakiwa, ukampis uk lurañäni ukhakiw sumankañajj utjani.

WALJA BENDICIONANAKWA KATOQTA

Chuymanëjjasajj janiw nayrjamajj utat uta yatiyirjamäjjtti, ukampis chʼamachasiskaktwa. Chino mandarín aru parlañsa mä jukʼit yattwa, ukhamajj uka aru parlirinakamp callen jikista ukhajja jupanakar Bibliat parltwa. Yaqhep alwanakajja 30 jan ukajj 40 revistanakwa jaqenakar churta.

Brooklyn (Nueva York) markanwa chino aru parlirinakar Bibliat yatiyaskta

 China markankir mä tawaqorus Bibliat yaticharaktwa. Mä urojja, fruta aljañataki papelanak lakiraskiri mä tawaqetaw wali kusisita uñkattʼitäna. Nayajj ukhamaraki jupar uñkattʼasajja, chino arut Yatiyañataki revistampi ¡Despertad! revistampwa churta. “Katie satätwa” sasaw jupajj situ. Qhepatjja, nayar uñjasajj parlañatak jutapunirïnwa. Nayasti frutanakana, verduranakan sutinakapwa Inglés arut yatichirïta, uk jan armañatakejj kutin kutinwa arsuri. Biblian mä qawqha jiskʼa tʼaqanakapsa qhanañchtʼarakirïtwa, ukatsti Kunsa yatichi sat librsa churarakiyätwa. Ukampis mä qawqha semananak qhepatjja, janiw uka tawaqor jikjjatjjayätti.

Mä qawqha phajjsinakatjja yaqha tawaqetaw papelanak lakiraskarakïna, juparusti mä qawqha revistanak churarakiyätwa. Mä seman qhepatjja, celular aptʼataw nayan ukar jutäna, ukatsti akham sitänwa: “China markaru parlam” sasa. “Janiw khitirus China markan uñtʼkti” sasaw nayajj sarakta. “Parlañamawa” sasaw jupajj sitäna. Ukatwa celular jupat katoqasajj akham sista: “Kamisaki, Robison satätwa” sasa. Celularat parlaniristi akham sitänwa: “Robby kamisaki, nayajj Katïtwa, China markankasktwa” sasa. “¿China markana?” sasaw sarakiyäta. “Jïsa Robby, celular churktam ukajj kullakajawa, kuntï nayar yatichawaykista ukajj wali sumänwa, jichhajj mirä ampsuma uka pachparak kullakajar yaticharapita” sasaw sitäna. “Walikiw Katie, kullakamar yatichañatak chʼamachasïwa. Walik kawkinktas uk yatiyistajja” sasaw sarakiyätjja. Uka qhepatjja, Katie tawaqon kullakaparus janirakiw jikjjatjjayätti. Jichhajj kawkinkasipkis uk janiw yatkti, ukampis Bibliat yateqasipkakchi ukhajj walipunïspawa.

Diosarojj 73 maranakaw serviwayta. Carcelankaskayäta ukhajj Diosaw jupat jan jitheqtañatakisa akapachar jan mitisiñatakis yanaptʼawayitu, wal ukatjj yuspärta. Jil kullakanakajajj akham sapjjetuwa: “Tatasajj janis Diosar serviñas munkchïnjja, jumajj janipuniw Diosat jitheqtawayktati. Ukaw nanakarojj wal chʼamañchtʼawayapjjetu” sasa. Familiajatjja sojjtaniw Diosar servipjje. Tatajas janiw Diosar serviñat jarkʼjjapjjetänti, janïr jiwkasajj mä qawqha tantachäwinakarus sarawayarakïnwa.

Jehová Diosan munañapächejja, jiwat familiaranakajasa, amigonakajas jaktanipjjaniwa. Diosar jupanakamp wiñayatak serviñajj sumäniwa. *

^ tʼaqa 14 Estados Unidos markanjja, Diosan Arup parliri jaqenakan cuartelar sarapjjañapajj janiw wakiskänti.

^ tʼaqa 14 Yaqhep markanakanjja, juchaniru jusgañatakejj mä qawqhaniruw istʼapjjañapatak ajllisi, jupanakaw juchañchata jaqejj juchaniti janicha uk juesar sapjje.

^ tʼaqa 32 Aka yatichäwejj qellqasiskäna ukhaw Corwin Robison jilatajj jiwawayjje, jupasti Jehová Diosar taqe chuymaw serviwayi.