Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 NAYRÏR JANAN PʼEQEÑCHÄWIPA | JAKAÑATSA JIWAÑATSA ¿KUNSA BIBLIAJJ YATICHI?

¿Kunsa Bibliajj jakañatsa jiwañatsa yatichi?

¿Kunsa Bibliajj jakañatsa jiwañatsa yatichi?

Diosajj kunjamsa taqe kuns luräna ukjja Génesis libronwa qhanañchi. Ukanjja Diosajj akham sasaw Adanarojj säna: “Aka huerton taqe qoqanakat [jan ukajj arbolanakat] manqʼasïta, ukampisa aski ukhamarak ñanqha yatiñ churir qoqatjja janiw manqʼätati. Uka qoqan achunakapjja jan manqʼamti, manqʼäta ukapachasti cheqpachan jiwäta sasa” (Génesis 2:16, 17). Uka qellqatarjamajja, Adanatï Diosar istʼaspänjja janiw jiwkaspänti, jupajj Edén jardinan jakaskakispänwa.

Ukampis Adanajj Diosar istʼañat sipansa, jan manqʼañapäkäna uka qoqan achup Eva esposapat katoqasisaw manqʼantäna. Ukhamatwa Diosar jan istʼañ ajllïna, wiñay jakañsa aptʼasïna (Génesis 3:1-6). Ukham jan istʼasitapatwa jan walinakan jikjjatastanjja. Apóstol Pablojj akham sänwa: “Mä sapa jaqen juchapatwa juchajj akapachar mantani, jiwañajj uka juchan utjatapatwa mantaniraki, ukhamatwa jiwañajj taqe jaqenakar katunti, taqenin juchachasipjjatap layku” sasa (Romanos 5:12). ‘Mä sapa jaqe’ sasinjja, Adanatwa parlaski. ¿Kuna juchsa Adanajj luräna? ¿Kunatsa jiwarakïna?

Adanajj yatkasinwa Diosan leyip jan istʼkänti, ukaw juchänjja (1 Juan 3:4). Ukatwa Diosan arsutaparjamajj jiwañapäna. Maysa toqetjja, Adanatï Diosar istʼasapäna ukhajj janiw juchar purtʼaskaspänti ni jiwkaspänsa, ni wawanakapas jiwapkarakispänti. Diosajja janiw jaqerojj jiwapjjañapatak lurkänti, jan ukasti wiñay jakasipjjañapatakiw luräna.

 Kunjamtï Biblian siskejja, ‘jiwañajj taqe jaqenakaruw katuntawayi’. Ukhamasti maynejj jiwjje uka qhepatjja, ¿yaqha cheqan jakaskakpachati? Waljaniw jïsa, jan jiwir almanïtänwa sasin sapjje. Ukhamäspa ukhajja, kuntï Diosajj Adanar siskäna ukajj kʼarïspawa. ¿Kunatsa ukham sissna? Maynitï yaqha cheqan jakaskakispa ukhajja, jiwañajj janiw mä castigökaspati. Biblianjja janiw “Diosajj kʼariskaspati” sasaw qhanañchistu (Hebreos 6:18). Cheqasa, Supayaw kʼarisirejja, jupaw Evar akham säna: “Janiw jiwapkätati” sasa (Génesis 3:4).

Ukhamajja, jaqenakajj janiw jan jiwir almanïktanti. Ukampis inas akham jisktʼasta: “Jiwjjtan uka qhepat ¿kunas paspacha?” sasa.

BIBLIAW UK SUM QHANAÑCHISTASPA

Génesis libronjja akham siwa: “[Jehová] Diosajj jaqerojj laqʼatwa luräna, nasapat phustʼasinwa jakaña churarakïna. Ukhamatwa jaqejj jakjjäna” sasa (Génesis 2:7). “Jaqejj jakjjäna” siski uka arunakajja, néfesch hebreo arut jaqokipatawa, uka arojja ‘jakaskiri jan ukajj samsuri’ sañwa munarakispa.

Ukhamasti janiw jan jiwir almanïktanti, Bibliajj qhan uka toqet yatichistu. Jan ukasti ‘jakir jaqëtanwa’. Biblianjja janiw kuna cheqansa “jan jiwir almanïtanwa” sasin qellqatajj utjkiti.

Ukhamajja, Bibliajj uka toqet qhan yatichistu. Ukampis ¿kunatsa walja religionanakajj jan jiwir almanïtanwa sasin yatichapjje? Uka jisktʼar qhanañchañatakejja, nayra Egipto markan costumbrenakapatwa yatjjatañasa.

KʼARINAK YATICHAÑ QALLTAPJJÄNA

Heródoto sat griego chachajja, akham sasaw egipcionakat säna: “Jaqejj jan jiwir almanïtanwa, sasajj egipcionakaw nayraqat amuyapjjäna” sasa. Jupasti 400 antes de Cristo (a.C.) maranakanwa jakasïna. Nayra tiempon jakir babilonionakasa, ukhamarakiw jan jiwir almanïtanwa sasin  sapjjäna. Alejandro Magno chachajj Asia cheqanak katuntkäna ukhatakejja (332 a.C.), walja griego chachanakaw jan jiwir almanïtanwa sasin jukʼamp yatichjjapjjäna, tiempompejja taqe cheqanwa ukham amuyjjapjjarakïna.

Biblianjja janiw kuna cheqansa “jan jiwir almanïtanwa” sasin qellqatajj utjkiti

Nayrïr patak maranakanjja, judionakan wali uñtʼat pä religionaw utjarakïna. Esenionakampi fariseonakampi, jupanakajja jiwjjtan ukhajja, almasajj jakaskakiwa sasaw yatichapjjerïna. Uka toqetjja, mä nayra qellqatajj (The Jewish Encyclopedia) akham siwa: “Judionakajja griegonakampi chikachasipjjatapatwa jan jiwir almanïtanwa sasin creyiñ qalltapjjarakïna, ukhamarus Platón chachan yatichäwinakapatwa jukʼamp ukham creyjjapjjarakïna” sasa. Nayrïr patak maranakan jakir Josefo chachajja, uka yatichäwejj janiw Bibliarjamäkiti, jan ukasti “griegonakaw ukham amuyañ qalltapjjäna” sasaw säna. Griegonakan ukham amuyapjjatapajj mä cuentokïkaspasa, aleq mä sarnaqäwikïkaspas ukham jupajj amuyäna.

Griegonakan costumbrenakapajj niya taqe cheqanwa wali uñtʼatäjjäna, cristianötwa sapkäna uka jaqenakas ukhamarakiw uka kʼari yatichäwir creyipjjarakïna. Jona Lendering sat chachajj akham siwa: “Platón chachajja, nayrajj yaqha cheqansa almajj suman jakaskaspäna, jichhajj tʼaqeskaspasa ukhamwa amuyäna. Ukatwa cristianonakajj uka kʼari yatichäwir creyiñ qalltapjjäna” sasa. “Cristianöpjjtwa” sapki uka Iglesianakajja, ukhamatwa jan jiwir almanïtanwa sasin yatichjjapjjäna ukhamarak creyjjapjjarakïna.

 KUNATÏ CHEQÄKI UKWA UÑTʼAPJJÄTA

Nayrïr patak maranakanjja, apóstol Pablojj akham sänwa: “Diosan amuytʼayat arunakapanjja wali qhanaw parlaski: jutir urunakanjja demonionakan kʼari arunakapampiru yatichäwinakapampir istʼapjjatap laykuw yaqhepanakajj kawkïr yatichäwinakarutï creyktan ukat saranukupjjani” sasa (1 Timoteo 4:1). ¡Ukajj cheqäskapuniwa! Jan jiwir almanïtanwa sapki uka yatichäwejja, ‘demonionakan kʼari yatichäwinakapawa’. Bibliajj janiw ukham yatichkiti, jan ukasti kʼari religionanakana, jaqenakan yatichäwinakapakiwa.

Jesusajj akham sarakïnwa: “Kunatï cheqäki ukwa uñtʼapjjäta, ukaw libre jakasiñ churapjjarakïtam” sasa (Juan 8:32). Ukhamajj jiwasatï Biblian cheqa yatichäwinakap yatjjatañäni ukhajja, kʼari religionanakan jan wali yatichäwinakap janiw istʼkañäniti. Ukatjja kunatï cheqäki uk yatiñajja, jan wali costumbrenakata, kʼari yatichäwinakatwa jarkʼaqarakistani (ukatakejj “ ¿Kawkinkasipkis jiwatanakajja?” sat recuadro uñjjattʼäta).

Diosajja, janiw jaqerojj 70 jan ukajj 80 maranak jakañatakisa, ni jiwasin alajjpachar sarañatakisa, jan ukajj yaqha cheqan wiñay jakañatakis lurkänti. Jan ukasti istʼasir wawanakapajj aka oraqen wiñayatak jakasipjjaspa ukwa Diosajj munäna. Kunanaktï Diosajj jaqenak layku lurañ munki uk yatiñajja, qhawqsa munasistu ukwa uñachtʼayistu, Diosajj amtap phoqapuniniwa (Malaquías 3:6). David reyejj akham sänwa: “Aski jaqenakajj oraq katoqapjjani, wiñayatakiw ukan jakapjjarakini” sasa (Salmo 37:29).