Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 NAYRÏR JANAN PʼEQEÑCHÄWIPA | ¿KAWKINSA CHUYMACHTʼKIR ARUNAK JIKJJATASMA?

Kunjamsa Diosajj chuymachtʼistu

Kunjamsa Diosajj chuymachtʼistu

Apóstol Pablojj akham sasaw Jehová * Diosat säna: “Taqe tʼaqhesiñanakasanwa Diosajj chuymachistu” sasa (2 Corintios 1:3, 4). Uka arunakarjamajja, Diosajj taqeniruw chuymachtʼistaspa ukat jan walinakansa Jupaw yanaptʼarakistaspa.

Diosampi yanaptʼatäñ munstan ukhajja, nayraqatajj Juparuw uñtʼañasa. Ak amuytʼañäni, jiwasatï qollayasiñ munstan ukhajja, doctoran ukar sarañasaw wakisi. Bibliajj akham siwa: “Diosar jakʼachasipjjam, jupasti jumanakarojj jakʼachasirakiniwa” sasa (Santiago 4:8).

Diosajj jakʼachasistaspati janicha uk ¿kunjamatsa yatsna? Nayraqatajja, Jupajj jiwasar wal jakʼachasiñ muni sasaw Bibliajj qhanañchi (ukatakejj  recuadro uñjjattʼam). Maysa toqetjja, Diosajj walja jaqenakaruw chuymachtʼi, ukatwa jiwasar chuymachtʼarakistaspawa sasin sissna.

Jichhürunakanjja, waljaniw jan walinakan uñjasisajj Diosar yanaptʼa mayisipjje. David reyejj ukhamwa lurarakirïna, mä kutejj akham sasaw Jehová Diosar ruwtʼasïna: “Yanap mayisksma ukapachajj arnaqasitajjarojj istʼakimaya” sasa. ¿Diosajj istʼänti? Jïsa. David chachajj akham saskakïnwa: “Jupasti yanaptʼituwa. Chuymajjajj kusisitawa” sasa (Salmo 28:2, 7).

JESUSAJJ LLAKITANAKAR CHUYMACHTʼÄNWA

Jehová Diosajja, Jesusajj jaqenakar chuymachtʼaspa ukwa suyäna. Jesusarojj walja luräwinak churäna, ukanakat mayajja aynachtʼata jikjjatasipkäna ukanakaruw yanaptʼañapäna ukat ‘taqe llakitanakarus chuymachtʼañaparakïnwa’ (Isaías 61:1, 2). Jesusajj ‘taqe qarjatanakaru ukat jatjatanakaruw’ yanaptʼäna, ukajj profecianakarjamaw phoqasïna (Mateo 11:28-30).

Jesusajj jaqenakar suma ewjjtʼanak churasa, munasiñampi uñjasa ukat usutanakar qollasaw chuymachtʼäna. Mä kutejja, akham sasaw lepra usuni mä jaqejj Jesusar ruwtʼasïna: “Munsta ukajj, aka usojjat kʼumaraptayitasmawa” sasa. Jesusajj jupat khuyaptʼayasisajj akham sänwa: “Muntwa, kʼumaräjjaraktawa” sasa (Marcos 1:40, 41). Uka qhepatjja lepra usuni jaqejj sumakejjänwa.

Jichhürunakanjja, Jesusajj janiw aka Oraqen jiwasamp chikäjjeti, ukhamajj janiw chuymachtʼitaniw  sasin suyjjsnati. Ukampis Jehová Diosaw chuymachtʼistaspa Jupajj ‘chuymachasir’ Diosjamajj khitinakatï yanaptʼa munapki ukanakaruw chuymachtʼi (2 Corintios 1:3). Kuna toqes Diosajj chuymachtʼistu uk jichhajj uñjañäni.

  • Biblia toqe. “Taqe kunatejj nayratpach Qellqatan uchatäkän ukanakajj jiwasanakaruw yatichistu, llampʼu chuyma toqe suytʼañasataki, ukanrakwa mä samarañsa jikjjattanjja” (Romanos 15:4).

  • Qollan ajay toqe. Jesusajj jiwjjäna uka qhepatjja, cristiano taman samarañaw utjäna. ¿Kunatsa? Cristianonakajja, “Tatitur ajjsarasarakiw sarnaqapjjäna” ukhamatwa qollan ajayun chʼamapampejj nayrar sartapjjäna (Hechos 9:31). Qollan ajayojja wali chʼamaniwa, ukhamasti Diosajj qollan ajay toqew jaqenakar chuymachtʼaspa.

  • Oración toqe. Bibliajj akham siwa: “Jan jumanakajj kunats llakisipjjamti, taqe kunsa Diosar sapjjam oracionana, mayipjjam yuspagarapjjarakim. Diosajj jumanakarojj churapjjarakïtamwa samarañapa, ukasti taqe kuntejj jaqejj amuytʼkaspas ukat jukʼamp jachʼawa. Uka samarañasti jumanakan chuymanakamsa, amuyunakamsa imaniwa” sasa (Filipenses 4:6, 7).

  • Jilat kullakanak toqe. Jupanakajj mä amigor uñtasitaw chuymachtʼapjjestaspa. Apóstol Pablojj jilanakapat akham sänwa: “‘Jan waltʼäwinakajjana, llakisïwinakajjana’ uñjaskta ukhajja, ‘jupanakasti nayarojj wal chuymachtʼapjjetäna’” sasa (1 Tesalonicenses 3:7; Colosenses 4:11).

Kunjamsa aka yatichäwin uñjawayktan ukanakajj yanaptʼistaspa sasin inas jisktʼasta. Ukatakejj qalltan parltʼaniwayktan uka jaqenakat yatjjatañäni. Jupanakajj Isaías libron qellqatäki uka arunak phoqasirwa uñjapjjäna, ukansti akham siwa: “Kunjämatejj mä taykajj wawaparojj chuymachejja, ukhamarakiw nayajj jumanakarojj chuymachapjjäma” sasa (Isaías 66:13).

^ Párrafo 3 Diosan sutipajj Jehová satawa sasaw Bibliajj qhanañchi.