Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

Astrologonakasa yatirinakasa ¿jutïr urunakat yatipjjaspati?

Astrologonakasa yatirinakasa ¿jutïr urunakat yatipjjaspati?

ASTRÓLOGO JAQENAKA

Mä jaqejj kunjamas jakasini ukjja, warawaranakampi phajjsimpi planetanakampiw yatipjje sasaw astrologonakajj sapjje. Mä wawajj naski ukhajja, warawaranakajj kawkjankapjjesa ukarjamaw uka wawajj kunjam jaqënisa, kunjamas jakasini ukajj yatisi sasaw sapjjaraki.

Warawaranakaru phajjsiru planetanakaru creyiñajj nayra Babilonia markansa uñstkchejja, jaqenakajj ukanakar creyisipkakiwa. 2012 maranjja, Estados Unidos markanwa walja jaqenakar jisktʼasïna, sapa kimsanit mayniw astrologiajj cienciäkaspas ukham amuyäna, sapa tunkat mayniw “mä cienciaw” sarakïna. ¿Sapki ukajj cheqäpachati? Janiwa. Kunatsa ukham sistan uk uñjañäni.

  • Astrologonakajja, maynejj kunjam jaqënisa ukjja warawaranakampi planetanakampiw yatipjje sasaw sapjje, ukampis ukajj janiw cheqäkiti.

  • Kuntï sapki ukajj niya taqe jaqenakaruw pasaspa.

  • Kuntï astrologonakajj sapki ukajja, planetanakajj oraqeruw muytapjje sasin nayrajj amuyaskäna ukarjamawa, ukampis planetanakajj Intiruw muytapjje.

  • Kuntï astrologonakajj mä jaqet sapki ukajj janiw pachpäkiti.

  • Mä jaqejj kunjamänisa ukajj horoscopon utjki uka signonakarjamaw yatisi sasaw astrologonakajj sapjje, ukampis pachpa urun nasir jaqenakajj janiw kikpa amuyunïpkiti. Maynejj kunjam jaqënisa ukajj janiw kuna urunsa nasiwayi ukarjamäkiti. Astrologonakajja, mä jaqejj kunjam chuymanisa, kunanaksa luri uk uñjañat sipansa, amuyuparjamakiw kunjam jaqesa uk sapjje. Ukham lurañajj jaqenakar yaqhachañamp sasiwa.

 YATIRINAKA

Nayratpachaw jaqenakajj yatirinakar jisktʼasipjjerïna. Uka yatirinakat yaqhepajja, jaqena jan ukajj animalan chuymapa kʼiwchapa jan ukajj yaqha ukhamanak uñjjatasa, jan ukajj kunjamsa mä gallojj granonak pallthapi ukarjamaw kunas jutïrin pasani uk yatiñ munapjjerïna. Jichhürunakanjja, yatirinakajj cartanaka, bola de cristal jan ukajj coca uñasaw kunas jutïrin pasani uk yatiñ munapjjaraki. ¿Kuntï jupanakajj sapki ukajj cheqäpachati? Janiwa. Kunatsa ukham sistan uk jichhajj uñjañäni.

Yatirinakajj janiw mä kikpak yatiyapkiti. Mä yatirejj kuntï uñki uka pachpsa yaqha yatirejj uñkchejja, janiw mä pachpak yatiyapkiti. Pä yatirinakatï pachpa cartanak uñapjjchejja, ¿janit mä pachpaki yatiyapjjañapäkaspa? Ukhamäñapawa, ukampis may maywa parlapjje.

Kunanaktï yatirinakajj apnaqapki ukanakasa, kuna amtampis ukham lurapjje ukasa yaqhepatakejj janiw walïkiti. Yaqhep yatirinakajja, jisktʼasir sarapki ukanakar jisktʼasajj sum istʼapjje, kunjamsa uñnaqapjje uksa sum amuyapjjaraki. Ukatsti cartanaka, coca jan ukajj bola de cristal uñjjatasas yatiyapkaspa ukhamwa jaqenakar amuyayapjje. Ukatjja, jaqenakamp uñtʼayasisajj walja qollqe jupanakar apsupjje.

¿KUNSA BIBLIAJJ YATICHI?

Astrologonakasa yatirinakasa, mä jaqejj kunjamsa jakasini ukajj qellqatäjjaspasa ukhamwa jaqenakar amuyayapjje. ¿Ukajj cheqati? Janiwa. Bibliarjamajja, sapa mayniw kunar creyiñsa kun lurañsa amtsna, kun lurañtï amtkañäni ukarjamaw walinsa jan walinsa uñjasiñäni (Josué 24:15).

Diosar kusisiyañ munapki ukanakajja, janiw kunäkipansa astrologonakarusa ni yatirinakarus jisktʼasipjjañapäkiti, Diosatakejj janipuniw ukanakajj walïkiti. Bibliajj uka toqet akham siwa: “Jan [...] yatiri jaqes tukupjjamti, janiraki jutkan uka urunakat yatjjatañanakarusa uchasipjjamti, janiraki layqanakasa tukupjjamti. Janiraki kʼarimpi lunthatirinakarus jisktʼasipjjamti, ni yatir layqa jaqerusa, janiraki chʼamakani ajayunakarus mayisipjjamti, ni jiwatanakan ajayunakaparus thaqapjjamti. Tatitu Diosamarusti, kawkïri jaqenakatejj ukham lurapki ukanakajj ajjtasiyapjjewa” sasa (Deuteronomio 18:10-12).