Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

¿Bibliajj kamsisa?

¿Bibliajj kamsisa?

Jiwjjtan ukhajj ¿kunas pasjje?

JAQENAKAJJ AKHAM SAPJJEWA jiwjjasajj maynejj yaqha cheqaruw sarjje sasa. Ukampis yaqhepanakajj jiwañaruw taqe kunas tukusjje sasaw sapjjaraki. ¿Jumajj kamsasmasa?

BIBLIAJJ AKHAM SIWA

“Jiwatanakajj janiw kunsa yatipkiti” sasa (Eclesiastés 9:5). Ukhamasti jiwjjasajj ukharukiw taqe kunas tukusjje, janiw kawkharus sarktanti.

BIBLIAJJ AKHAM SASKAKIWA

  • Adán chachajja, jiwjjän ukhajj laqʼaruw kuttʼjjäna (Génesis 2:7; 3:19). Ukhamasti jiwatanakajj laqʼarukiw tukjjapjje (Eclesiastés 3:19, 20).

  • Maynejj jiwjje ukhajja, Diosajj taqe juchanakapwa perdonjje (Romanos 6:7). Ukhamajj janiw nayra juchanakapat juchañchasjjeti.

¿Jiwatanakajj jaktapjjaspati?

¿JUMAJJ KAMSASMASA?

  • Jïsa

  • Janiwa

  • Inas ukhamächini

BIBLIAJJ AKHAM SIWA

‘Jiwatanakajj jaktanipjjaniwa’ sasa (Hechos 24:15).

BIBLIAJJ AKHAM SASKAKIWA

  • Jiwatanakajj ikisipkiwa sasa, ukhamasti jiwañajj ikiñampi sasiwa sasaw Bibliajj qhanañchi (Juan 11:11-14). Diosajj jiwatanakar sartayaspawa, kunjamtï jiwasajj ikiskirinakar sartayksna ukhama (Job 14:13-15).

  • Bibliajj walja jiwatat jaktirinakatwa parli, ukajja jiwatanakarojj cheqapuniw jaktayasini sañatakiw yanaptʼistu (1 Reyes 17:17-24; Lucas 7:11-17; Juan 11:39-44).