Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

¿Jumajj kamsasmasa?

¿Jumajj kamsasmasa?

¿JUMAJJ KAMSASMASA?

Apocalipsis librojja, caballot sariri pusi jinetenakatwa parli. Yaqhep jaqenakajj uk liytʼasajj wal ajjsarayasipjje, yaqhepasti uka toqet wal yatiñ munapjjaraki. Bibliajj uka profeciat akham siwa:

“Khititejj aka profecía arunak jachʼat liytʼki ukhamarak khitinakatejj ukan qellqat arunak istʼapki [...] ukanakajja kusisipjjpan” (Apocalipsis 1:3).

Aka Yatiyañataki revistajja, Bibliajj pusi jinetenakat parlki ukajj jiwasatak suma yatiyäwinakawa sasaw qhanañchi.