Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

Religionampi ukat sarnaqañampi: ¿khitirus atinisiñjamäspa?

Religionampi ukat sarnaqañampi: ¿khitirus atinisiñjamäspa?

Silvia warmejj chuymankipstatanakar uñjiriwa, jupajj akham siwa: “Universidadar sarkayäta ukhajja, waljaniw ‘nayajj Dios chuymatwa’ sasin sapjjeri. Ukampis janiw ukhamäkänti; kunattejj examenanakanjj copiasipjjerïnwa ukat droganakamp kunaw qolljasipjjerïna, janiw religionajj kunans yanaptʼkänti” sasa.

Maysa toqetsti Lionel chachajj akham sarakiwa: “Trabajojankir masinakajajj jan usutäkasinwa ‘usutatwa’ sasin trabajor jan jutañ laykojj sapjje. Jupanakatakejj religionajj uñjañatak mä suma mueblekïkaspas ukhamakiwa” sasa.

Cheqas jaqenakan sarnaqäwipan religionajj jan ukajj yupaychäwejj janiw yanaptʼkiti. Waljaniw ‘Dios chuyma’ tukupjje, “ukampis cheqpach Diosar arkaña[t]” sipansa Jupar apanukupjjewa (2 Timoteo 3:5). Ukat pʼeqtʼirinakapajj sarnaqäwipampejj janiw sum yatichapkiti, ukat sum sarnaqapjjañapatakejj janirakiw Diosan arunakaparjam yatichawayapkiti. Ukatwa waljanejj Diosajj janis jaqenakan sarnaqäwinakapat llakiskaspa ukham amuyapjje.

¿KUNSA BIBLIAJJ YATICHI?

Diosajj khuyaptʼayasiri, munasiri ukat sum sarnaqañaswa munaraki sasaw Bibliajj qhanañchi. Amtañäni, israelitanakajj Diosar kutkatasisinjja, wal “chuym usuyapjjäna” (Salmo 78:40). Ukampis mä jaqetï jan walinak apanukusin arrepentisjje ukhajja, ‘alajjpachan kusisiñaw’ utji (Lucas 15:7). Ukat Alajjpachankir Awkisar maynejj sum uñtʼjje ukhajja, Jupar munasiñajj jukʼampiw jiljjatti, ukat ukarakiw kuntï Jupajj uñiski ukar uñisiñataki ukat kuntï munaski ukar munañatak chʼamañcharaki (Amós 5:15).

¿JEHOVÁ DIOSAN QHANAÑCHIRINAKAPAT KAMSASIRAKISPASA?

Jupanakajj “familian sum apasipjjañapataki, markachirjam suma trabajirïpjjañapataki ukat honradöpjjañapakiw jaqenakar yanaptʼapjje” sasaw The Deseret News, de Salt Lake City (Utah, EE. UU.) sat periodicojj qhanañchäna. Ukat saskakïnwa: “Sum sarnaqañatak wal chʼamachasipjje. Ukat cigarro pitañanaka, machjayir umañanaka, qollqet anatañanaka, kunayman ajjtaskañ qʼañu luräwinaka, ukat chacha pura jan ukajj warmi pura sarnaqañanakajj Diosamp sum apasiñatakejj aynachtʼayiwa sasaw amuyapjjaraki”.

¿Religión pʼeqtʼirinakajj sum sarnaqañatak yanaptʼapjjeti?

Diosar sum uñtʼañajj ¿kunjamsa Jehová Diosan Qhanañchirinakapar yanaptʼawayi? Silvia warmejj saskakiwa: “Chuymankipstatanakar uñjasajj ukankir trabajirinakarojj jan walinak lurir uñjawayta, ukat awisajj ukham lurañjamarakiwa. Ukampis kunjamsa Jehová * Diosajj uka jan wali luräwinak uñji, ukaw uka jan walinak jan lurañatakejj yanaptʼitu. Jichhajj wali kusisitaw jikjjatasta ukat nayan sumankañas utjarakiwa” sasa. Silvia warmirojj kuntï Diosat yateqawayki ukaw yanaptʼawayi.

^ tʼaqa 9 Diosan sutipajj Jehová satawa sasaw Bibliajj yatichi.