Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

¿Yatiyätati?

¿Yatiyätati?

¿Jerusalén templojj 70 maran tukjatäsajj wasitat saytʼayasiti?

JESUSAJJ uka templot parlkasajj akham sänwa: “Akawjanjja janiw mä qalasa yaqha qaljjaru qheparkaniti, taqpachapuniw tʼunjatäni” sasa. Uka profeciajja, Roma markankir ejercitopajj Tito chachan pʼeqtʼat Jerusalén marka 70 jichha pacha maran tukjkäna ukhaw phoqhasïna (Mat. 24:2). Uka qhepatjja, Roma apnaqer Juliano chachaw templo wasitat saytʼayañ munäna.

Jupajj Constantino el Grande sat chachan sobrinopänwa, ukat Roma marka apnaqerinakatjja, jupaw kʼari diosanakar yupaychiri qhep qhepa apnaqerïnjja. Ukat cristianjamas uywatäkchïnjja, 361 maran Roma marka apnaqerit uttʼayatäna ukhaw cristianonakat jan kun yatiñ munatap taqenir yatiyäna. Ukatwa sarnaqäwinakat qellqerinakajj “Diosar kutkatasiri” sasin sutichapjje.

Julianojj cristianonakar wal uñisïna. ¿Kunatsa? Sojjta maranïkäna ukhajja, cristianöpjjtwa siri jaqenakaruw awkiparu ukat yaqha parientenakapar jiwayir uñjäna, inas ukat uñischïna. Sarnaqäwinak toqet walja qellqerinakan aruparjamajja, Jesusajj kʼari profetäkaspas ukham uñachtʼayañatakejj jupaw judionakarojj templo wasitat saytʼayapjjañapatak chʼamañchtʼäna. *

Cheqansa, Julianojj wasitatwa templo saytʼayañ munäna. Ukampis templo wasitat saytʼayañatak qalltaschïna janisa, ukat qalltaschi ukhajj kunatsa jan tukuyasiwayki ukajj janiw yatiskiti. Ukampis akaw sum yatisi: janïr pä mara apnaqkasaw Julianojj jiwäna ukat jupampi chikaw amtapajj chhaqjjäna.

Templojj kunjamäkäntï Jesusan tiempopanjja, ukarjamaw jichha tiemponkir Jerusalén markjjaru dibujtʼata

^ tʼaqa 5 Janipuniw templojj wasitat saytʼayatäkaniti sasajj janiw Jesusajj siskänti. Jan ukasti tʼunjatäniw sasaw arsuwayäna, ukat ukhamapuniw 70 jichha pacha maran phoqhasïna.