Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 93 YATICHÄWI

Jaqen Yoqapaw uñstañapäna

Jaqen Yoqapaw uñstañapäna

LUCAS 17:20-37

  • DIOSAN REINOPAJJ JUPANAK TAYPINKÄNWA

  • JESUSAJJ UÑSTAÑAPÄNA UKHAJJA, ¿KUNANAKAS PASAÑAPÄNA?

Jesusajj inas Samariankaskchïna jan ukajj Galileankaskchïna. Fariseonakajj Reinon jutañapat jisktʼapjjäna. Jupanakajja ‘Reinojj taqenin uñjkata wali muspkaña ukhamaw jutani’ sasaw suyapjjäna. Ukampis Jesusajj sänwa: “Diosan Reinopajj janiw taqenin amuykañ jutkaniti, janirakiw khitis ‘¡akar uñtanipjjam!’ jan ukajj ‘¡khayar uñtapjjam!’ sasajj sapkätamti. Diosan Reinopajj jumanak taypinkaskiwa” sasa (Lucas 17:20, 21).

Yaqhepajj inas Reinojj Diosan servirinakapan chuymanakapansa apnaqkaspa ukham amuyapjjchïna. Ukampis ukajj janiw ukhamäkänti, Diosan Reinopajja, janiw Jesusampi parlapkäna uka fariseonakan chuymap manqhankaspänti. Antisas Diosan Reinopan Reyïkani ukaw jupanak taypinkaskäna, mä arunjja Jesusaw jupanakamp chikäskäna (Mateo 21:5).

Jesusajj Reino toqetjja discipulonakaparojj jukʼamp qhanañchäna, ukapachajj fariseonakajj sarjjapjjpachänwa. Diosan Reinopan Jesusajj uttʼayatäñapäkäna uka toqet Jesusajj akham sänwa: “Jaqen Yoqapan mä urup uñjañ munapkäta uka urunakajj purininiwa, ukampis janiw uñjapkätati” sasa (Lucas 17:22). Jaqen Yoqapajj jutirïnwa alajjpachankir Reinon apnaqañapäna, ukwa Jesusajj qhanañchaskäna. Janïr uka uru purinkipanjja yaqhep discipulonakajj Jaqen Yoqapar wal uñjañ munapjjañapäna, ukampis Diosajj amtki ukapachkamaw suyapjjañapäna.

Jesusajj saskakïnwa: “Jaqenakajj ‘¡khayar uñtapjjam!’ jan ukajj ‘¡akar uñtanipjjam!’ sasaw sapjjarakïtam. Jumanakajj jan mistupjjamti, ni jupanakan qhepapsa tʼijupjjamti. Kunjamtï lliju llijojj alajjpachan mä cheqat yaqha cheqar qhantʼkejja, ukhamarakïniw jaqen Yoqapan urupanjja” sasa (Lucas 17:23, 24). Discipulonakarojja, ¿kunas falso mesianakar jan arkapjjañapatak yanaptʼaspäna? Jesusajja kunjamtï lliju llijojj taqe cheqar qhantʼkejja, ukhamarakiw Mesiasajj uñstani sasaw säna. Ukhamajj Mesiasar suyapkäna uka jaqenakajja, Mesiasajj Diosan Reinopan uttʼayatäjjatapjja amuyapjjañapänwa.

Uka tiemponjja, jaqenakajj kunarus chuyma uchasipkani uk qhanañchañatakejj nayra tiempon jakir jaqenakatwa Jesusajj parläna. Jupajj sänwa: “Kunjamtï Noé chachan urunakapan paskänjja, ukhamarakïniw jaqen Yoqapan urunakapanjja. [...] Kunjamatï Lot chachan urunakapan paskänjja ukhamarakïniwa. Jupanakajj manqʼasipkänwa, umasipkänwa, alasisipkänwa, aljasipkänwa, yapuchasipkänwa, utanak lurasipkäna. Kunapachatï Lot chachajj Sodoma markat mistjjäna uka urojja, alajjpachatwa ninampi azufrempejj jalluntäna, taqeniruw jiwarayäna. Ukhamarakïniw jaqen Yoqapajj uñstkani uka urojja” sasa (Lucas 17:26-30).

Uka tiempon jakiri jaqenakajja, manqʼañanakana, umañanakana, alasiñanakana, aljasiñanakana,  yapunak lurañanakana, uta lurañanakanwa sarnaqasipkäna. ¿Uka jaqenakajj taqe ukanak lurapjjatapatti jiwarayatäpjjäna? Jesusajj janiw uk siskänti. Noé chachasa Lot chachasa familiapampejj ukanak lurapjjarakïnwa. Ukampis jaqenakajja, janiw Diosan munañaparjam sarnaqapkänti, janirakiw kuna tiemponsa jakasipkäna uksa yäqapkänti. Jesusajj discipulonakapar Diosan munañap amuyapjjañapataki ukhamarak ukarjam sarnaqapjjañapatakiw ewjjtʼäna. Ukhamatwa Diosajj tʼunjäwip apankani ukhajj jakasipkakiñapäna.

Jesusan discipulonakapajj kunanakatï uka tiempon utjkäna ukanakampejj janiw apayasipjjañapäkänti. Jesusajj sänwa: “Khititejj uka urun uta patjjankaskani ukajja, janiw kunatï utapan utjki ukanak apsusirejj mantañapäkiti. Khititejj yapunkaskani ukajja, janirakiw qhepar jaytki ukanakar kuttʼañapäkiti. Lot chachan warmipat amtasipjjam” sasa (Lucas 17:31, 32). Jupajj jayu qalaruw tuküna.

Jaqen Yoqapajj Reyjam apnaqjjani ukhajja, kunanakas pasañapäna uka toqet parlaskakïnwa, jupajj sänwa: “Uka arumajj paniniw mä ikiñankasipkani, maynejj apatäniwa, maynisti jaytjatäniwa” sasa (Lucas 17:34). Ukhamasti yaqhepajj salvasipjjaniwa, yaqhepasti jiwapjjarakiniwa.

Discipulonakapajj akham sasaw Jesusar sapjjäna: “¿Tata, kawkinsa ukanakajj pasani?” sasa. Jupasti sarakïnwa: “Kawkintï jiwat cuerpojj utjki ukaruw pakanakajj jutapjjani” sasa (Lucas 17:37). Yaqhepanakajj pakanakar uñtat ari nayranïpjjañapänwa. Uka discipulonakajj jaqen Yoqapäki uka cheqpach Cristoruw jutapjjañapäna. Uka tiemponjja, Jesusajj Diosar confiyapki uka arkirinakaparojj cheqa yatichäwinakwa salvasipjjañapatak churañapäna.