Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 14 YATICHÄWI

¿Kunjamsa precursoranakar wakichtʼasi?

¿Kunjamsa precursoranakar wakichtʼasi?

Estados Unidos

Galaad Escuela (Patterson, Nueva York)

Panamá

Jehová Diosan Testigonakaparojja, jilat kullakanakar yatichtʼapjjatapatwa uñtʼasi. Cheqansa, Diosan Reinopat sapürunjam yatiyasipki uka jilat kullakanakarojja, jukʼamp sum yatiyapjjañapatakiw wakichtʼasi (2 Timoteo 4:5).

Precursoranakatak Escuela. Precursorjam mä mara irnaqtʼasaw maynejj sojjta urutaki uka escuelar saraspa. Uka escuelajj mä Tantachasiñ Utanwa apasispa. ¿Kuna amtampis uka escuelajj wakichasiwayi? Jehová Diosar jukʼamp jakʼachasipjjañapataki, Diosan arunakap sum yatiyapjjañapataki ukat Diosatak irnaqtʼasipkakiñapatakiw uka escuelajj precursoranakar yanaptʼi.

Diosan Reinopat Yatiyirinakataki Escuela. Jukʼamp yatiyirinakajj munaski uka cheqanakar sarirjamäpki uka precursoranakar wakichtʼañatakiw uka escuelajj apasi. Pä phajjsitakiw ukar sarapjjaspa. Jupanakajj akham sapjjewa: “Akankasktwa nayajj, nayar khitasita” sasa. Ukhamatwa Jesusat yateqasipjje, jupaw aka Oraqer jutasajj Diosan arunakap sum yatiyäna (Isaías 6:8; Juan 7:29). Yaqha cheqar sarjjasajja, kunatï jakañatak wakiski ukampikiw precursoranakajj jakapjje. Kunaymanin jakasir markanakaw utji, yaqha costumbrenakani, yaqhepajj juntʼu jan ukajj thaya, ukat manqʼanakas mayj mayjarakiwa, ukhampachaw jupanakajj uka markanakar sarapjje. Awisajj yaqha aru parlañwa yateqapjjañaparaki. Ukhamajj uka cheqanakan sum irnaqtʼapjjañapataki ukat Jehová Diosarusa markaparus jukʼamp yanaptʼapjjañapatakiw uka escuelajj precursoranakar yanaptʼi. 23 maranit 65 marankamaw soltero jilat kullakanakasa ukat casarat jilat kullakanakas uka escuelar sarapjjaspa.

Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. Hebreo arunjja, Galaad sutejj “qhanañchañatak qala montona” sañwa muni. 1943 maranwa uka escuelajj apasiñ qalltasiwayi, ukhat jichhakamajja, 8.000 jila jilat kullakanakaruw misioneronakjam ‘taqe akapachankir jaqenakaru’ yatiyir sarapjjañapatak khithasiwayi (Hechos 13:47). Nayrïr misioneronakajj Perú markar puripjjäna ukhajja, janiw ni mä tamas utjkänti, jichhajj 1.000 jila tamanakaw utj-jje. Ukat Japón markar puripjjäna ukhajja, jilat kullakanakajj janiw ni tunkarus puripkänti, jichhajj 200.000 jiläjjapjjewa. Galaad escuelar sarapki ukanakajja, phesqa phajjsinwa Diosan Arupat sum yatjjatapjje. Misioneronaka, tamanak tumptʼirinaka, sucursalanakan irnaqtʼapki uka jilat kullakanaka ukat precursores especiales sasin uñtʼatäpki ukanakaw uka escuelar sarapjjaspa. Oraqpachan yatiyaski ukajj nayrar sartaskakiñapataki ukat tamanakar chʼamañchtʼapjjañapatakiw jilat kullakanakarojj Galaad escuelan wakichtʼasi.

  • ¿Kuna amtampis Precursoranakatak Escuelajj wakichasiwayi?

  • Diosan Reinopat Yatiyirinakataki Escuelarojja, ¿khitinakas sarapjjaspa?