Diosan apayanit suma yatiyäwinaka

¿Kunas Diosan apayanit suma yatiyäwinakajja? ¿Kunatsa ukar confiysna? Aka folletow uka jisktʼanakar qhanañchtʼätam.

¿Kunjamsa aka folletojj yanaptʼiristamjja?

Diosan Arupata, mä arunjja, Bibliat sum yatjjatañatakejj aka folletow yanaptʼätam. Ukat Bibliaman textonak thaqtañatakis sapa tʼaqa tukuyapanwa utjaraki.

¿Kuna suma yatiyäwinakas jiwasatak utji?

¿Kuna suma yatiyäwinakas jiwasatak utji? ¿Kunatsa uka yatiyäwinakajj wali wakiskirejja? ¿Kun lurañasasa? Taqe ukanak yatjjatam.

¿Khitis Diosajja?

¿Diosajj sutinïpachati ukat jiwasanakat llakispachati?

¿Biblian suma yatiyäwinakapajj Diosatpunt jutpacha?

Bibliajj taqe kuns cheq parli sasajj ¿kunatsa sissna?

¿Khitis Jesucristojja?

¿Kunas mä qhespiyäwejja? Ukat ¿jichhürunakan kunsa Jesusajj luraski? Taqe ukanak yatjjatam.

¿Kunas Diosan amtapajj aka Oraqetakejja?

Kuna amtampis Diosajj Oraq luräna, kunapachas t’aqhesiñanakajj tukusjjpachani, kunjamsa Oraqejj mä paraisor tukuyatäni ukat khitinakas ukan jakasipjjani ukjja, Bibliaw sum qhanañchi.

¿Jiwatanakatakejj mä suyt’äwejj utjiti?

Maynejj jiwjje ukhajja, ¿kunas paspacha? Jiwat amigonakasampi ukat familiaranakasampi ¿mayamp jikissnati?

¿Kunas Diosan Reinopajja?

¿Diosan Reinopanjj khitis apnaqani, ukat kunsa jutïrin lurani?

¿Kunatsa Diosajj jan walinaka, tʼaqhesiñanaka jan tukjpacha?

¿Kunjamsa jan walinak qalltawayi? ¿Kunatsa Diosajj jan jankʼak tukjpacha? ¿Tʼaqhesiñanakajj tukusjjpachäniti?

¿Kunjamsa familianakajj kusisit jakasipjjaspa?

Familianakajj kusisita jakasipjjaspa ukwa Jehová Diosajj muni. Ukat casaratanakatakisa, awk taykanakatakisa ukat wawanakatakis kuna ewjjtʼanakas utji uk yatjjatam.

¿Kawkïrisa cheqa yupaychäwejj uk kunjamsa yatsna?

¿Mä cheqa religionakit utjpacha? Uk yatiñatakejja, Jesusajj kamsänsa uka phesqa toqet yatjjatam.

¿Kunjamsa Diosan Leyinakapajj yanaptʼistu?

Kunatsa Diosan yanapap muntanjja, ukat Jesusajj kuna pä Leyinakats qhanañchäna uk yatjjatam.

¿Kunjamsa Diosar jak’achassna?

¿Taqe oracionanakti Diosajj istʼpacha? ¿Kunjamsa mayisiñasa? Ukat Diosar jakʼachasiñatakejj ¿kunanakampis lursna? Ukanak yatjjatam.

¿Kunas yaqha religionanakampejj pasani?

Mä urojj taqe religionanakajj cheqpach Diosar yupaychapjjpachäniti.

¿Kunatsa Diosajj mä marka ajllisiwayi?

Kunatsa ukat kunjamsa Diosar servirinakapajj wakichtʼasipjjañapa uk Bibliaw sum qhanañchi.

¿Kunatsa Bibliat yatjjataskakiñama?

Diosata ukat Arupat yateqatamjja, ¿kunjamsa yaqhanakar yanaptʼaspa? ¿Kunjamsa Diosamp sum apasisma?