Romanos 10:1-21

  • Kunjamatsa Diosatakejj cheqapäsna (1-15)

    • Jaqenakar yatiyaña (10)

    • “Taqe khititï Jehová Diosan sutip artʼaski ukajj salvatäniwa” (13)

    • Kunja sumasa suma yatiyäwinak yatiyapki ukanakan kayunakapajja (15)

  • Janiw suma yatiyäwinak istʼañ munapkiti (16-21)

10  Jilatanaka, cheqpachansa israelitanakan salvasipjjañap wal nayajj chuymajan munta, ukatakiw Diosarus wal ruwtʼasirakta.  Nayajj ak jupanakat qhanañchirista, jupanakajj walsa Diosar serviñatakejj chʼamachasisipkchejja, Diosat jan sum yatisaw uk lurapjje.  Kunatï Diosatakejj cheqapäki ukjja janiw jupanakajj yatipkiti, antisas amtaparjamakiw kunatï cheqapäki uk lurapjje, ukatwa kunatï Diosatak cheqapäki ukarojj jan istʼapkiti.  Leyejj Cristompiw tukuyjje, ukhamat taqe khitinakatï Diosar confiyapki* ukanakajj cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäpjjañapataki.  Kunjamsa maynejj Leyirjam phoqasajj cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäspa ukjja, akham sasaw Moisesajj qellqäna: “Kawkïr jaqetï Ley phoqki ukajja, ukarjamaw jakani” sasa.  Maynejj kunjamsa Diosar confiyatap* laykojj cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäspa ukjja, akham sasaw qellqatan qhanañchi: “Jumajj jan chuymaman akham samti, ‘¿khitirak alajjpachar makatanisti?’ sasa, ukajj Cristor apaqaniñampi sasispawa.  Janirak akham samti, ‘¿khitis mikʼayar* saraqani?’ sasa, ukajj jiwatanak taypit Cristor apsuniñampi sasispawa”.  Ukhamarus ¿qellqatan kamsisa? Akham siwa: “Diosan arunakapajj jakʼamankiwa, pachpa lakamankiwa, pachpa chuymamankarakiwa” sasa. Uka ‘arunakwa’ jiwasajj yatiyasktanjja, uka ‘arunakar’ creyiñatakejj Diosar confiyañaw* wakisiraki.  Jumatejj lakamampi Jesusajj Tatituwa sasin jaqenakar yatiyäta, Diosaw jiwatanak taypit jupar jaktayi* sasin chuymaman confiyaskakïta* ukhajja, salvatäyätawa. 10  Dios nayraqatan cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäñatakejja, maynejj chuymapanwa Diosar confiyañapa,* salvasiñatakejja lakapampiw jaqenakar yatiyañaparaki. 11  Qellqatanjja akham siwa: “Khititejj jupar confiyki* ukajj janiw chuyma pʼakintat uñjaskaniti” sasa. 12  Judionakasa griegonakas janiw yaqh yaqhäpkiti, taqenitakis mä Tatitukiw* utji, taqe khitinakatï jupar artʼasipki ukanakarojj wal bendisiraki. 13  “Taqe khititï Jehová* Diosan sutip artʼaski ukajj salvatäniwa”. 14  Ukampis Diosar jan confiyasajj* ¿kunjamaraki jupar artʼasipjjanisti? Diosat jan istʼasajj ¿kunjamaraki jupar confiyapjjanisti?* Jan khitis yatiykanejj ¿kunjamaraki istʼapjjanisti? 15  Jupanakatï jan khitatäpkchejja, ¿kunjamarak yatiyapjjanisti? Kunjamtï qellqatäkejja: “¡Kunja sumasa khitinakatï suma yatiyäwinak yatiyapki ukanakan kayunakapajja!”. 16  Ukampis jupanakatjja janiw taqenejj suma yatiyäwinakar istʼapkänti. Isaías profetajj akham sänwa: “Jehová* Dios, ¿kuntï nanakajj yatiyapkta ukarojj khitirak confiyisti?”* sasa. 17  Ukhamajj yatiyäwinak istʼki ukhakiw maynejj uka yatiyäwir confiyaspa.* Maynejj Cristot yatiyki ukhakiw uka yatiyäwinakajj istʼasiraki. 18  Ukhamarus nayajj jisktʼaraktwa,* ¿janipunit jupanakajj uka yatiyäwinak istʼapkpachäna? Janiw ukhamäkiti. “Uka yatiyäwinakajj oraqpachanwa istʼasïna, khitinakatejj jaya cheqanakan jakapki ukanakas istʼapjjarakïnwa”. 19  Nayajj jisktʼaraktwa,* ¿janipunit israelitanakajj yatipkpachäna? Janiw ukhamäkiti. Jupanakajj yatipjjänwa, Moisesas akham sasaw nayraqat säna: “Yaqha markampiw envidiasiñar puriyapjjäma, jan amuytʼasir markampiw wal colerayapjjäma” sasa. 20  Isaías profetajj jan ajjsarasaw* sarakïna: “Khitinakatejj nayar jan thaqapkitäna ukanakaw jikjjatapjjetu,* khitinakatejj nayat jan jisktʼasipkäna* ukanakaw uñtʼapjjetu” sasa. 21  Diosasti Israel markat akham siwa: “Jan istʼasiri jan amuytʼasiñ muniri jaqenakarojj sapüruw nayan ukar kuttanipjjañapatak jawsta” sasa.

Qhanañchäwinaka

Jan ukajja, “iyawsapki”.
Jan ukajja, “iyawsatap”.
Jan ukajja, “wali manqha pʼiyar”.
Jan ukajja, “iyawsañaw”.
Griego arunjja, “sartayi”.
Jan ukajja, “iyawsaskakïta”.
Jan ukajja, “iyawsañapa”.
Jan ukajja, “iyawski”.
“Tatitu” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Jan ukajja, “jan iyawsasajj”.
Jan ukajja, “iyawsapjjanisti”.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Jan ukajja, “iyawsisti”.
Jan ukajja, “iyawsaspa”.
Variante: “chhiktʼaraktwa”.
Variante: “chhiktʼaraktwa”.
Variante: “jan jiwtayasisaw”.
Variante: “katjapjjetu”.
Variante: “chhiktʼasipkäna”.