Apocalipsis 21:1-27

  • Mä machaq alajjpachampi mä machaq oraqempi (1-8)

    • “Janiw jiwañajj jukʼamp utj-jjaniti” (4)

    • Taqe kunas machaqat luratawa (5)

  • Machaq Jerusalenajj kunjamasa ukaw qhanañchasi (9-27)

21  Mä machaq alajjpachampi mä machaq oraqempwa uñjta, nayra alajjpachas nayra oraqes pasjjänwa, lamar qotas janirakiw utj-jjänti.  Santo markaruw uñjarakta, Machaq Jerusalenäkis ukaru. Uka markarojj alajjpachata, mä arunjja Diosan ukat saraqanirwa uñjta, esposopataki suma kʼachachtʼat mä noviar uñtataw saraqanïna.  Ukatjja tronot akham artʼasinir mä aru istʼarakta: “Diosan tabernaculopajj* jaqenakampi chikäjjewa, jupanakampiw jupajj jakani, jupanakajj jupan markapäpjjarakiniwa. Diosajj jupanakampi chikäjjaniwa.  Diosajj taqe jachanakapwa nayranakapat picharani, janiw jiwañajj jukʼamp utj-jjaniti, janirakiw llakisiñasa, jachañasa ni usuyasiñasa jukʼamp utj-jjaniti. Kunanakatï nayrajj utjkäna ukanakajj tukusjjewa”.  Tronon qontʼatäkäna uka Diosajj akham sänwa: “Taqe kunsa machaqatwa nayajj luraskta” sasa. Ukatjja akham sarakïnwa: “Qellqantam, aka arunakajja confiykañawa, cheqaparakiwa” sasa.  Ukatjja akham sarakituwa: “¡Phoqasjjewa! Nayätwa Alfasa Omegasa,* qalltasa tukuyasa. Khititejj umat pharjatäki* ukarojja, jakañ churir uma jalsutjja inakiw* nayajj churäjja.  Khititejj atipjkani ukarojja, taqe ukanakwa churäjja, nayajj jupan Diosapäjjäwa, jupasti nayan wawajäjjarakïniwa.  Ukampis ajjsaririnakasa,* Diosar jan confiyirinakasa,* qʼañunak lurir jaqenakasa, ajjtaskañanak luririnakasa, jaqe masipar jiwayirinakasa, qʼañu jucha* luririnakasa, espiritunakampi parlirinakasa,* idolonakar adoririnakasa, taqe kʼarisirinakasa,* ninampi azufrempi nakhir qotar jaqontatäpjjaniwa. Ukasti payïr jiwañawa”.  Paqallqo platonak aptʼatäpkäna uka paqallqo angelanakat mayniw jutäna, uka platonakajj qhepïr paqallqo plaganakampi phoqantatänwa, uka angelajj akham sitänwa: “Jutam, noviaruw uñachtʼayäma, Corderon esposaparu” sasa. 10  Ukatjja espíritu santon* yanaptʼapampiw wali jachʼäki wali altökaraki uka qollur irpitäna. Ukanwa alajjpachata, mä arunjja Diosan ukat saraqanir Jerusalén santo marka uñachtʼayitäna. 11  Uka markajj Diosan kʼajatapampiw kʼajäna. Kʼajatapajj mä suma qalan kʼajatapjamänwa, kunjamtï jaspe qalajj vidrior uñtat wali qhan kʼajkejja ukhamaw kʼajäna. 12  Uka markajj wali jachʼa ukhamarak wali alto perqanïnwa, tunka payani punkunakanirakïnwa. Sapa punkunjja mä angelaw utjäna, uka punkunakarojja Israel markan tunka payani tribunakapan sutinakapaw qellqkatatarakïna. 13  Inti jalsu toqenjja, kimsa punkunakaw utjäna, alay toqenjja kimsa punkunaka, aynach toqenjja kimsa punkunaka, inti jalanta toqenjja kimsa punkunaka. 14  Uka markan perqapajja, tunka payani cimiento qalanakanïnwa. Uka cimiento qalanakajja, Corderon tunka payani apostolonakapan tunka payani sutinakapanïnwa. 15  Khititejj nayamp parlkäna ukajja, mediñataki qorit lurat mä soqos lawa aptʼatänwa, ukhamat uka marksa, punkupsa, perqapsa mediñataki. 16  Uka markajja pusi esquinanïnwa,* largorus anchorus mä medidanikïnwa wali jachʼarakïnwa. Jupajj soqos lawampi uka marka midtʼäna ukhajja, niya pä waranqa pä pataka pä tunkani* kilometronakwa* midtʼäna. Largorusa añchorusa altorusa uka markajj mä pachpa medidanikïnwa. 17  Uka markan perqapjja, jaqen medidaparjama ukhamarak angelan medidaparjam midtʼasaw niya sojjta tunka pusini metronak* midtʼäna. 18  Uka markan perqapajj jaspe qalat luratänwa, uka markajj wali suma qorit luratarakïnwa, wali qhana vidrior uñtata. 19  Uka markan perqapan cimientonakapajja, kunayman kasta suma qalanakampi* kʼachachtʼatänwa: nayrïr cimientojj jaspe qalat luratänwa; payïrejj zafiro qalata; kimsïrejj calcedonia qalata; pusïrejj esmeralda qalata; 20  phesqërejj sardónica qalata; sojjtïrejj sardio qalata; paqallqörejj crisólito qalata; kimsaqallqörejj berilo qalata; llätunkïrejj topacio qalata; tunkïrejj crisoprasa qalata; tunka mayanïrejj jacinto qalata; tunka payanïrejj amatista qalata. 21  Uka markan tunka payan punkunakapajja, tunka payan perlanakänwa, sapa punkojja mä perlat luratänwa. Uka markan jachʼa thakipajja suma qorit luratarakïnwa, suma qhana vidrior uñtata. 22  Uka markanjja janiw nayajj mä templo uñjkti, Taqe Chʼamani Jehová* Diosaw uka markan templopajja, Corderos ukhamaraki. 23  Uka markarojj Diosan kʼajatapaw qhanjjatäna, lamparapajj Corderorakïnwa. Ukhamajj janiw uka markjjarojj ni intin ni phajjsin kʼajaniñapajj wakiskänti. 24  Uka markan qhanapampiw markanakajj sarnaqapjjani, oraqenkir reyinakajj uka markaruw jachʼañchapjjarakini. 25  Uka markanjja janiw arumajj utjkaniti, ukhamajj janiw kunjamatsa punkunakapajj urun jistʼantaskaniti. 26  Markanakan kʼajatapsa jachʼañchäwipsa uka markaruw reyinakajj apapjjani. 27  Ukampis kunanakatï qʼañüki, khititejj ajjtaskañanak lurki engañjirïkaraki ukajja, janiw kunjamatsa uka markarojj mantkaniti, jan ukasti khitinakatejj Corderon jakañ rollopan qellqatäpki ukanakakiw mantapjjani.

Qhanañchäwinaka

Griego arunjja, “carpapajj”.
Alfa, Omega arunakajja, griego arun alfabetopan qallta letrapampi tukuya letrapampiwa.
Variante: “awtjatäki; utjatäki”.
Jan ukajja, “gratisakiw”.
Variante: “jiwtayasirinakasa”.
Jan ukajja, “jan iyawsirinakasa”.
“Qʼañu jucha” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
“Espiritunakampi parlaña” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Variante: “llullasirinakasa”.
Ukasti Diosan chʼamapa sañ muni.
Griego arunjja, “cuadradönwa”.
“2.220”.
Griego arunjja, “12.000 estadionaka”. Mä estadiojj 185 metronakaniwa.
Griego arunjja, “144 codonak”.
“Suma qalanaka” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.