Gálatas 3:1-29

  • Leyirjam sarnaqañampi Diosar confiyañampi (1-14)

    • Cheqapar sarnaqer jaqejj Diosar confiyatapatwa jakani (11)

  • Diosajj Abrahanar siskäna uka promesajj janiw Leyirjamäkiti (15-18)

    • Cristojj Abrahanan wawapawa (16)

  • Leyin qalltapa; Leyejj kunatakis churasïna (19-25)

  • “Cristo Jesusar confiyapjjatamatwa Diosan wawanakapäpjjtajja” (26-29)

    • Abrahanan wawanakapajj Cristonkirïpki ukanakawa (29)

3  ¡Galaciankiri jan amuytʼasir jaqenaka! Kunjamsa Jesucristorojj lawar chʼakkatasajj* jiwayapjjäna ukjja sumwa jumanakarojj qhanañchapjjsma, ukhamajj ¿khitirak engañjapjjtamsti?  Nayajj aka mayakwa jisktʼañ* munapjjsma: ¿Leyirjam sarnaqasati espíritu santo* katoqapjjta, jan ukajj kunanaktï istʼapkta ukar confiyapjjatamatcha* katoqapjjta?  ¿Jan amuytʼasirïpjjapuntati? Qalltanjja espíritu santon irpataw sarnaqasipkayätajja, jichhajj ¿jaqen* amuyunakaparjamat sarnaqapjjäta?  ¿Inamayat ukhataq tʼaqesipjjta? Janjamakiw ukhamäkaspati.  Ukhamajj khititï espíritu santo churapktam ukhamarak jumanak taypinsa milagronak lurki ukajja, ¿leyirjam sarnaqapjjatamatti, jan ukajj istʼapktas ukar confiyapjjatamatcha* ukanak luri?  ¿Janit Abrahanajj “Jehová* Diosar confiyatap* layku cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäkänjja”?  Jumanakajj sum yatipjjtajja, khitinakatï Diosar confiyapki* ukanakaw Abrahanan wawanakapäpjje.  Qellqatanakajj Diosaw yaqha markankiri jaqenakarojj jupar confiyapjjatapat* cheqap sarnaqerit uñjani sasaw nayratpach qhanañchjjäna, ukatwa Abrahanarojj janïräkipan suma yatiyäwinakajj akham sasin yatiyasjjäna: “Juma taypiw taqe markanakajj bendisitäpjjani” sasa.  Ukhamajj kunjamtï Abrahanajj Diosar confiyatapat* bendisitäkänjja, ukhamarakiw Diosar confiyirinakajj* bendisitäsipki. 10  Taqe khitinakatejj ley phoqañar katuyasipki ukanakajj maldisitäpjjewa. Qellqatanjja akham siwa: “Taqe khitinakatejj rollon qellqatäki uka Leyirjam jan sarnaqapki ukanakajja, maldisitäpan” sasa. 11  Janiw khiti jaqes ley phoqasajj Dios nayraqatan cheqap sarnaqer jaqet uñjatäkaspati. Qellqatanjja siwa: “Cheqapar sarnaqer jaqenakajj Diosar confiyapjjatapat* jakapjjani” sasa. 12  Maynejj Diosar jan confiyasajj* Leyirjam sarnaqaspawa. Qellqatanjja siwa: “Khititejj Ley phoqki ukajja, ukarjamaw jakani” sasa. 13  Qellqatanjja sarakiwa: “Taqe khititejj mä lawar warkkatatäki ukajja, maldisitawa” sasa. Cristow jiwasanak lanti maldisit uñjasïna, ukhamatwa Leyin maldicionapat salvasajj jiwasar alasistu. 14  Ukanakajj lurasïnwa, Abrahanan bendicionapajj Cristo Jesús taypi markanakar puriñapataki, ukhamat Diosar confiyatasat* suyatäkäna uka espíritu santo katoqañasataki. 15  Jilatanaka, kuntï jaqenakajj lurapki uka toqet parltʼapjjäma: mä pactojj* luratäjje ukhajja, jaqen luratakïkchisa, janiw khitis uka pacto chhaqtaykaspati, janirakiw khitis ukarojj kunampis yaptʼkaspati. 16  Abrahanampir wawapampiruw Diosajj promesanak arsüna. Ukampis janiw “wawanakamampiruw” sasajj siskänti, waljanitsa parlkaspa ukhamjja, jan ukasti “wawamampiruw” sasakiw säna, maynitaksa parlkaspa ukhama, jupasti Cristowa. 17  Ak sañwa munapjjaraksma: pusi patak kimsa tunkani* maranak qhepat purinkäna uka Leyejja, janiw Diosajj lurkäna uka pacto chhaqtaykiti, janirakiw Diosan arsutanakapsa chhaqtaykiti. 18  Diosatejj leyirjam herencia churchi ukhajja, janiw uka herenciajj Diosan promesaparjamäkaspati. Ukampirus Diosajj promesa luratapatwa Abrahanarojj uka herencia khuyapayasiñat* churäna. 19  Ukhamajj ¿kunatakis Leyejj churasïna? Juchanak qhanstayañatakiw ukajj yaptʼasïna. Ukampis kawkïr wawatakitejj promesajj arsusiwaykäna uka wawan puriniñapkamakiw uka Leyejj utjañapäna. Diosaw uka Leyjja angelanakampi Moisesar churayäna, Moisesasti pacton yanapiripjamaw* jaqenakarojj uka Ley churarakïna. 20  Ukampis mayni sapaki mä pacto lurki ukhajja, janiw pacton yanapiripajj munasjjeti. Diosampejj ukhamarakiwa, Diosajj promesa arskäna ukhajja, jupa sapakiw uk arsüna. 21  Ukhamajj ¿Leyejj Diosan promesanakap conträpachati? ¡Janiw ukhamäkiti! Jakañ churiri mä leyitejj churasispänjja, uka leyimpikiw jaqenakajj cheqapar sarnaqerit uñjatäpjjaspäna. 22  Ukampis Qellqatanakajj jucharuw taqe jaqenakar katuyäna, ukhamat kuntï Diosajj arskäna ukanakajj Jesucristor confiyirinakaru* churasiñapataki. 23  Janïr Cristor creykayätan ukhajja, leyir istʼasa, leyir katuyata ukhamaw sarnaqayätanjja, ukañkamasti Cristor creyiñjjat qhanañchasiñapwa suyaskayätanjja. 24  Ukhamasti Leyejj Criston ukar irpañatakejj mä uywiriruw jiwasatak tuküna, ukhamat jupar confiyatas* layku cheqapar sarnaqer jaqet uñjatäñasataki. 25  Niyakejjay jichhajj Cristor creyiñajj utj-jjchejja, janiw uywirir katuyatäjjtanti. 26  Taqe jumanakajj Cristo Jesusar confiyapjjatamatwa* Diosan wawanakapäpjjtajja. 27  Taqe khitinakatï bautisasjjapjjta Cristompis mayakëjjapjjarakta ukanakajja, Cristjamäjjapjjtawa. 28  Ukhamajj niyakejjay taqe jumanakajj Cristo Jesusan discipulopjamajj mayakëjjapjjstajja, janiw judiosa, griegosa, esclavosa, ni libre jaqesa utj-jjeti, janirakiw warmisa ni chachasa utj-jjeti. 29  Ukhamarus jumanakatï Cristonkirïpjjstajja, Abrahanan wawanakapäpjjtawa, kuntï Diosajj Abrahanar prometkäna uksa katoqapjjarakïtawa.

Qhanañchäwinaka

Variante: “kʼutkatasajj”.
Variante: “chhiktʼañ”.
Ukasti Diosan chʼamapa sañ muni.
Jan ukajja, “iyawsapjjatamatcha”.
Jan ukajja, “jañchin”.
Jan ukajja, “iyawsapjjatamatcha”.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Jan ukajja, “iyawsatap”.
Jan ukajja, “iyawsapki”.
Jan ukajja, “iyawsapjjatapat”.
Jan ukajja, “iyawsatapat”.
Jan ukajja, “iyawsirinakajj”.
Jan ukajja, “iyawsapjjatapat”.
Jan ukajja, “jan iyawsasajj”.
Jan ukajja, “iyawsatasat”.
Ukajj mä acuerdor mantaña sañ muni.
“430”.
Variante: “khariptʼayasiñat”.
Griego arunjja, khititejj paninir mä acuerdor mantapjjañapatak yanaptʼki uka jaqetwa parlaski.
Jan ukajja, “iyawsirinakaru”.
Jan ukajja, “iyawsatas”.
Jan ukajja, “iyawsapjjatamatwa”.