2 Timoteo 4:1-22

  • “Diosarus sum servirakim” (1-5)

    • Diosan arunakap jankʼak yatiyam (2)

  • “Suma nuwasïwinwa nayajj nuwasiwayta” (6-8)

  • Pablojj jupa kikpatwa parli (9-18)

  • Tukuyañatak aruntanaka (19-22)

4  Kunapachatï Cristo Jesusajj wali qhan uñstankani, Reyjam apnaqjjarakini ukhaw jakirinakarus jiwatanakarus juzgani, uka Cristo Jesús nayraqatana ukhamarak Dios nayraqatanwa nayajj ewjjtʼansma:  Diosan arunakap yatiyam, suma tiemponsa jan wali tiemponsa taqe chuyma jankʼak yatiyam, wali pacienciampi, mä suma yatichirjam cheqañcham, amuytʼayam, ewjjtʼarakim.  Mä tiemponjja jaqenakajj janiw cheqa* yatichäwinak istʼañ munjjapjjaniti, antisas kuntï jupanakajj istʼañ munapki ukanak yatichirinakarukiw munañaparjam thaqjjapjjani.  Kunatï cheqäki ukanak istʼañat sipansa falso cuentonakakwa istʼjjapjjani.  Jumasti taqe kunansa wali amuyump sarnaqaskakim, jan walinaksa aguantaskakim, kunanaktï suma yatiyäwinak yatiyirjamajj lurañamäki ukanaksa phoqaskakim,* Diosarus sum servirakim.  Nayajj niyarakiw vino ofrendar uñtatajj altarar warjjatatäskta, salvasiñ tiempojajj wali jakʼankjjarakiwa.  Suma nuwasïwinwa nayajj nuwasiwayta, tʼijuñansa* tukuyañkamaw tʼijuwayta, kuna yatichäwinakarutejj creykta ukarjamaw sarnaqawayarakta.  Jichhajj cheqapar sarnaqerinakan coronapaw nayatak imatäjje. Tatitojj cheqapar uñjiri juezawa, jupaw khä urunjja mä premior uñtat uka corona churitani; janiw naya saparukejj churkitaniti, jan ukasti taqe khitinakatï jupan uñstaniñap wal suyasipki ukanakarus churarakiniwa.  Nayan ukarojj jankʼakiy jutam. 10  Demasajj akapachar* wal munatap laykuw nayar jaytanukusajj Tesalónica markar sarjje, Crescentejj Galaciaruw sari, Titojj Dalmaciaruw sararaki. 11  Lucasakiw nayamp chikäski. Jutasajj Marcosaruw irpanïta, jupaw nayarojj Diosar serviñan wal yanaptʼitani. 12  Tiquicorojj Éfeso markaruw khitta. 13  Ukhamajj jutkasajja, abrigojampi rollonakampi apanirapitäta, lipʼichir qellqatäki ukanak* apaniñamjja jukʼampwa nayajj munta, abrigojasti Troas markana Carpon utapan jaytatäskiwa. 14  Cobrempi trabajir Alejandrojj añcha jan walinakpun luritu. Jehová* Diosaw juparojj luratanakaparjam kuttʼayani. 15  Jumas uka jaqet amuyasiñamarakiwa, kuntï nanakajj yatiyapkta ukanak contrajj añchapuniw jupajj saytʼasi. 16  Autoridadanak nayraqatan nayrïr kutin naya pachpat arjjataskayäta ukhajja, janiw khitis nayamp chikäkänti, jan ukasti taqeniw jaytanukupjjetäna. Janik Diosajj jupanakar cuenta mayispati. 17  Ukampis Tatituw nayamp chikäskänjja, juparakiw wal chʼamañchtʼitäna, ukhamat suma yatiyäwinakajj naya taypi phoqatpach yatiyasiñapataki, taqe markanakansa istʼasiñapataki. Juparakiw nayarojj leonan lakapat salvitu. 18  Tatituw taqe jan walinakat salvitani, alajjpachankir Reinopatakiw* salvarakitani. Jupajj wiñayans wiñayapatak jachʼañchatäpan. Amén.* 19  Priscampiru* Aquilampir aruntarapita, Onesiforon utapankirinakarus ukhamaraki. 20  Erastojj Corinto markaruw quedasi, Trofimorusti Mileto markaruw usuntat jaytanta. 21  Janïr juyphipachäkipan puriniñatak chʼamachasinim. Eubulo jilatajj wal aruntantamjja. Pudente jilatasa, Lino jilatasa, Claudia kullakasa, taqe jilatanakasa* aruntanipjjaraktamwa. 22  Tatitojj wali suma chuymanïtam laykojj jumar bendispan, wali khuyapayasiñapas* jumanakampïpan.

Qhanañchäwinaka

Jan ukajja, “suma; yanaptʼkiri”.
Jan ukajja, “suma yatiyäwinakjja yatiyaskakim”.
Variante: “taniñansa”.
“Akapacha” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Jan ukajja, “pergaminonak”.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Jan ukajja, “Gobiernopatakiw”.
Jan ukajja, “Ukhamäpan”.
Jupajj Priscila satarakïnwa.
Jilatanaka sasinjja, awisajj kullakanakamppachatwa Biblian parli.
Variante: “khariptʼayasiñapsa”.