1 Corintios 11:1-34

  • “Nayat yateqasipjjeta” (1)

  • Familia pʼeqtʼañampita, pʼeq chʼoqtʼasiñampita (2-16)

  • Tatitun Cenap amtaña (17-34)

11  Jumanakajj nayat yateqasipjjeta, kunjamtï nayajj Cristot yateqaskta ukhama.  Jilatanaka, jumanakajj taqe kunansa nayat amtasipjjapunistawa, kunjamtï nayajj yatichapksma ukarjamapuniw taqe kunsa lurasipktajja, ukatwa nayajj walik ukham lurasipktajja sañ munapjjsma.  Ukampis ak yatipjjañamwa munarakta, taqe chachan pʼeqepajj Cristowa, warmin pʼeqepasti chachawa, Criston pʼeqepasti Diosawa.  Kunapachatï mä chachajj pʼeqe chʼoqtʼata oración luri, jan ukajj profecía arunak parli ukhajja, pʼeqeparuw phenqʼachi,  kunapachatï mä warmejj pʼeqep jan chʼoqtʼasis oración luri, jan ukajj profecía arunak parli ukhajja, pʼeqeparuw phenqʼachi, qʼalsa ñikʼutap mururaskaspa ukhamawa.  Mä warmitejj pʼeq jan chʼoqtʼaskchejja, walïspaw ñikʼutap khuchurasiñapajja, ukampis niyakejjay warmitakejj ñikʼut khuchuratäñasa jan ukajj qʼala mururatäñas mä phenqʼächejja, chʼoqtʼasiñapawa.  Mä chachajj janiw pʼeqep chʼoqtʼasiñapäkiti, jupajj Diosar uñtasitawa, Diosaruw jachʼañcharaki, warmisti chacharuw jachʼañcharaki.  Chachajj janiw warmit jutatäkiti, jan ukasti warmiw chachat juti.  Ukhamarus chachajj janiw warmi kawsa luratäkiti, jan ukasti warmiw chacha kawsa luratajja. 10  Ukatpï mä warmejj pʼeqep chʼoqtʼasiñapajja, ukaw chachapar istʼatap mä señalar uñtat uñachtʼayi, ukjja angelanak laykuw lurañapa. 11  Ukhamarus Tatitun arkirinakap taypinjja, janitï chachajj utjkaspajja janiw warmejj utjkaspati, janitï warmejj utjkaspajja janirakiw chachajj utjkaspati. 12  Kunjamtï warmejj chachat jutkejja, ukhamarakiw chachajj warmit juti, ukampis taqe kunas Diosatwa juti. 13  Jumanak pachpa amuytʼapjjam: ¿mä warmin jan pʼeqe chʼoqtʼata Diosar oración lurañapajj walikïskiti? 14  Jaqenakajj kunjam luratäpkitï ukajj ¿janit yatichapktamjja? Chachatakejj jachʼa ñikʼutanïñajj mä phenqʼawa, 15  mä warmitejj jachʼa ñikʼutanïchejja, jupatakejj mä honrawa. Mä chʼoqañ lantejj ñikʼutaw juparojj churasi. 16  Maynitejj yaqha costumbre arkañat jiskhisiñ* munchi ukhajja, janiw jiwasansa ni Diosan congregacionanakapansa yaqha costumbrejj utjkiti. 17  Kunanaktï sapksma ukampejja, janiw walik ukham lurapjjtajja sañ munapksmati, jumanakajj janiw yanaptʼasiñatak tantachasipktati, jan ukasti jan waltʼayasiñatakiw tantachasipjjtajja. 18  Nayraqatjja congregacionan tantachasipkta ukhajja, jumanak taypin tʼaqa tʼaqa sarnaqañ utjatapwa nayajj istʼta. Ukajj cheqäpachaw siristwa. 19  Jumanak taypin sectanakaw uñstani, ukhamat jumanak taypin khitinakas Dios nayraqatan suma uñjatäpjje ukajj qhan amuyasiñapataki. 20  Jumanakajj mä cheqan tantachasipkta ukhajja, cheqpachansa janiw Tatitun Cenapa manqʼañatak tantachasipktati. 21  Tatitun Cenapa amtañatak horasäjje ukhajja, yaqhepanakajj janïräkipanwa cenap manqʼasjjapjje, ukatwa maynejj manqʼat awtjatäski,* maynisti machantatäjjaraki. 22  ¿Janit jumanakajj manqʼañatakisa umañatakisa utanïpkta? Jan ukajj ¿Diosan congregacionaparojj jiskʼachapjjtacha, jan kunanïpki ukanakarojj phenqʼachapjjaraktacha? ¿Kamsapjjarakirismasti? ¿Walik ukham lurapjjtajja sapjjämati? Janiw nayajj ukham sapkirismati. 23  Kunanaktï nayajj Tatitut katoqkta ukwa jumanakar yatichapjjsma, mä arunjja kunapachatï Tatit Jesusajj aljantat uñjasiñapäkäna uka arumajja, mä tʼantʼa jupajj irtäna, 24  Diosar yuspärasajj pachjasaw akham säna: “Akajj cuerpoj sañ muni, jumanak layku churatawa. Akjja nayat amtasisin lurasipkakim” sasa. 25  Cena tukuyasajj ukhamarakiw copampejj luräna, akham sasa: “Aka copajj machaq pacto* sañ muni, wilajampiw uka pactor mantasini. Sapa kuti aka copat umtʼapkäta ukhajja, nayat amtasisin ak lurasipkakim” sasa. 26  Sapa kuti uka tʼantʼat manqʼasasa jan ukajj uka copat umtʼkasasa, Tatitun jiwatapat yatiyasipktajja, jupajj jutkani ukapachkama. 27  Khititejj Tatitun tʼantʼapat jan respetomp manqʼki jan ukajj copapat umtʼki ukajja, Tatitun cuerpop contra ukhamarak wilap contraw juch luraski. 28  Nayraqatajj kunjam chuymanis ukwa jupa pachpajj sum uñakipasiñapa, ukhamatakwa jupajj tʼantʼat manqʼaspa, copatsa umtʼaspa. 29  Khititejj Tatitun cuerpopajj kunamp sasisa uk jan sum amuytʼasin manqʼani jan ukajj umani ukajja, jupa pachpa juchañchasiñatakiw manqʼanisa umanisa. 30  Ukatwa jumanakat waljanejj aynachtʼatäpjjtajja, usutäpjjaraktajja, waljanirakiw jumanakat jiwatäjjapjjtajja.* 31  Jiwasatejj kunjamätansa uk sum amuytʼassnajja, janiw juzgatäksnati. 32  Ukampis juchañchatäktan ukhajja, Jehová* Diosamp cheqañchatäsktanwa, ukhamat jan akapachamp chika juchañchatäñataki. 33  Ukhamajj jilatanaka, manqʼasiñatak tantachasipkäta ukhajja, maynit maynikam suyasipjjam. 34  Maynitejj manqʼat awtjatächejja,* utapan manqʼaspan, ukhamat tantachasipkäta ukhajj jan jumanakar juchañchasiñapataki. Ukampis yaqha jan waltʼäwinakjja, ukar purinisaw askichäjja.

Qhanañchäwinaka

Variante: “sikhintasiñ; chhikhisiñ”.
Variante: “utjatäski”.
Ukajj mä acuerdor mantaña sañ muni.
Ukajj janiw cheqpach jiwañat parlkiti, jan ukasti Diosamp sum apasiña aptʼasipjjatapatwa parlaski.
“Jehová” siski uka cheq aka Biblian diccionariopan liytʼäta.
Variante: “utjatächejja”.