ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 ˈEFAN 9

ˈE kie ɲɔn nɛn man zapɛn -ɛn ˈe ˈtsɛ ˈkiɛ ˈe fɛnfɛn?

ˈE kie ɲɔn nɛn man zapɛn -ɛn ˈe ˈtsɛ ˈkiɛ ˈe fɛnfɛn?

-Kɛ ˈkɛ ˈyi ˈyɛ -le zapɛn fɛn -bɛ, -yɛ ˈe ˈkë ˈkun ˈe kie ˈyi -Zö Hobishi -i ˈe -bë -bo zapɛn -ɛn kiɛn, ˈyɛ ˈpa ˈˈza. Luk 21:10, 11; 2 Timote 3:1-5

-Kɛ ˈkɛ ˈyi ˈyɛ -le ˈˈman ˈkpakpa fɛn, Biblë -ɛ -e -kɔfɛn dzhui ˈkun ˈe -le. -E dzhui ˈkun tsabiɛ ˈba -yɛ -shika ˈla, ˈba ˈˈho ˈba -yɔ e ˈba -nɛn ama, ˈba -le -abɔɛ, ˈba -yɛ ˈvö ˈla.

-E dzhui ˈpɛ ˈkun zapɛn ˈe -bë ˈˈtshe ˈˈman tën fɛn, -kue ˈkɛ ˈe -bë sɛ, -kuɛn ˈe -bë ˈsɔn, ˈlo ˈkɛ ˈe -bë sɛ -kpe ˈnun. -Kɛ ˈkɛyɛ ˈkpakpa man ˈyɛ -le nanma.

Jesu -o -kɔfɛn dzhu ˈo -ye ˈpɛ ˈkun -Zöfɔn ˈlö Hobishi -nda gbɛ bɛn -ɛn, ˈa -bë ˈkoe ˈhö kɔ ˈˈman ˈkpakpa fɛn.—Matie 24:14.

 -Zöfɔn ˈlö Hobishi -i ˈe -le ˈze -kɛpuɛn mii ˈyɛ ˈpa ˈˈkpë zapɛn fɛn. 2 Piɛr 3:13

Lë ˈyi Joova ˈo ˈtsɛ -kun -kɛpuɛnlesɔ ˈba ˈkpakpa, -e -tsɛ gbɛ.

ˈO tshɛntshɛn Satan e ˈo ˈwuënsɔ puɛn ˈba ama lɔ.

ˈBa ˈwɛn ˈba -Zö ˈmɛn bɛn tɛn, -kɛke mii yɛ ˈˈle ˈba. ˈBa -kpë nɛnshun ˈˈman pɔpɔɛ fɛn. ˈAkö pɔɛ mii ˈyɛ ˈpa ˈˈko ˈba dzhi, ˈba ˈye ˈbakö ˈwo, ˈba -yɛ ˈbakö ˈla.