-Tɛn -Zö ˈmɛn bɛn ɲɔn -bu nɔn -kan hɛnpuɛn ˈyi ˈe ˈˈman ˈgbɛ

Tsa ˈwɛn ˈo -bo -kɛ ˈkpakpa, -o -yɛ ˈla ˈkun ˈo shunshun tsa nɛn, ˈo sasa tsa, nanmɛ ˈo ˈɲɛn tsa -to.

ˈEwɛnbo

ˈKun -Zö -wɔ ˈˈmanfɛnsɔ ˈba fɛnfɔ, -e -le -ze -wɔ tsa -kɛ gbɛgbɛ ˈkë ɲɔn ˈa nɔn -kpë dzhilë ˈla.

ˈFo man -Zö -wɔ kɔ tsa bɛn dzhuɔ?

-E -lëdzhën -ze ˈkun ˈa lɔ -kɛ ˈyi ˈa -le, nanmɛ ˈhe man ˈo sɛ bokan tsa ˈze ˈa -le ˈeyɛ.

-Zö man -le ˈhe?

ˈA sɛ lɔ ˈo ˈhɛn e ˈo -kale gbɛgbɛ ˈkɛ ama.

Kë man -bo ˈyi Adan e Ɛvë -man -ba -nɔn hɔn ˈe nɛn -e -ba?

Biblë -ɛ ˈe ˈla latɔ kiekie, -yɛ ˈe ˈkë.

-Ba -nɔn -tɛn Satan kɛ ˈmɛn, ˈˈɲan -kɛ man ˈe -le ˈba?

ˈE nɛn man -kɛpuɛn ˈkɛ -e -tsɛ -bo wɛn.

Nowe kie ˈlö, ˈba ɲɔn man ˈba -tɛn -Zö ˈmɛn bɛn?

ˈˈƝan -kɛ fɛn man tsabiɛ ˈba -ba ˈˈba kɔ Nowe ˈnun?

Jesu man -le ˈhe?

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -e -le -kɔkɔɛ -ze ˈkun ˈa lɔ ˈo?

ˈE kie ɲɔn nɛn man zapɛn -ɛn ˈe ˈtsɛ ˈkiɛ ˈe fɛnfɛn?

-Kɛ ˈkɛ ˈyi yɛ -le nɛnnɔn lë ˈkɛ ˈyi ˈla, Biblë -ɛ -e -kɔfɛn dzhui kɔ.

ˈA sɛ saka ˈyɛ Joova -wɔ ˈe ˈtɛn e?

Bɛn ɲɔn man bu sɛ dzhu -shi ˈo -nda?

ˈˈƝan -kɛ man bu -le ɲɔn bu nɔn -kan -sawua fɛn telɔfu?

ˈO ˈwɛn ˈo -bo -sawua kɔ wɛn, -wɔ tsa -zën gbɛgbɛ -bo.

ˈˈƝan -kɛ man ˈa -le ɲɔn -Zö ˈo nɔn -yɛ tsa ˈla?

-O -da -kɛ tën hɛn, nanmɛ -wɔ ˈkɛ tën ˈla -yɛ.

Kë man ˈbu -le ˈkë -ɛ ˈkun -bɔ Joova ˈo ˈmɛn bɛn mikö fɛn nën?

-Bu sɛ -yɛ ˈla ˈkun bu -shi Joova ˈmɛnkö dzhi, bu ˈkë -ɛ bu -kale ˈkɛ ˈla.