ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

-Bu ˈˈyɛ ˈla ˈkun ˈbu -le bu -ye -kɛ ˈyi Joova -wɔ ˈla -yɛ e?

-Bu ˈˈyɛ ˈla ˈkun ˈbu -le bu -ye -kɛ ˈyi Joova -wɔ ˈla -yɛ e?

-Han bu -nansɛn -kpe ˈnun -le, ˈekun -bu -kë latɔ ˈˈyi ˈkpakpa ˈla -ze -e sɔn lɔ. -E -le -ze -bu -lɔ ˈhan Joova -Adanshɛshisɔ ˈba han dzhi bɛn ˈkɛ -kpe ˈnun, -bu -lɔ han -giman ˈkɛ, nanmɛ -kɛ fë ˈkɛ ˈyi -han lele ama ˈkpakpa. -Han -lɔ ˈkun -e bokan bu -ze -bu -lɔ ˈkun han man ˈhan -kɛ ˈyi Joova -wɔ ˈla -yɛ -le nanma -ye nɛn. -Han -yɛ ˈla ˈkun bu pa lɔ -Zö -ɔ ˈo dzhi bɛn ˈkɛ ze ˈpɛn, bu dzhu -kɛ ˈkɛ ˈyi -a bu ˈkë ˈze bu -wosɔ ˈba e bu kɛ ˈba ama ˈba tɛn ˈba -ye, nanmɛ bu ze han -zösɔan ˈya ˈkɛ nɛn -kpe ˈnun.—Hebre 10:23-25.

Bɔ sɛ Joova dzhi bɛn ˈkɛ lɔ ˈpɛn ze, bu -hën ˈkun -wɔ -le bu ˈla -yɛ -kpe ˈnun dubɛ. ˈAkö ˈe -le ˈze bu -le -kɛ ˈyi bu sɛ -le ˈkpakpa ˈkë ˈo ˈyi ˈkun -bɔ ˈo -ye ˈla -yɛ. (1 Jan 4:8-10, 19) Nɛn, kë man bu -le kɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi -bɔ -le ˈkpakpa nɛn ˈkë -Zö ˈyi ˈkun -bɔ ˈo ˈla -yɛ e? Bɔ sɛ ˈo kue ˈkɛ ho, bu man bu -kan ˈe nɛn -kɛgbɛ. ˈˈƝan -kɛ fɛn? Nanmɛ ˈˈɲan -kɛ man ˈe bokan bu ˈze bu -kan han ˈze ˈa -le -kɛ ˈyi -Zö -wɔ ˈla -yɛ? Tsabi ˈwɛn ˈwɔ bu Biblë -ɛ ˈla -ka ˈkë, ˈo bokan bu ˈze bu lɔ ˈemɛnshu ˈkɛ, ˈakö ˈe -le ˈze bu e bu tsabiɛ ˈba ama, ‘ˈmun -kën lɔ -Zö ˈlayɛ ˈla, ˈmun du hɛnpuɛn ˈyi ˈe ˈˈman ˈgbɛ.’—Jud 21.

-Han -yɛ ˈla ˈkun bu kë latɔ ˈˈyi -ye ˈla lɔ -anumanhɔɛ bɛn ˈkɛ ze ˈpɛn.