ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

Avilë 30–Mɛɛn 6

MAK 5-6

Avilë 30–Mɛɛn 6
 • ˈNun 151 nanmɛ ˈsakayi

 • ˈEwɛnbo nɛn bɛndzhu (-E ˈˈman min. 3 dzhi kɔ.)

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

 • Jesu -o -pɔn sɛnhën ˈyi ˈo nɔn tan sa tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö”: (Min. 10)

  • Mk 5:38: Sa tsabi -o sɛ -wuö, -yɛ dzhi -wuën -sɛsɛ.

  • Mk 5:39-41: Jesu -o -pɔn sɛnhën ˈyi ˈo nɔn tan tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba hɔn ˈwi ˈla ˈbaa “la”. (“n’est pas morte. Elle dort” nwtsty ˈla Mk 5:39 dzhi bɛn)

  • Mk 5:42: ˈWilatshufɔnɲɛn -ɛn, ˈe ‘tan tsa hian -kpe ˈnun.’ (jy-F 118 § 6)

 • ˈA kö -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ: (Min. 8)

  • Mk 5:19, 20: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈe ˈˈyi nɛn Jesu woayo tsabi -ɔ kɛ ko -kɛ ˈyi ˈo -le -ze kɛ kpu? (“raconte-leur” nwtsty ˈla Mk 5:19 dzhi bɛn)

  • Mk 6:11: ˈMun papa “ˈmun -wɛ -piˈa -fɔmu ˈfu ˈba lɔ” ˈe ˈzɔ man -le ˈˈɲan? (“secouez la terre de vos pieds” nwtsty ˈla Mk 6:11 dzhi bɛn)

  • Joova dzhi bɛn ˈɲɔn man lëtsɛn ˈˈyi ˈla Biblë -ɛ ˈe -bo ˈyi -a -kë -e kë bu?

  • -Kɛ gbɛgbɛ fë ˈɲɔn man -bu -hën ˈpɛ Biblë -ɛ ˈe -bo ˈyi -a -kë lëtsɛn ˈˈyi ˈla?

 • Biblë ˈlakë: (-E ˈˈman min. 4 dzhi kɔ.) Mk 6:1-13

-LE -ZÖ BƐNDZHU -GIMAN GBƐGBƐ ˈNUN

 • ˈEfënɛn ˈpɛ : (-E ˈˈman min. 3 dzhi kɔ.) -Nɔn ˈkun ˈa sɛ -le -shi -zɔ -bo ˈe ˈwɛn. -Nɔn sa sitë jw.org ˈkë tsabi -ɔ.

 • ˈKɛhan fɛn: (-E ˈˈman min. 3 dzhi kɔ.) -Kë Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkö, nanmɛ dzhu bɛn ˈyi ˈmun nɔn -shi -zɔ ˈe fë nɛn.

 • Biblë ˈla bɛn ˈkë: (-E ˈˈman min. 6 dzhi kɔ.) bhs 36 § 23-24: Kë ˈkun -a -le -ka ˈkë ˈze -yɛ tsabi dzhi ˈtshɛ.

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

 • ˈNun 144.

 • -Lɔbɛn nɔn sa -Zö bɛn ˈkë -kɛ ˈkɛ ˈkë -ka”: (Min. 5) -Zɔshi.

 • Joova ˈo Wɛn -ɛn ˈla -kɛ kɛ man ˈyɛ ˈhan -pia lɔ -da: (Min. 10) -Zɔshi. ˈA -hën vidoo -e. ˈAkö bu bie ˈkosa ˈkɛ ˈˈyi: Bɛn ˈɲɔn man Pera e ˈo -shi -man -ba -kɔ ˈla? ˈˈƝan -kɛ man ˈe bokan ˈba -ze -ba -she -akaan? A sɛ hɔn bɛn ˈla, ˈˈɲan -kɛ fɛn man -e -le dɔa ˈkun ˈa pa -le -kɛ ˈkɛ ˈyi -a -le -Zö bɛn -ɛn nɛn?

 • -Zösɔansɔ Biblë ˈlakë: (Min. 30) lv-F ˈewɛn 6 § 1-9

 • Bɛnhɛnsɔn nanmɛ ˈe ˈyi ˈyɛ -bë ˈmɛn -bo. (Min. 3)

 • ˈNun 72 nanmɛ ˈsakayi